Nincs termék a kosárban!

Jogtudomány, Közgazdaság

Bánki Dezső: Beszédaktusok, jogi aktusok és emberi jogok

Bánki Dezső: Beszédaktusok, jogi aktusok és emberi jogok

Az Olvasó egy úgynevezett "analitikus filozófiai" tanulmányt tart a kezében, melyben a szerzõ nem próbál új tényeket közölni a világról, hanem azon van, hogy Olvasójának figyelmét ráirányítsa néhány fogalmi...

Fogyasztói ár: 2.250 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

borito529

Csath Magdolna (szerk.): A versenyképesség-mérés változásai és új irányai

A versenyképesség sokdimenziós gazdasági-társadalmi fogalom. Alakulására ezért nemcsak a gazdaság, hanem a társadalom jellemzőinek változásai is hatással vannak. A könyv tananyagként és döntéselőkészítő módszertani segítségként egyaránt haszonnal forgatható.

Fogyasztói ár: 2.950 Ft
Ár / kg:

borito93

Erik Stenpien: A közigazgatási bíráskodás története Csehszlovákiában 1918-1939 között

A csehszlovák Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság szervezetével, eljárási szabályaival hazánkban napjainkig csak kevés jogtörténész foglalkozott. Kismonográfiánk ezt az űrt kívánja - legalább részben - betölteni.

Fogyasztói ár: 2.950 Ft
Ár / kg:

G. K. Chesterton (Gilbert Keith): Mi a baj a világgal?

G. K. Chesterton (Gilbert Keith): Mi a baj a világgal?

"A PUSZTA GAZDASÁG gerjesztette modern elgondolások legrosszabbika éppen az, amely szerint az otthonosság unalmas és komor dolog. Egy otthonban (ahogy mondják) csak halott illemszabályok és megosztott...

Fogyasztói ár: 2.800 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Gyöngyössy Márton: Pénzgazdálkodás és monetáris politika a késő középkori Magyarországon
A termék jelenleg nincs készleten

Gyöngyössy Márton: Pénzgazdálkodás és monetáris politika a késő középkori Magyarországon

Az olvasó olyan mûvet tart a kezében, amelynek szerzõje hatvan esztendõ után elsõként vállalkozott arra, hogy - az elõdök (elsõsorban Huszár Lajos) eredményeire támaszkodva - az 1467-1521 közötti idõszak pénztörténetét...

Fogyasztói ár: 4.800 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Hajdu Gyula (szerk.): Diplomáciai és nemzetközi jogi lexikon

Hajdu Gyula (szerk.): Diplomáciai és nemzetközi jogi lexikon

A jelen mű kiadásával a Magyar Tudományos Akadémia első ízben ad olyan könyvet a magyar olvasóközönségnek a külpolitika és a nemzetközi kérdések iránt érdeklődő széles rétegei kezébe, amely a speciális szakképzettséggel ...

Fogyasztói ár: 4.500 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Horváth Zsolt: Jogszolgáltatás Zala megyében a polgári korban (1872-1945) - Hivataltörténet és levéltárismertető

Horváth Zsolt: Jogszolgáltatás Zala megyében a polgári korban (1872-1945) - Hivataltörténet és levéltárismertető

A Zala Megyei Levéltár polgári kori jogszolgáltatási iratanyaga az intézmény össziratállományának mintegy 12 %-át teszi ki. A relatíve nagy terjedelmű iratanyag kutatásához ugyanakkor ez ideig nem készült olyan, akárcsak vázlatos...

Fogyasztói ár: 1.950 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Ignácz Károly: Budapest választ - Parlamenti és törvényhatósági választások a fővárosban, 1920—1945

Ignácz Károly: Budapest választ - Parlamenti és törvényhatósági választások a fővárosban, 1920—1945

E könyv a történeti választási szakirodalomban eddig jellemző esettanulmányok helyett az adott terület (Budapest) választói magatartását nem egy időpontban, hanem egy egész korszakban vizsgálja, és ...

Fogyasztói ár: 3.600 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

borito263

Jakó Zsigmond (szerk.): A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei I-II. 1289-1556

A középkori Erdély íráskultúrájának egyik legrégibb és legjelentősebb intézménye, a kolozsmonostori bencés apátság konventje által vezetett hiteleshelyi jegyzőkönyvek a ... Szinte olvasatlan állapotú antikvár könyv.

Fogyasztói ár: 9.500 Ft
Ár / kg:

Janine Brémond, Alain Gélédan: Közgazdasági és társadalomtudományi kisenciklopédia

Janine Brémond, Alain Gélédan: Közgazdasági és társadalomtudományi kisenciklopédia

A kisenciklopédia 135 szócikkben veszi sorra ábécérendben a legfontosabb közgazdaságtudományi, gazdasági, szociológiai, antropológiai, politikatudományi, jogi, politológiai, médiakutatási, munkatudományi...

Fogyasztói ár: 4.800 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Jany János: Klasszikus iszlám jog - Egy jogi kultúra természetra

Jany János: Klasszikus iszlám jog Egy jogi kultúra természetrajza

Az iszlám jog korunk egyik meghatározó jogi kultúrája, mely átfogja a hívő mindennapjait, vallási és jogi cselekményeit egyaránt.

Fogyasztói ár: 6.000 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Kádas istván, Skorka Renáta, Weisz Boglárka(szerk.): Veretek, utak, katonák - Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról

Kádas istván, Skorka Renáta, Weisz Boglárka(szerk.): Veretek, utak, katonák - Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról

A kötet lapjain történészek, régészek, numizmaták és művészettörténészek tollából elevenedik meg a középkor világának sokszínűsége: az akkor élt emberek mindennapjai, gondolkodásmódja, valamint az a szűkebb és ...

Fogyasztói ár: 6.290 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Kálnoky-Gyöngyössy Márton: A kincstalálástól az ásatásig - A régészeti feltárási jog története és hatályos szabályozása Magyaror

Kálnoky-Gyöngyössy Márton: A kincstalálástól az ásatásig - A régészeti feltárási jog története és hatályos szabályozása Magyarországon

A következőkben a magyar kulturális örökségvédelem egyik - ha úgy tetszik: második - pillérének, a régészeti örökségvédelemnek kialakulását és jelenlegi rendszerének működését szeretnénk bemutatni...

Fogyasztói ár: 2.600 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Képes György: A Dán Királyság alkotmánytörténete a kezdetektől 1848-ig

Képes György: A Dán Királyság alkotmánytörténete a kezdetektől 1848-ig

A Dán Királyság kontinensünk talán legrégibb, jogfolytonosan létező állama: az 1972 óta uralkodó II. Margit családfája a 10. század legendás királyaiig, Kékfogú Haraldig és apjáig,

Fogyasztói ár: 5.500 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

borito727

Klement Judit: Gőzmalmok a Duna partján A budapesti malomipar a 19-20. században

Hol voltak és hova lettek mára a gőzmalmok, ha Budapest valaha a gőzmalmok városa volt? Miért lehetett világhírű a magyar liszt?

Fogyasztói ár: 2.500 Ft
Ár / kg:

Kormány Attila: A tradicionális és a modern kínai jog - A jog fejlődése Kínában a kezdetektől napjainkig

Kormány Attila: A tradicionális és a modern kínai jog - A jog fejlődése Kínában a kezdetektől napjainkig

Kínában a jog fejlődése az európai hagyományoktól teljesen eltérő utat járt be. Az európai értelemben vett jog Kínában létre sem jött, a tradicionális kínai jogrendszer minden külső hatástól mentesen fejlődött ki.

Fogyasztói ár: 6.200 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Kövér György: A pesti City öröksége  - Banktörténeti tanulmányok

Kövér György: A pesti City öröksége - Banktörténeti tanulmányok

Kövér György kutatási területének alapkérdései, az intézmények (a magánbankházaktól a részvénytársasági nagybankokon és jegybankügyön keresztül a nemzetközi konzorciumokig) és a kulcsszereplők (a nevezetes bankárok ...

Fogyasztói ár: 3.500 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Manuel Castells: Az információ kora I-III. A hálózati társadalom kialakulása, Az identitás hatalma, Az évezred vége
Fogyasztói ár: 28.000 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Marc Abélés: Az állam antropológiája

Marc Abélés: Az állam antropológiája

A kulturális antropológia (talán legifjabb) ágazatának, a politikai antropológiának érdeklődését kezdettől "a politika" uralmi intézményei kötötték le, s ezt teszik később teljesebbé korunk kutatói a ...

Fogyasztói ár: 2.500 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

borito19711

Miles Young: Ogilvy a reklámról a digitális korban

A kötet a legújabb kutatások adatait és a legsikeresebb digitális kampányok esettanulmányait felhasználva ad megalapozott tanácsokat gyakorló és leendő reklámszakembereknek

Fogyasztói ár: 5.850 Ft
Ár / kg:

Neuschl Gyula, Dr. Simon József: Az illetményszabályzattól a bérmegállapodásig

Neuschl Gyula, Dr. Simon József: Az illetményszabályzattól a bérmegállapodásig

A szerzők hiánypótló tanulmányt készítettek, hiszen összefoglalták a vasutasok keresetének alakulását meghatározó szabályokat, és számszerűen is bemutatták a több évtized alatt megvalósult változásokat. Adatok 1937-1998 ...

Fogyasztói ár: 2.250 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Pál Eszter (szerk.): Tér, tudomány, történet

Pál Eszter (szerk.): Tér, tudomány, történet

A kötet írásai a földrajz, a történelem, a szociológia, a jogtudomány, a matematika és a filozófia területe felől közelítik meg a tér fogalmának értelmezési lehetőségeit és a térbeliség konceptualizálásnak jelentőségét.

Fogyasztói ár: 2.490 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

borito163

Pálné Kovács Ilona: A középszintű kormányzás helyzete és perspektívái Magyarországon

A szerző betekintést nyújt a középszintű kormányzás elméletébe és nemzetközi trendjeibe amellett érvelve, hogy nem absztrakt reformmodellek kidolgozására, hanem komplex elemzésekre és alapos ...

Fogyasztói ár: 2.500 Ft
Ár / kg:

brito

Pesti Sándor: Az újkori magyar parlament

A kötet a parlamentáris politikai berendezkedés érvényesülését vizsgálja a 19-20. századi Magyarországon, valamint elemzi a parlament helyét és szerepét, áttekinti a legfontosabb parlamenti funkciókat, ...

Fogyasztói ár: 2.750 Ft
Ár / kg:

1. oldal / 2

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.