Nincs termék a kosárban!

Veszprémi Érsekség

Dreska Gábor - Karlinszky Balázs (szerk.): Monumenta ecclesiae Vesprimiensis 1437-1464 - A Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár középkori oklevelei

Dreska Gábor - Karlinszky Balázs (szerk.): Monumenta ecclesiae Vesprimiensis 1437-1464 - A Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár középkori oklevelei

A veszprémi püspökség és székeskáptalan 11. század eleji alapításától fogva különös gondot fordított okleveles anyagának megőrzésére. Ennek eredményeképpen a Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár ma az egyik leggazdagabb középkori...

Fogyasztói ár: 3.400 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Dreska Gábor, Karlinszky Balázs: Monumenta Ecclesiae Vesprimiensis 1465-1479 - A Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár középkori oklevelei

Dreska Gábor, Karlinszky Balázs: Monumenta Ecclesiae Vesprimiensis 1465-1479 - A Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár középkori oklevelei

A néhány esztendővel ezelőtt megkezdett munkát folytatva jelen kiadványunk a Hunyadi Mátyás uralkodásának derekát jelentő közel másfél évtized okleveles anyagát tartalmazza.

Fogyasztói ár: 3.500 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Fraknói Vilmos - Lukcsics József (szerk.): A veszprémi püspökség római oklevéltára / Monumenta Romana episcopatus Vesprimiensis (MREV) CD-ROM

Fraknói Vilmos - Lukcsics József (szerk.): A veszprémi püspökség római oklevéltára / Monumenta Romana episcopatus Vesprimiensis (MREV) CD-ROM

A XIX-XX. század fordulóján megjelent négy kötetes forráskiadvány, amelynek teljes szövegét most digitális formában nyújtjuk át a tisztelt Olvasónak, egyik értékes eredménye az 1881-ben megnyíló Vatikáni Titkos Levéltárban folyó magyar történeti...

Fogyasztói ár: 3.000 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Guthel Jenő (szerk.): Veszprém város okmánytára 1002-1523 - Oklevelek a veszprémi érseki és káptalani levéltárakból

Guthel Jenő (szerk.): Veszprém város okmánytára 1002-1523 - Oklevelek a veszprémi érseki és káptalani levéltárakból

A Gutheil Jenő által összeállított forráskiadvány közel harmadfélszáz oklevél teljes szövegét tartalmazza. Valamennyi oklevél a város történetében meghatározó szerepet betöltő egyházi intézmények, a püspökség és a káptalan levéltárában maradt fenn...

Fogyasztói ár: 3.000 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Hermann István - Karlinszky Balázs - Varga Tibor László (szerk.): Corde aperto - Tanulmányok Kredics László nyolcvanadik születésnapjára

Hermann István - Karlinszky Balázs - Varga Tibor László (szerk.): Corde aperto - Tanulmányok Kredics László nyolcvanadik születésnapjára

Dr. Kredics László, a Veszprémi Érseki Könyvtár vezetője 2012-ben ünnepelte 80. születésnapját. Pályatársai, egykori és jelenlegi munkatársai, tanítványai ez alkalomból az ünnepeltnek dedikált tanulmánykötetet készítettek, amely 17 szerteágazó témájú...

Fogyasztói ár: 3.500 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Hermann István: A veszprémi egyházmegye igazgatása a 18. században 1700-1777 - térkép melléklettel

Hermann István: A veszprémi egyházmegye igazgatása a 18. században 1700-1777 - térkép melléklettel

A reformáció térnyerése és az oszmán hódítás, aminek következtében a veszprémi egyházmegye a 16-17. században a hódoltság és a Magyar Királyság határvidékére került, magával hozta a katolikus egyházi struktúra szinte teljes eltűnését ...

Fogyasztói ár: 6.950 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Huchthausen Lajos: Bilingérezések - Történetek a veszprémi egyházmegye XX. századi életéből

Huchthausen Lajos: Bilingérezések - Történetek a veszprémi egyházmegye XX. századi életéből

Huchthausen Lajos veszprémi egyházmegyés pap 1900. január 4-én született, lelkét 1998. október 13-án adta vissza Teremtőjének. Hosszú élete során megfordult Veszprémben, ahol tanulmányait végezte, mint káplán Murakeresztúron és Barcson, majd 1935 és...

Fogyasztói ár: 2.300 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Kálmán Dániel - Mihalik Béla Vilmos - Zarnóczki Áron (szerk): A veszprémi káptalan 1727. és 1755. évi urbáriumai

Kálmán Dániel - Mihalik Béla Vilmos - Zarnóczki Áron (szerk): A veszprémi káptalan 1727. és 1755. évi urbáriumai

A veszprémi székeskáptalan a város többszöri török megszállása után 1630-ban ugyan újból megkezdte működését, de csak a 18. század biztosított nyugodtabb körülményeket a kibontakozáshoz. A háborús idők elmúltával a káptalan igyekezett betelepítéssel...

Fogyasztói ár: 3.200 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Kanász Viktor: A veszprémi egyházmegye egyházlátogatási jegyzőkönyvei 1778-1779  I. Zala megye

Kanász Viktor: A veszprémi egyházmegye egyházlátogatási jegyzőkönyvei 1778-1779 I. Zala megye

Jelen kötetben az oszmán háborúkat követő reorganizáció idejét élő püspökség Zala vármegyei területeinek virágzó barokk korszakába, a 18. század utolsó éveibe nyerhetünk átfogó bepillantást ...

Fogyasztói ár: 4.350 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

borito118
star

Kanász Viktor: A veszprémi egyházmegye egyházlátogatási jegyzőkönyvei 1778-1779 II. Veszprém megye

1778-1779-ben Bajzáth József megyéspüspök kánoni látogatást végzett püspöki tartományában, amelynek során felmérte többek között az egyes települések lélekszámát, felekezeti megoszlását, a templomok, kápolnák, iskolai helyiségek állapotát,....

Fogyasztói ár: 4.500 Ft
Ár / kg:

Karlinszky Balázs - Varga Tibor László (szerk.): Centenáriumi album a veszprémi székesegyház újjáépítésének százéves évfordulójára 1910-2010

Karlinszky Balázs - Varga Tibor László (szerk.): Centenáriumi album a veszprémi székesegyház újjáépítésének százéves évfordulójára 1910-2010

A veszprémi bazilika korábbi barokk épületét báró Hornig Károly veszprémi püspök (1888–1917) az egyházmegye 900 éves fennállásának évfordulójára Aigner Sándor építésszel neoromán stílusban átépíttette. A barokk székesegyház külső megjelenéséről és belső..

Fogyasztói ár: 3.000 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Karlinszky Balázs - Varga Tibor László (szerk.): Rendületlenül a romok között - A veszprémi egyházmegye 1945 és 1972 között

Karlinszky Balázs - Varga Tibor László (szerk.): Rendületlenül a romok között - A veszprémi egyházmegye 1945 és 1972 között

Az 1956-os forradalom hatvanadik évfordulójáról a Veszprémi Érsekség egyháztörténeti konferencia keretében emlékezett meg.

Fogyasztói ár: 3.600 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Karlinszky Balázs - Varga Tibor László: Nehéz időkben dönteni kell - A veszprémi püspökség a második világháború idején

Karlinszky Balázs - Varga Tibor László: Nehéz időkben dönteni kell - A veszprémi püspökség a második világháború idején

Háborús évek. A veszprémi egyházmegye a második világháborúban című konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatát tartja kezében az olvasó.

Fogyasztói ár: 3.400 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Karlinszky Balázs(szerk.): Szerzetesrendek a veszprémi egyházmegyében

Karlinszky Balázs(szerk.): Szerzetesrendek a veszprémi egyházmegyében

A Veszprémi Érsekség Egyháztörténeti Bizottsága 2014 augusztusában konferenciát szervezett „Szerzetesrendek a veszprémi egyházmegyében” címmel. Az ott elhangzott előadások alapján született meg ez a tanulmánykötet,...

Fogyasztói ár: 3.100 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Karlinszky Balázs, Varga Tibor László (szerk.): Rott Nándor és kora - A katolikus egyház 1918-1919-ben és a veszprémi püspökség a két világháború között

Karlinszky Balázs, Varga Tibor László (szerk.): Rott Nándor és kora - A katolikus egyház 1918-1919-ben és a veszprémi püspökség a két világháború között

Tanulmánykötetünk két konferencia anyagát tárja az olvasó elő. Az 1918-1919-es esztendők politikai változásai alapvetően érintették a katolikus egyház életének addig megszokott kereteit: a tanulmányok megvilágítják,...

Fogyasztói ár: 4.500 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Karlinszky Balázs, Varga Tibor László(szerk.): Erőgyűjtés és újrakezdés. A veszprémi egyházmegye története a 17. században - A veszprémi Szaléziánumban 2018. szeptember 6-án rendezett konferencia előa

Karlinszky Balázs, Varga Tibor László(szerk.): Erőgyűjtés és újrakezdés. A veszprémi egyházmegye története a 17. században - A veszprémi Szaléziánumban 2018. szeptember 6-án rendez

A kötet tanulmányai az olvasó elé tárják a 17. század veszprémi püspökeinek személyiségét, továbbá az egyháztörténet olyan speciális területeit, mint a szerzetesrendek újbóli megtelepedése, a katolikus licenciátusok lelkipásztori szerepe,

Fogyasztói ár: 3.900 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Karlinszky Balázs, Varga Tibor László(szerk.): Folyamatosság és változás - Egyházszervezet és hitélet a veszprémi püspökség területén a 16-17. században

Karlinszky Balázs, Varga Tibor László(szerk.): Folyamatosság és változás - Egyházszervezet és hitélet a veszprémi püspökség területén a 16-17. században

A veszprémi egyházmegyében a 16. század elején mintegy hatszáz plébánia és az ország területén megtelepedett szerzetesrendek egynegyede volt megtalálható;...

Fogyasztói ár: 3.600 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

borito666
star

Karlinszky Balázs, Varga Tibor Róbert(szerk.): Capella Renalis A veszprémi püspökség a középkorban

Amikor az oszmánok 1552-ben meghódították Veszprémet, nemcsak a dunántúli végvárvonal egy erősségét vehették birtokukba, hanem az egyik legkorábbi alapítású magyar-országi püspökség központját is.

Fogyasztói ár: 4.500 Ft
Ár / kg:

borito435
star

Karlinszky Balázs: A veszprémi székeskáptalan archontológiája 1079-1556

A középkori veszprémi székeskáptalan archontológiáját, a kanonoki testület tagjainak adattárát tartja kezében az olvasó.

Fogyasztói ár: 4.650 Ft
Ár / kg:

Körmendy József - Rajczi Pál (szerk.): Rott Nándor veszprémi püspök bérmálási feljegyzései 1921-1938

Körmendy József - Rajczi Pál (szerk.): Rott Nándor veszprémi püspök bérmálási feljegyzései 1921-1938

Nagy örömmel adok ajánlást a jelen kötethez, amely méltó emléket állít kiváló püspök-elődömnek, dr. Rott Nándornak, aki 1917–1939 közt volt a veszprémi egyházmegye főpásztora. 1921–1938 között, a bérmálások alkalmával készített saját kezű feljegyzései...

Fogyasztói ár: 1.500 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Lukcsics József: A veszprémi egyházmegye könyvészete

Lukcsics József: A veszprémi egyházmegye könyvészete

Az 1993-ban érseki rangra emelt Veszprémi Püspökség történetének kuta­tása a XVIII. század második felében kezdődött, tudományos igényű feldolgo­zások azonban csak a XIX. században jelentek meg nagyobb számban. A ki­egyezés – s egyben a magyar...

Fogyasztói ár: 2.000 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Pfeiffer János: A Veszprémi Egyházmegye történeti névtára (1630-1950) püspökei, kanonokjai, papjai + INDEX

Pfeiffer János: A Veszprémi Egyházmegye történeti névtára (1630-1950) püspökei, kanonokjai, papjai + INDEX

„Fata sua habent libelli”: mint minden könyvnek, úgy ennek is megvan a maga története. Ennek a bővebb részét a szerző már nem tudja elmondani, ezért csak a kiadó közölheti saját tapasztalatait. 1984. április 26-án a Kölni Érsekség véleményemet kérte ki a

Fogyasztói ár: 4.350 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Takács Lajos: Ranolder János veszprémi püspök élete és munkássága 1806-1875

Takács Lajos: Ranolder János veszprémi püspök élete és munkássága 1806-1875

Ranolder János veszprémi püspök neve az általa alapított iskolák révén vált ismeretessé... Könyv eddig nem jelent meg Ranolderről. Annál nagyobb öröm számomra, hogy munkásságának felkutatásában és élete mozaikjainak képpé formálásában részt vehettem...

Fogyasztói ár: 1.500 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Varga Tibor László(szerk.):

Varga Tibor László(szerk.): "Püspök urat is őrizetbe veszem! Források a veszprémi egyházmegye második világháborús veszteségeiről II.

A 2011. év tavaszán a veszprémi érseki levéltár munkatársainak szeme megakadt egy 1945-ben keletkezett aktán, amely méretével kitűnt a többi irat közül. Ez az akta tartalmazta azokat az iratokat, amelyeket a plébániák küldtek be ...

Fogyasztói ár: 4.950 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

1. oldal / 2

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.