Nincs termék a kosárban!

Veszprémi Érsekség

Dreska Gábor - Karlinszky Balázs (szerk.): Monumenta ecclesiae Vesprimiensis 1437-1464 - A Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár középkori oklevelei

Dreska Gábor - Karlinszky Balázs (szerk.): Monumenta ecclesiae Vesprimiensis 1437-1464 - A Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár középkori oklevelei

A veszprémi püspökség és székeskáptalan 11. század eleji alapításától fogva különös gondot fordított okleveles anyagának megőrzésére. Ennek eredményeképpen a Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár ma az egyik leggazdagabb középkori...

Fogyasztói ár: 3.400 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Dreska Gábor, Karlinszky Balázs: Monumenta Ecclesiae Vesprimiensis 1465-1479 - A Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár középkori oklevelei

Dreska Gábor, Karlinszky Balázs: Monumenta Ecclesiae Vesprimiensis 1465-1479 - A Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár középkori oklevelei

A néhány esztendővel ezelőtt megkezdett munkát folytatva jelen kiadványunk a Hunyadi Mátyás uralkodásának derekát jelentő közel másfél évtized okleveles anyagát tartalmazza.

Fogyasztói ár: 3.500 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Veszprem varos okmanytara Potkotet_borito

Érszegi Géza, Solymosi László(szerk.): Veszprém város okmánytára Pótkötet (1000-1526)

Jelen forráskiadvány szerves kiegészítése Gutheil Jenő 1953-ban lezárt, s az elmúlt esztendőben megjelent okmánytárának. A két kézirat megjelenésével az érdeklődők a középkori Veszprém városára ...

Fogyasztói ár: 5.500 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Fraknói Vilmos - Lukcsics József (szerk.): A veszprémi püspökség római oklevéltára / Monumenta Romana episcopatus Vesprimiensis (MREV) CD-ROM

Fraknói Vilmos - Lukcsics József (szerk.): A veszprémi püspökség római oklevéltára / Monumenta Romana episcopatus Vesprimiensis (MREV) CD-ROM

A XIX-XX. század fordulóján megjelent négy kötetes forráskiadvány, amelynek teljes szövegét most digitális formában nyújtjuk át a tisztelt Olvasónak, egyik értékes eredménye az 1881-ben megnyíló Vatikáni Titkos Levéltárban folyó magyar történeti...

Fogyasztói ár: 3.000 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Guthel Jenő (szerk.): Veszprém város okmánytára 1002-1523 - Oklevelek a veszprémi érseki és káptalani levéltárakból

Guthel Jenő(szerk.): Veszprém város okmánytára 1002-1523.

Oklevelek a veszprémi érseki és káptalani levéltárakból. A Gutheil Jenő által összeállított forráskiadvány közel harmadfélszáz oklevél teljes szövegét tartalmazza.

Fogyasztói ár: 5.500 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Hermann István - Karlinszky Balázs - Varga Tibor László (szerk.): Corde aperto - Tanulmányok Kredics László nyolcvanadik születésnapjára

Hermann István - Karlinszky Balázs - Varga Tibor László (szerk.): Corde aperto - Tanulmányok Kredics László nyolcvanadik születésnapjára

Dr. Kredics László, a Veszprémi Érseki Könyvtár vezetője 2012-ben ünnepelte 80. születésnapját. Pályatársai, egykori és jelenlegi munkatársai, tanítványai ez alkalomból az ünnepeltnek dedikált tanulmánykötetet készítettek, amely 17 szerteágazó témájú...

Fogyasztói ár: 3.500 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Hermann István - Karlinszky Balázs (szerk.): Megyetörténet - Egyház- és igazgatástörténeti tanulmányok a veszprémi püspökség 1009. évi adománylevele tiszteletére

Hermann István, Karlinszky Balázs(szerk.): Megyetörténet Egyház- és igazgatástörténeti tanulmányok a veszprémi püspökség 1009. évi adománylevele tiszteletére

A tizenhét tanulmány a középkortól a 20. századig terjedő időszakban mutatja be a veszprémi egyházmegye történetét, illetve a világi közigazgatás fejlődését.

Fogyasztói ár: 8.500 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Hermann István: A veszprémi egyházmegye igazgatása a 18. században 1700-1777 - térkép melléklettel

Hermann István: A veszprémi egyházmegye igazgatása a 18. században 1700-1777, térkép melléklettel

A reformáció térnyerése és az oszmán hódítás, aminek következtében a veszprémi egyházmegye a 16-17. században a hódoltság és a Magyar Királyság határvidékére került, magával hozta a katolikus egyházi...

Fogyasztói ár: 6.950 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Huchthausen Lajos: Bilingérezések - Történetek a veszprémi egyházmegye XX. századi életéből

Huchthausen Lajos: Bilingérezések - Történetek a veszprémi egyházmegye XX. századi életéből

Huchthausen Lajos veszprémi egyházmegyés pap 1900. január 4-én született, lelkét 1998. október 13-án adta vissza Teremtőjének. Hosszú élete során megfordult Veszprémben, ahol tanulmányait végezte, mint káplán Murakeresztúron és Barcson, majd 1935 és...

Fogyasztói ár: 2.300 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

borito373
star

Jankovics Norbert(szerk.): Veszprém város templomai / Churches of Veszprém

Veszprém városának építészeti képe jól illusztrálja a magyar történelem korszakait. E kötetben a ma is álló templomok mellett a már nem létező, de egykor működő Istenházak is helyet kapnak, ...

Fogyasztói ár: 11.500 Ft
Ár / kg:

Kálmán Dániel - Mihalik Béla Vilmos - Zarnóczki Áron (szerk): A veszprémi káptalan 1727. és 1755. évi urbáriumai

Kálmán Dániel - Mihalik Béla Vilmos - Zarnóczki Áron (szerk): A veszprémi káptalan 1727. és 1755. évi urbáriumai

A veszprémi székeskáptalan a város többszöri török megszállása után 1630-ban ugyan újból megkezdte működését, de csak a 18. század biztosított nyugodtabb körülményeket a kibontakozáshoz. A háborús idők elmúltával a káptalan igyekezett betelepítéssel...

Fogyasztói ár: 3.200 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Kanász Viktor: A veszprémi egyházmegye egyházlátogatási jegyzőkönyvei 1778-1779  I. Zala megye

Kanász Viktor: A veszprémi egyházmegye egyházlátogatási jegyzőkönyvei 1778-1779 I. Zala megye

Jelen kötetben az oszmán háborúkat követő reorganizáció idejét élő püspökség Zala vármegyei területeinek virágzó barokk korszakába, a 18. század utolsó éveibe nyerhetünk átfogó bepillantást ...

Fogyasztói ár: 4.350 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

borito118

Kanász Viktor: A veszprémi egyházmegye egyházlátogatási jegyzőkönyvei 1778-1779 II. Veszprém megye

1778-1779-ben Bajzáth József megyéspüspök kánoni látogatást végzett püspöki tartományában, amelynek során felmérte többek között az egyes települések lélekszámát, felekezeti megoszlását, a templomok, kápolnák, ...

Fogyasztói ár: 5.500 Ft
Ár / kg:

Karlinszky Balázs - Varga Tibor László (szerk.): Centenáriumi album a veszprémi székesegyház újjáépítésének százéves évfordulójára 1910-2010
A termék jelenleg nincs készleten

Karlinszky Balázs - Varga Tibor László (szerk.): Centenáriumi album a veszprémi székesegyház újjáépítésének százéves évfordulójára 1910-2010

A veszprémi bazilika korábbi barokk épületét báró Hornig Károly veszprémi püspök (1888–1917) az egyházmegye 900 éves fennállásának évfordulójára Aigner Sándor építésszel neoromán stílusban átépíttette. A barokk székesegyház külső megjelenéséről és belső..

Fogyasztói ár: 3.000 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Karlinszky Balázs - Varga Tibor László (szerk.): Rendületlenül a romok között - A veszprémi egyházmegye 1945 és 1972 között

Karlinszky Balázs - Varga Tibor László (szerk.): Rendületlenül a romok között - A veszprémi egyházmegye 1945 és 1972 között

Az 1956-os forradalom hatvanadik évfordulójáról a Veszprémi Érsekség egyháztörténeti konferencia keretében emlékezett meg.

Fogyasztói ár: 3.600 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Karlinszky Balázs - Varga Tibor László: Nehéz időkben dönteni kell - A veszprémi püspökség a második világháború idején

Karlinszky Balázs - Varga Tibor László: Nehéz időkben dönteni kell - A veszprémi püspökség a második világháború idején

Háborús évek. A veszprémi egyházmegye a második világháborúban című konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatát tartja kezében az olvasó.

Fogyasztói ár: 3.400 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Karlinszky Balázs(szerk.): Szerzetesrendek a veszprémi egyházmegyében

Karlinszky Balázs(szerk.): Szerzetesrendek a veszprémi egyházmegyében

A Veszprémi Érsekség Egyháztörténeti Bizottsága 2014 augusztusában konferenciát szervezett „Szerzetesrendek a veszprémi egyházmegyében” címmel. Az ott elhangzott előadások alapján született meg ez a tanulmánykötet,...

Fogyasztói ár: 3.100 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Karlinszky Balázs, Varga Tibor László (szerk.): Rott Nándor és kora - A katolikus egyház 1918-1919-ben és a veszprémi püspökség a két világháború között

Karlinszky Balázs, Varga Tibor László (szerk.): Rott Nándor és kora - A katolikus egyház 1918-1919-ben és a veszprémi püspökség a két világháború között

Tanulmánykötetünk két konferencia anyagát tárja az olvasó elő. Az 1918-1919-es esztendők politikai változásai alapvetően érintették a katolikus egyház életének addig megszokott kereteit: a tanulmányok megvilágítják,...

Fogyasztói ár: 4.500 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Karlinszky Balázs, Varga Tibor László(szerk.): Erőgyűjtés és újrakezdés. A veszprémi egyházmegye története a 17. században - A veszprémi Szaléziánumban 2018. szeptember 6-án rendezett konferencia előa

Karlinszky Balázs, Varga Tibor László(szerk.): Erőgyűjtés és újrakezdés. A veszprémi egyházmegye története a 17. században

A kötet tanulmányai az olvasó elé tárják a 17. század veszprémi püspökeinek személyiségét, továbbá az egyháztörténet olyan speciális területeit, mint a szerzetesrendek újbóli megtelepedése, a katolikus...

Fogyasztói ár: 3.900 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Karlinszky Balázs, Varga Tibor László(szerk.): Folyamatosság és változás - Egyházszervezet és hitélet a veszprémi püspökség területén a 16-17. században

Karlinszky Balázs, Varga Tibor László(szerk.): Folyamatosság és változás - Egyházszervezet és hitélet a veszprémi püspökség területén a 16-17. században

A veszprémi egyházmegyében a 16. század elején mintegy hatszáz plébánia és az ország területén megtelepedett szerzetesrendek egynegyede volt megtalálható;...

Fogyasztói ár: 3.600 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

borito666
star

Karlinszky Balázs, Varga Tibor Róbert(szerk.): Capella Reginalis A veszprémi püspökség a középkorban

Amikor az oszmánok 1552-ben meghódították Veszprémet, nemcsak a dunántúli végvárvonal egy erősségét vehették birtokukba, hanem az egyik legkorábbi alapítású magyar-országi püspökség központját is.

Fogyasztói ár: 5.500 Ft
Ár / kg:

borito435
star

Karlinszky Balázs: A veszprémi székeskáptalan archontológiája 1079-1556

A középkori veszprémi székeskáptalan archontológiáját, a kanonoki testület tagjainak adattárát tartja kezében az olvasó.

Fogyasztói ár: 4.800 Ft
Ár / kg:

Körmendy József - Rajczi Pál (szerk.): Rott Nándor veszprémi püspök bérmálási feljegyzései 1921-1938

Körmendy József - Rajczi Pál (szerk.): Rott Nándor veszprémi püspök bérmálási feljegyzései 1921-1938

Nagy örömmel adok ajánlást a jelen kötethez, amely méltó emléket állít kiváló püspök-elődömnek, dr. Rott Nándornak, aki 1917–1939 közt volt a veszprémi egyházmegye főpásztora. 1921–1938 között, a bérmálások alkalmával készített saját kezű feljegyzései...

Fogyasztói ár: 1.500 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Lukcsics József: A veszprémi egyházmegye könyvészete

Lukcsics József: A veszprémi egyházmegye könyvészete

Az 1993-ban érseki rangra emelt Veszprémi Püspökség történetének kuta­tása a XVIII. század második felében kezdődött, tudományos igényű feldolgo­zások azonban csak a XIX. században jelentek meg nagyobb számban. A ki­egyezés – s egyben a magyar...

Fogyasztói ár: 2.000 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

1. oldal / 2

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.