Nincs termék a kosárban!

Nyelvészet

A magyar nyelv nagyszótára I. - Segédletek

A magyar nyelv nagyszótára I. - Segédletek

Az elsõ kötet a szótár használatához szükséges segédleteket tartalmazza: tájékoztat a szótár jellegérõl, szerkezetérõl és lexikográfiai elveirõl, rövid ismertetést ad a nagyszótári munkálatok történetérõl...

Fogyasztói ár: 9.980 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

A magyar nyelv nagyszótára II. - A-Azsúroz

A magyar nyelv nagyszótára II. - A-Azsúroz

A magyar nyelv nagyszótára a magyar nyelvtudomány eddigi legnagyobb szótári vállalkozása, amely a magyar lexikográfiai gyakorlatból még hiányzó, új mûfajt képvisel. Történeti jellegû értelmezõ szótárként...

Fogyasztói ár: 9.980 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Adamik Tamás, A. Jászó Anna, Aczél Petra: Retorika

Adamik Tamás, A. Jászó Anna, Aczél Petra: Retorika

A retorika elméleti és gyakorlati vetületeire egyaránt kitekintõ tudományos kézikönyv a klasszikus diszciplína teljes bemutatására törekszik. A retorika több ezer éves történetének áttekintésével...

Fogyasztói ár: 8.500 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

borito231

Bakró-Nagy Marianne (szerk.): Okok és okozat

A magyar nyelv eredetéről történeti, szociálpszichológiai és filozófiai megközelítésben.

Fogyasztói ár: 2.500 Ft
Ár / kg:

remove_from_cart
A termék jelenleg nincs készleten

Balázs Géza - Takács Szilvia: Bevezetés az antropológiai nyelvés

Az antropológiai nyelvészet a nyelvhasználat, a nyelvváltozatok, különösen a nem hatalmi helyzetben lévõk, az alacsonyabb fejlettségi fokon álló közösségekre jellemzõ gondolkodási formák, kulturális hagyományok és...

Fogyasztói ár: 3.714 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Banczerowski Janusz: A világ nyelvi képe - A világkép mint a val

Banczerowski Janusz: A világ nyelvi képe - A világkép mint a val

E kiadvány a szerzõnek azokat az írásait tartalmazza, amelyek szorosan kapcsolódnak a nyelv és a nyelvi kommunikáció alapkérdéseihez. A kötet három fõ részbõl tevõdik össze: I. A nyelv mint a nyelvtudomány tárgya...

Fogyasztói ár: 2.800 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Bánki Dezső: Beszédaktusok, jogi aktusok és emberi jogok

Bánki Dezső: Beszédaktusok, jogi aktusok és emberi jogok

Az Olvasó egy úgynevezett "analitikus filozófiai" tanulmányt tart a kezében, melyben a szerzõ nem próbál új tényeket közölni a világról, hanem azon van, hogy Olvasójának figyelmét ráirányítsa néhány fogalmi...

Fogyasztói ár: 2.250 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Bárdosi Vilmos (szerk.): Quo vadis philologia temporum nostrorum
A termék jelenleg nincs készleten

Bárdosi Vilmos (szerk.): Quo vadis philologia temporum nostrorum

A kötet az MTA Modern Filológiai Társasága által Quo vadis philologia temporum nostrorum? - Korunk civilizációjának nyelvi képe címmel Budapesten 2008 júniusában megrendezett tudományos konferenciája...

Fogyasztói ár: 2.848 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Bódi Zoltán: A világháló nyelve - internetezők és internetes nyelvhasználat a magyar társadalomban

Bódi Zoltán: A világháló nyelve - internetezők és internetes nyelvhasználat a magyar társadalomban

A szerzõ elsõként kísérli meg átfogóan leírni az internetnek a nyelvhasználatra gyakorolt hatását. Feltáró jellegû, többféle módszert alkalmazó (kérdõíves és passzív adatgyûjtésen alapuló ...

Fogyasztói ár: 2.980 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Bolonyai Gábor (szerk.): Lysias beszédei

Bolonyai Gábor (szerk.): Lysias beszédei

Lysias apja Periklés hívására települt át Szicíliából Athénba. Amikor évtizedekkel késõbb a Harminc zsarnok vette át a hatalmat, a dúsgazdag család férfi tagjai az elsõ kiszemelt áldozatok között szerepeltek...

Fogyasztói ár: 3.500 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Buvári Márta: Kiejtési szótár és útmutató 15 magánhangzóval

Buvári Márta: Kiejtési szótár és útmutató 15 magánhangzóval

A két e-féle hang megkülönböztetése nem nyelvjárási jelenség. Ahol ismerik, ott a művelt emberek is így beszélnek. Ősi örökségünk, minden finnugor nyelvben megvan.

Fogyasztói ár: 750 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Csúri Ákos, Illich Lajos: Gutenbergtől Spielbergig Médiaismeret és filmkultúra

Csúri Ákos, Illich Lajos: Gutenbergtől Spielbergig Médiaismeret és filmkultúra

A könyv, amelyet kezükben tartanak, tankönyv és segédkönyv. Mindenképpen hasznos olvasmány.

Fogyasztói ár: 3.250 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

D. Mátai Mária: Magyar szófajtörténet

D. Mátai Mária: Magyar szófajtörténet

A munka elméleti és nemzetközi háttérrel a magyar szófajok teljes történetét dolgozza fel. Nem csupán azt vizsgálja, hogy mely szófajok alapnyelvi eredetûek, és melyek jöttek létre a magyar nyelv önálló életében. Ez - bár fontos, de...

Fogyasztói ár: 2.762 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Derek Bickerton: Nyelv és evolúció

Derek Bickerton: Nyelv és evolúció

Bickerton nyelvész, a pidzsin nyelvek kiváló kutatója, számos egyetemen tanított, ma a hawaii egyetem professor emeritusa. A Nyelv és evolúcióban amellett érvel ma is tanulmányozható élõ ...

Fogyasztói ár: 3.190 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Déri Balázs (szerk.): Oratoris officium - tanulmányok a hetvenév

Déri Balázs (szerk.): Oratoris officium - tanulmányok a hetvenév

A tanulmánykötet Adamik Tamás (Kecskemét 1937)klasszika-filológus, nyelvész, középkorkutató, retorikatörténész egyetemi tanárnak készült, aki éveken át vezette az ELTE Latin Nyelvi és ...

Fogyasztói ár: 1.905 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Dobroslawa Swierczynscy - Andrzej Swierczynscy: Szólásmondások t

Dobroslawa Swierczynscy - Andrzej Swierczynscy: Szólásmondások t

A kötet több mint félezer közmondást és szólást tartalmaz címszavak szerinti csoportosításban magyar, angol, francia, latin, lengyel, német, olasz, orosz és spanyol nyelven.

Fogyasztói ár: 2.371 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Frank Tibor - Károly Krisztina (szerk.): Anglisztika és amerikan

Frank Tibor - Károly Krisztina (szerk.): Anglisztika és amerikan

A hazai anglisztika-amerikanisztika az elmúlt két évtizedben robbanásszerûen fejlõdött. Ez a hatalmas szakterület, amelyre egy évszázadon át az \"angol nyelv és irodalom\" megjelöléssel hivatkoztunk, mára számos új diszciplína...

Fogyasztói ár: 2.848 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Gecsõ Tamás - Kiss Zoltán (szerk.): Ismeretlen ismerõs - ismerõs

Gecsõ Tamás - Kiss Zoltán (szerk.): Ismeretlen ismerõs - ismerõs

A kötetben az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészet Szakos Hallgatói Érdekképviselete által 2008. áprilisában rendezett tudományos hallgatói konferencia elõadásait adja közre. 15 tanulmány mutatja be a nyelvtudomány...

Fogyasztói ár: 1.886 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Gecsõ Tamás-Sárdi Csilla (szerk.): A kommunikáció nyelvészeti as

Gecsõ Tamás-Sárdi Csilla (szerk.): A kommunikáció nyelvészeti as

A Tinta Könyvkiadó a \"Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához\" sorozat 99. kötetében az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke és a Kodolányi János Fõiskola által 2008 októberében Budapesten közösen rendezett...

Fogyasztói ár: 2.800 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

remove_from_cart
A termék jelenleg nincs készleten

Grétsy László: A szavak ösvényein - Szavaink és szólásaink erede

Mi is az a vs.? Jó-e zakót kapni? Nem mind arany, aki költõ?! Hányan vannak a hármas ikrek? Forogna-e sírjában a dízelmotor feltalálója? Ezekre és ehhez hasonló kérdésekre ad szellemes, egyben nyelvészetileg megalapozott...

Fogyasztói ár: 943 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Gyurgyák János: Rövidítésszótár

Gyurgyák János: Rövidítésszótár

A mai - információsnak nevezett - korszak egyik jellemzõje a rövidítések, betûszavak, jelek tömeges használata. Ma ugyanis több ezer rövidítést használunk világszerte...

Fogyasztói ár: 3.790 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

remove_from_cart

Haader Lea - Horváth László (szerk.): Tanulmányok a középmagyar

A középmagyar kor megnevezés a nyelvészeti korszakolásban a mohácsi vésztõl a felvilágosodás kezdetéig tartó idõszakot jelenti (1526-1772). Ez a korszak a nyelvi változásokat befolyásoló tényezõk és hatásaik...

Fogyasztói ár: 1.895 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Hoppa Enikő:

Hoppa Enikő: "Mük csángóul beszélünk" - A moldvai magyar nyelvjárás

A moldvai csángó nyelvjárás bemutatása abban az állapotban, ahogyan most, a 21. század elején beszélik. Alapja a helyszíni terepmunka során gyűjtött, felvett nyelvi anyag.

Fogyasztói ár: 2.500 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

borito4216

Horváth László: Az új Hypereidés

A Kr. e. IV. századi athéni szónok, Hypereidés két beszédének (Dióndas ellen, Timandros ellen) töredékeit az elmúlt évszázad egyik tudományos szenzációját jelentő kézirat, a híres-hírhedt Archimédés-palimpsestus...

Fogyasztói ár: 3.500 Ft
Ár / kg:

A termék jelenleg nincs készleten
remove_from_cart
A termék jelenleg nincs készleten
Bárdosi Vilmos (szerk.): Quo vadis philologia temporum nostrorum
A termék jelenleg nincs készleten
remove_from_cart
1. oldal / 3

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.