Nincs termék a kosárban!

Theodora Bynon: Történeti nyelvészet

Theodora Bynon: Történeti nyelvészet

Cikkszám : S9789633793046k
Kiadó:
Osiris Kiadó
Fogyasztói ár1.500 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Bynon könyve színvonalas bevezetés a történeti nyelvészet problémáiba és módszertanába. A könyv első része a nyelvváltozás leírásának lehetséges elméleti kereteit ismerteti. Külön-külön fejezet foglalkozik a nyelvfejlődés újgrammatikus, strukturalista és generatív modelljeivel. A angol, német, francia és velszi példákon keresztül a könyv részletesen bemutatja és összehasonlítja az egyes megközelítéseket. A példák segítségével az olvasó megismerheti a különböző modellek által használt fogalmakat és elsajátíthatja módszertanukat. A könyv második része a nyelvváltozás szociolingvisztikai aspektusait tárgyalja. A nyelvjárásföldrajzzal foglakozó 4. fejezet a könyv első részében tárgyalt hangváltozások földrajzi terjedésének elméleteit és szabályosságait mutatja be. Az 5. fejezet a nyelvváltozás társadalmi mechanizmusait írja le, elsősorban Labov immár klasszikusnak tekinthető vizsgálatai alapján. A 6. fejezet a nyelvek érintkezésének lehetséges formáit ismerteti. A nyelvek közötti különféle (például lexikális, szemantikai) kölcsönzések leírása mellett, Bynon megismerteti az olvasót az areális nyelvészettel és a pidzsin és kreol nyelvek kutatásának az utóbbi években egyre fontosabbá váló területével. A könyv utolsó fejezete a nyelvészet és a történettudomány határvidékére kalauzol el

A könyv, könyvtári állományból kivont, bebélyegzett példány. Állapota, szinte olvasatlan!!

Tartalom

Jelek és rövidítések    
A szerző előszava az első kiadáshoz    
A szerző megjegyzései a magyar kiadás elé    
Bevezetés    
A nyelvfejlődés modelljei    
Az újgrammatikus modell    
Alapkérdések    
A szinkrón rendhagyás    
A nyelvek közötti hasonlóság    
Az indoeurópai nyelvek    
Az újgrammatikusok    
A hangváltozás: a szabályosság elve    
Az analógia    
Az analógiás változás    
Az analógiás teremtés    
A hangváltozás és az analógia összefüggése    
Hangtani rekonstrukció: az összehasonlító módszer    
Megfeleléssorok és őshangok    
A történeti szabályok formája és sorrendje    
Az alaktani és mondattani rekonstrukció    
Az alaktan    
A mondattan    
A szókincs rekonstrukciója    
Nyelvrokonság: a leszármazási kapcsolat    
A családfaelmélet    
Az ősnyelvek    
A nyelvfejlődés strukturalista modellje    
A hangváltozás paradigmatikus vetülete    
A szerkezet    
A szerepkör    
Letűnt hangváltozások nyomai az alaktani szerkezetben: a belső rekonstrukció    
A nyelvtani osztályokat és jelölőiket érintő változások    
A strukturalista módszerek korlátai a történeti elemzésben    
A nyelvfejlődés transzformációs-generatív modellje    
A fonológiai változás    
Az újítás    
Rendszer-átszerkesztődés: a formai feltételek    
Rendszer-átszerkesztődés: a kimeneti feltételek    
Szinkrón és diakrón nyelvtanok    
A mondattani változások    
A főnévi csoport mondattanának változásai    
Az igei csoport mondattanának változásai    
A szótári tételek mondattani jellemzőinek változása    
A nyelvek érintkezése    
Az újgrammatikus alapelvek és a nyelvföldrajz    
A hangváltozások kitejedése    
Szótári helyettesítés: a "fonetikus etimológiák" kudarca    
Léteznek-e a nyelvjáráshatárok?    
A hullámelmélet    
A kölcsönös érthetőség    
A társadalmi környezet    
A nyelvi változás társadalmi okai    
A nyelv társadalmi rétegződése: a nyelvi változók értékelése    
A történeti változás szinkrón lecsapódása    
A nyelvi változás működése    
A nyelvek közötti érintkezés    
A szóátvétel    
A jövevényszavak    
Tükörfordítások (kalkok)    
Jelentéskiterjesztés (jelentéskalk)    
A szóátvétel szerkezeti következményei    
A nyelvtani átvétel    
A kétnyelvűség és a nyelvek egymásra hatása    
A nyelvi térségek    
Az átvétel korlátai    
A pidzsin és a kreol nyelvek    
Nyelv és őstörténet    
Osztályozás és nyelvtörténet    
Tipológia és nyelvtörténet    
Glottokronológia: a szótári statisztika    
A nyelvi rekonstrukció és az őstörténet    
A földrajzi nevek tanúsága    
Az ősszótár tanúsága    
Irodalomjegyzék    
További olvasmányok    
Irodalomjegyzék    
Idevágó művek magyarul    
Szakszójegyzékek    
Angol-magyar szakszójegyzék    
Magyar-angol szakszójegyzék    
Név- és tárgymutató

 

Oldalszám: 322

Kiadási év: 1997

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.