Nincs termék a kosárban!

Győri Egyházmegyei Levéltár

Gyártó:
Gyõri Egyházmegyei Levéltár
gyirmot borito

Bedy Vince: Gyirmót története - Közreadja: Perger Gyula

Bedy Vince(1866-1938)a győri és a győregyházmegyei történetírás egyik legnagyobb alakja.

Fogyasztói ár: 2.500 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Bors Anikó: A boldog költő - Harsányi Lajos önarcképe és válogatott versei

Bors Anikó: A boldog költő - Harsányi Lajos önarcképe és válogatott versei

Harsányi Lajos (1883–1959) a katolikus irodalom századfordulós megújulásának úttörője, költői indulása idején együtt emlegették a fiatal nyugatosokkal. Korának ünnepelt költője volt, azonban 1945 után háttérbe szorult.

Fogyasztói ár: 4.600 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

A pannonhalmi konvent hiteleshelyi mukodesenek okleveltara I

Dreska Gábor: A pannonhalmi konvent hiteleshelyi működésének oklevéltára I. (1244-1398)

A pannonhalmi bencés konvent hiteleshelyének kiadványait tartalmazó okmánytár első kötetét tartja kezében az érdeklődő. A vállalkozás a közhitelű intézmény működéséhez köthető valamennyi dokumentumot igyekszik eredeti szövegében publikálni, bemutatva a vi

Fogyasztói ár: 2.800 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

A pannonhalmi konvent hiteleshelyi  mukodesenek okleveltara II

Dreska Gábor: A pannonhalmi konvent hiteleshelyi működésének oklevéltára II. (1399-1438)

A pannonhalmi bencés konvent hiteleshelyének kiadványait tartalmazó okmánytár második kötetét tartja kezében az érdeklődő. A sorozat a már megkezdett módon igyekszik a közhitelű intézmény működésének fennmaradt dokumentumait teljes szövegükben publikálni,

Fogyasztói ár: 3.000 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

A pannonhalmi konvent hiteleshelyi  mukodesenek okleveltara III

Dreska Gábor: A pannonhalmi konvent hiteleshelyi működésének oklevéltára III. (1439-1499)

A pannonhalmi konvent közhitelű működésének dokumentumait összegyűjtött okmánytár újabb része a XV. század második felének okleveleit közli. A kötet az előző részekkel azonos szerkesztési elveket követve törekszik a vizsgált hiteleshellyel kapcsolatba hoz

Fogyasztói ár: 3.200 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

borito95
star

Dreska Gábor: A pannonhalmi konvent hiteleshelyi működésének oklevéltára IV. (1500-1526)

A pannonhalmi konvent hiteleshelyi tevékenységének dokumentumait tartalmazó gyűjtemény utolsó középkori kötete a rendi reformokat uralkodói támogatással megvalósítani igyekvő Tolnai Máté apáti működésének időszakába enged bepillantást.

Fogyasztói ár: 3.600 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Horváth Richárd (szerk.): Feudáliskori gazdasági iratsorozat - Wirtschaftsschriften aus dem feudalen Zeitalter

Horváth Richárd (szerk.): Feudáliskori gazdasági iratsorozat - Wirtschaftsschriften aus dem feudalen Zeitalter

A győri káptalan régi (1527-1840) gazdasági iratanyagának segédlete, a 16. századi dokumentumok kivonataival.

Fogyasztói ár: 700 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Horváth Richárd (szerk.): Iskolai Levéltár - Scularchiv

Horváth Richárd (szerk.): Iskolai Levéltár - Scularchiv

A győri egyházmegye területén működött egyházi fenntartású iskolák iratait tartalmazó sorozatok segédlete a 18. századtól 1950-ig.

Fogyasztói ár: 700 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Horváth Richárd: Győr megye hatóságának oklevelei (1318-1525)

Horváth Richárd: Győr megye hatóságának oklevelei (1318-1525)

A Győri Egyházmegyei Levéltár új sorozattal lép a nagyközönség elé. A jelen kötetben az érdeklődő a történeti Győr megye hatóságának (comitatus lauriensis) középkori, azaz 1526 előtt kibocsátott...

Fogyasztói ár: 1.500 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Lukácsi Zoltán (szerk.): Apor Vilmos püspök beszédei
star

Lukácsi Zoltán (szerk.): Apor Vilmos püspök beszédei

Kincset tart a kezében az olvasó: Boldog Apor Vilmos (1892-1945) prédikációit, lelkigyakorlatait, egyéb beszédeit, néhány más írását, amelyek győri megyéspüspökként végzett főpásztori szolgálatának idejéből (1941-1945) származnak...

Fogyasztói ár: 3.400 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Lukácsi Zoltán - Vajk Ádám (szerk.): Mosonmagyaróvár 1956

Lukácsi Zoltán - Vajk Ádám (szerk.): Mosonmagyaróvár 1956

1956 tavaszán Simon Józsefet, a fiatal teológiai tanárt, “politikai megbízhatatlansága” miatt eltávolították a Győri Hittudományi Főiskoláról. Mosonmagyaróvárra került káplánnak, és nem is sejtette, hogy történelmi események tanúja lesz a városban.

Fogyasztói ár: 1.350 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Lukácsi Zoltán: Apor Vilmos gyulai beszédei

Lukácsi Zoltán: Apor Vilmos gyulai beszédei

Apor Vilmos pappá szentelésének 100., vértanúságának 70. évfordulója alkalmából bocsátjuk közre prédikációinak újabb kötetét. A válogatás több mint 200 beszédét tartalmazza a gyulai évek csaknem negyed évszázadából.

Fogyasztói ár: 3.600 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Lukácsi Zoltán: Szószék és világosság - A magyar katolikus prédikáció a felvilágosodás korában

Lukácsi Zoltán: Szószék és világosság - A magyar katolikus prédikáció a felvilágosodás korában

A 18-19. század fordulójának magyar vallásos irodalma meglehetősen feltáratlan, pedig nélküle nem rajzolhatunk teljes képet sem a kor literatúrájáról, sem a felvilágosodás magyarországi megjelenéséről és recepciójáról...

Fogyasztói ár: 3.500 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Nagy István: Győr vértanú püspöke, Apor Vilmos

Nagy István: Győr vértanú püspöke, Apor Vilmos

Az Egyházmegye! Levéltár kiadványsorozatában Báró Apor Vilmos győri püspökkel kapcsolatban eddig két forráskiadvány látott napvilágot: az egyik ifjúkori naplóit tárta az olvasók elé, a másikban körlevelei és egyházkormányzati iratai jelentek meg....

Fogyasztói ár: 4.300 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Nemes Gábor (feltárta és közreadja): BREVIA CLEMENTINA - VII. Kelemen pápa magyar vonatkozású brévéi

Nemes Gábor (feltárta és közreadja): BREVIA CLEMENTINA - VII. Kelemen pápa magyar vonatkozású brévéi

VII. Kelemen pápának a kötetben kiadott, 1523 és 1526 között kelt 150 levele a magyar történelem egyik legizgalmasabb korszakába ad betekintést.

Fogyasztói ár: 4.000 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Nemes Gábor - Vajk Ádám (szerk.): In labore fructus - Jubileumi tanulmányok Győregyházmegye történetéből

Nemes Gábor - Vajk Ádám (szerk.): In labore fructus - Jubileumi tanulmányok Győregyházmegye történetéből

A Gyõri Egyházmegyei Levéltár 10 éves újjáalakulásának alkalmából a levéltár iratanyagát kutató történészek, levéltárosok, néprajzkutatók, mûvészet- és helytörténészek kutatási eredményeibõl merít kötetünk. A tanulmányok színes csokra...

Fogyasztói ár: 3.600 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Nemes Gébor(szerk.):A győri káptalani magánlevéltár törzsanyagának regesztái(1527-1600)

Nemes Gébor(szerk.):A győri káptalani magánlevéltár törzsanyagának regesztái(1527-1600)

A kötet a győri káptalan jogbiztosító iratait őrző ún. Törzsanyag jelenlegi és történeti elenchusa. A Törzsanyagon belüli Cimeliotheca et theca sorozat 1527 és 1600 közötti részét is közli kivonatokban, 570, a korabeli Észak-Dunántúl történetéhez nélkülöz

Fogyasztói ár: 1.300 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Neumann Tibor: A Korlátköviek - Egy előkelő család története és politikai szereplése a 15-16. században

Neumann Tibor: A Korlátköviek - Egy előkelő család története és politikai szereplése a 15-16. században

Jelen kötetben az érdeklődő egy középkori, 1546-ban kihalt várbirtokos nemesi család történetét olvashatja, amely nevét a Kis-Kárpátokban emelkedő és általuk 1446-ban megszerzett Korlátkő váráról kapta.

Fogyasztói ár: 2.000 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Perger Gyula (szerk.): \

Perger Gyula (szerk.): "Oltalmad alá futunk" - Mária-enciklopédia 1950

A győri Könnyező Szűzanya 1947-es, jubileumi búcsúján még a teljes magyar püspöki kar részt vett, s Gyümölcsoltó Boldogasszony napján a zarándokokkal zsúfolásig megtelt Széchenyi téren Mindszenty József bíboros, hercegprímás történelmi jelentőségű beszéde

Fogyasztói ár: 2.800 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Perger Gyula: \

Perger Gyula: "...félelemmel és aggodalommal..." - Plébániák jelentései a háborús károkról a Győri Egyházmegyéből 1945

A Vörös hadsereg és a visszavonuló németek és nyilasok által okozott károkat számba vételező, és Győrbe beküldött, főleg a mai Győr-Moson-Sopron Megye területéről érkezett jelentéseket adja közre. A helytörténetírás mellett a saját közösségük múltja iránt

Fogyasztói ár: 1.250 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Perger Gyula: Mayrhofer József - Győr első fényképésze
star

Perger Gyula: Mayrhofer József - Győr első fényképésze

Mayrhofer József győri kanonok fényképei Magyarország egyik legjelentősebb, szinte teljesen ismeretlen régi fotógyűjteménye.

Fogyasztói ár: 7.500 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Soós Viktor Attila (szerk.): Apor Vilmos püspöki iratai

Soós Viktor Attila (szerk.): Apor Vilmos püspöki iratai

A Győri Egyházmegyei Levéltár kiadványsorozatán belül az Apor Vilmos győri püspök életét feltáró forráskiadványsorozat második kötetét tartja kezében az olvasó. A Breyer István halálával megüresedett a győri püspöki székbe Apor Vilmos gyulai plébánost nev

Fogyasztói ár: 2.800 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

1. oldal / 2

Please publish modules in offcanvas position.