Nincs termék a kosárban!

Szociológia, Kisebbségkutatás

A “világváros” Budapest – két századfordulón

A “világváros” Budapest – két századfordulón

A városról, városfejlesztésről, várospolitikáról szóló közbeszéd egyfajta mércének tekinti a dualizmus korának Budapestjét. Ekkor alakult ki Budapest máig vonzó arculata, értékes városképe.

Fogyasztói ár: 3.900 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Ágh Zsófia: Paraszti és polgári hagyományok a Kárpát-medencében - Néprajz, művelődéstörténet és régészet - segédkönyv középiskolásoknak

Ágh Zsófia: Paraszti és polgári hagyományok a Kárpát-medencében - Néprajz, művelődéstörténet és régészet - segédkönyv középiskolásoknak

Ez a forrásgyűjtemény azért készült, hogy az érdeklődő középiskolás, akár tanul néprajzot vagy művelődéstörténetet, akár nem, átfogó képet kapjon a néprajztudomány (a történeti néprajz, a tárgyi kultúra és a ...

Fogyasztói ár: 2.650 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

borito159
star

András Edit, Mélyi József, Pető Andrea (szerk.): Elhallgatva A háborús erőszaktétel története és megjelenítése

Jelen kötet az emlékműállítás előkészítő fázisáról ad képet, s a Budapest Főváros Levéltárában elhangzott történelmi, művészettörténeti, filmtörténeti és pszichológiai előadásokat adja közre, ...

Fogyasztói ár: 3.800 Ft
Ár / kg:

Az erdélyi települések népessége nemzetiség szerint 1930-1992
Fogyasztói ár: 4.500 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Bácskai Vera (szerk.): Budapesti Negyed 63. - Házak, lakások, emberek
Fogyasztói ár: 2.150 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Bakó Boglárka - Szoták Szilvia (szerk.): Magyarlakta kistérségek és kisebbségi identitások a Kárpát-medencében

Bakó Boglárka - Szoták Szilvia (szerk.): Magyarlakta kistérségek és kisebbségi identitások a Kárpát-medencében

Kötetünk tanulmányai a Kárpát-medence döntõen magyarok által lakott, alapvetõen történeti, néprajzi, közigazgatási, etnikai és kulturális jellemzõk által leírható kistérségeivel foglalkoznak. Az írások alapjául szolgáló ...

Fogyasztói ár: 1.980 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Balogh Balázs - Bodó Barna -  Ilyés Zoltán (szerk.): Regionális identitás, közösségépítés, szórványgondozás

Balogh Balázs - Bodó Barna - Ilyés Zoltán (szerk.): Regionális identitás, közösségépítés, szórványgondozás

Egyvalamitõl mindenképpen óvakodnia kellene minden szakmai véleménynyilvánításnak: a szakmai gõgtõl, attól az attitûdtõl, hogy a bukaresti, a budapesti és a mi politikusainkhoz hasonlóan...

Fogyasztói ár: 3.400 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Balogh Gábor (szerk.): Az információs társadalom dimenziói

Balogh Gábor (szerk.): Az információs társadalom dimenziói

A 20. század második felében infokommunikációs forradalom zajlott, melynek eredményeként új társadalomtípus kialakulásának lehettünk tanúi. Hogy valóban új társadalomtípusról van-e szó, még a 21. század ...

Fogyasztói ár: 2.980 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

borito423

Bán Dávid: Utazás a pályaudvar körül Az első indóháztól a plázaudvarokig

Kötetünk számos példa és esettanulmány segítségével igyekszik minél sokoldalúbb módon közelíteni a pályaudvar és a város kapcsolatának vizsgálatához.

Fogyasztói ár: 4.990 Ft
Ár / kg:

Bárdi Nándor - Éger György (szerk.): Útkeresés és integráció
Fogyasztói ár: 3.980 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Békés Vera - Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyûjtemény

Békés Vera - Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyûjtemény

Az Edinburgh-i, úgynevezett "erős programot" bemutató tudásszociológiai szöveggyűjtemény a magyar nyelvű tudományelméleti-tudománytörténeti könyvkiadás régi adósságát törleszti...

Fogyasztói ár: 3.200 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Bencsik János: Kapitalizálódó gazdaság, polgárosodó társadalom - Tokaj népessége 1869-ben

Bencsik János: Kapitalizálódó gazdaság, polgárosodó társadalom - Tokaj népessége 1869-ben

A szerző az 1869-es népszámlálás családonként, háztartásonként, lakóházanként felvett ívei alapján rajzol részletező képet Tokaj 19. századi társadalmáról. Forrását a karakteres mezőváros 1848 és 1869 közötti történetének más adataival is kiegészítve, rés

Fogyasztói ár: 1.300 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Bindorffer Györgyi (szerk.): Változatok a kettős identitásra  - kisebbségi léthelyzetek és identitásalakzatok a magyarországi horvátok, németek, szerbek, szlovákok, szlovének körében

Bindorffer Györgyi (szerk.): Változatok a kettős identitásra - kisebbségi léthelyzetek és identitásalakzatok a magyarországi horvátok, németek, szerbek, szlovákok, szlovének köréb

A 2005. évben lezárult, az OTKA által támogatott kutatás azt tűzte ki célul, hogy feltárja a kettős identitás tartalmát a Magyarországon élő horvát, német, szerb, szlovák, szlovén kisebbség körében.

Fogyasztói ár: 1.980 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Csáki Anikó - Ligeti György (szerk.): Minden másképp van - Társadalomismereti tankönyv

Csáki Anikó - Ligeti György (szerk.): Minden másképp van - Társadalomismereti tankönyv

A szerzõk és szerkesztõk törekvése (hogy a társadalom minél behatóbb megismeréséhez támpontokat nyújtsanak) maradéktalanul megvalósul: "E könyv megkísérel szempontokat adni a társadalmi jelenségek szemléléséhez, ezen keresztül pedig ...

Fogyasztói ár: 2.380 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Csányi Vilmos - Miklósi Ádám (szerk.): Fékevesztett evolúció - M

Csányi Vilmos, Miklósi Ádám(szerk.): Fékevesztett evolúció Megszaladási jelenségek az emberi evolúcióban

Ez a kötet egy olyan jelenséggel foglalkozik, amelynek felismerése Darwin nevéhez köthetõ, bár az evolúcióbiológusok csak jóval késõbb ismerték fel a probléma jelentõségét. Az újdonságot az jelenti, hogy megkíséreljük...

Fogyasztói ár: 5.500 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Császtvay Tünde: Éjjeli lepkevadászat - Bordélyvilág a történeti Magyarországon

Császtvay Tünde: Éjjeli lepkevadászat - Bordélyvilág a történeti Magyarországon

A lányok? A lányok nem mindig angyalok. És persze a férfiemberek sem. Ha a lányoknak könnyû a vérük vagy nehéz a sorsuk, vagy nem akarnak a megszabott határok között élni, ha kalandra vadásznak, vagy a kényszerûség...

Fogyasztói ár: 15.500 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

borito6665

Dáné Veronika: Mennyi jobbágya és mennyi portiója Torda vármegye birtokos társadalma a 17. század első felében

A kötet a Torda vármegyei birtokos társadalom, lehetőség szerint személyekre lebontott-bemutatására tesz kísérletet.

Fogyasztói ár: 4.950 Ft
Ár / kg:

Daniel Freedman - Robert Pisani - Roger Purves: Statisztika - St

Daniel Freedman, Robert Pisani, Roger Purves: Statisztika

Ez a Statisztika világos, közérthetõ, köznapi nyelven íródott, a nem-matematikus olvasót elrettentõ egyenletek nélkül. Célja megtanítani a diákoknak, hogy statisztikai jellegû kérdésekben hogyan gondolkodjanak. Példákon keresztül mutatja be...

Fogyasztói ár: 9.500 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Demeter Zayzon Mária: A budapesti népesség nemzetiségi, etnikai arculata - honos népcsoportok és bevándorlók

Demeter Zayzon Mária: A budapesti népesség nemzetiségi, etnikai arculata - honos népcsoportok és bevándorlók

Budapest lakosságának nemzetiségi-etnikai arculata rendkívül színes. Talán lehetetlen is teljes képet adni róla. Egykor, helyzetétől fogva, „a város történelmi viharok csomópontjában állandóan pusztult és épült. Épületek és városrészek tűntek el és bukkan

Fogyasztói ár: 1.700 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Dénes Iván Zoltán: Európai mintakövetés - Nemzeti öncélúság

Dénes Iván Zoltán: Európai mintakövetés - Nemzeti öncélúság

A haza, a nemzet, a hagyományok, az európaiság, a haladás és a korszerűség kérdéseiről lefolytatott 19-20. századi magyarországi nemzetkarakterológiai, és önazonosság-kereső diskurzus első ...

Fogyasztói ár: 2.890 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Dessewffy Tibor: A kocka el van veszve

Dessewffy Tibor: A kocka el van veszve

Mielõtt elindultunk egy kis országból a globalizálódó nagyvilág felfedezésére, mielõtt felkapaszkodunk a világháló trapézaira, mielõtt belemerülünk egy újravarázsolódó világ színeinek és szimbólumainak forgatagába...

Fogyasztói ár: 2.480 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Diószegi László (szerk.): Moldvai csángók és a változó világ

Diószegi László (szerk.): Moldvai csángók és a változó világ

A közölt tanulmányok 2008. május 8-10-én Bákóban, a Teleki László Alapítvány által rendezett Veszélyeztetett örökség, veszélyeztetett kultúrák. A moldvai csángók címû nemzetközi tudományos konferencián hangzottak el...

Fogyasztói ár: 3.000 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Émile Durkheim: A társadalmi munkamegosztásról

Émile Durkheim: A társadalmi munkamegosztásról

Emilé Durkheimet a szociológia egyik megalapítójaként tartják számon. A társadalmi munkamegosztásról című, 1893-ban megjelent könyve négy nagy munkája közöl az egyik. A könyv a társadalmi integráció (szolidaritás) alapvető mechanizmusait elemzi.

Fogyasztói ár: 4.350 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

1. oldal / 5

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.