Nincs termék a kosárban!

Balogh Gábor (szerk.): Az információs társadalom dimenziói

Balogh Gábor (szerk.): Az információs társadalom dimenziói

Cikkszám : S96396104100
Kiadó:
Gondolat Kiadó
Fogyasztói ár2.980 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

A 20. század második felében infokommunikációs forradalom zajlott, melynek eredményeként új társadalomtípus kialakulásának lehettünk tanúi. Hogy valóban új társadalomtípusról van-e szó, még a 21. század elején is többen kétségbe vonják. Amiben egyetértés látszik körvonalazódni: túljutottunk az ipari fejlődés régi formáin, és a társadalmi változások új társadalom képét vetítik elénk, amelyben két elem, az információ és a tudás folyton visszatér. Emiatt szokták az új alakzatot információs vagy tudástársadalomnak nevezni. A könyv segítségével az Olvasó nemcsak aktualizálhatja az információs társadalomról szerzett ismereteit, hanem a paradigmatikus megoldási lehetőségeken keresztül továbbgondolhatja az új társadalmi információ lehetőségeit és jövőjét.

Tartalom

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM OLVASATAI (BEVEZETÉS)
I. FEJEZET. INFORMÁCIÓTUDOMÁNY ÉS -TECHNIKA
Csorba József: Egy nagyelmélet felé. Az információtudomány kialakulása
1. Az információelméletektől az információtudományig
1.1. Az információtudomány kezdeteiről
1.2. Az információelméletek átmenete az információtudományban
1.3. Mi az információ, mit kell tudni a kezeléséhez?
1.3.1. Az információészlelés különösségéről
1.3.2. Az információ gazdaságtanáról
1.4. Az információstársadalom- (IT-) paradigmákról
2. Az elméletalkotás fejlődéstörténetéről
2.1. A gyenge tudományosság és erős intézményesülés példáiról
2.2. A nyugati tudomány - keleti tudomány példájáról
2.3. Az információtudományos modellezés alapjairól
Fülöp Géza: Az információ forradalma
1. A mikroelektronika
2. A távközlés
3. A számítógép
4. A mesterséges intelligencia
4.1. A természetes nyelv megértése
4.2. Beszédmegértés
4.3. Alakzatfelismerés
4.4. Szakértő rendszerek
4.5. Dedukciós rendszerek
4.6. Tanuló rendszerek
4.7. Robotika
Balogh Gábor: A tudásalapú rendszerek
II. FEJEZET. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM KIALAKULÁSA
Farkas János: Úton az ipari társadalomból az információalapú társadalom felé
1. Fogalmi rendszerezés (definíciók tisztázása)
2. A társadalmi fejlődés alaptendenciái
3. A tudás, az innováció és az információ kapcsolata
4. A társadalmi rendszer vezérlésének lépcsői
5. A fejlődési tendenciák jövőbeli alternatívái
Farkas János: Elméletek az információs társadalomról
1. Az információs társadalom meghatározása mint összetett feladat
2. Az információs társadalom mint információs gazdaság
3. Az információs társadalom mint posztipari társadalom
4. Az információs társadalom mint a posztfordizmus kora
5. Az „információs társadalom" mint „informatizált ipari társadalom"
6. Az „információs társadalom" mint „tudástársadalom"
7. Az „információs társadalom" mint „tanuló társadalom"
8. Néhány következtetés
Balogh Gábor: Az információs társadalom komponensei
1. Új szerveződési logika
2. Az információs társadalom alapdimenziói
2.1. Információ
2.2. Kommunikáció
2.3. Időbeliség
2.4. Hálózati j elleg
2.5. Új embertípus: „homo informaticus"
3. Összefoglalás
4. Fogalmak
III. FEJEZET. ALANYISÁG ÉS IDENTITÁS 137
Balogh Gábor: Homo informaticus: az új embermodell?
1. Információs technikák, technológiák társas (társadalmi) vetületei
2. A tudás (információ) néhány szociológiai vetülete
3. A döntés, döntési képesség
4. Az információn alapuló életvezetés (élettársadalmi modellel)
Balogh Gábor: Protokoll-identitás
1. Hagyományos megközelítés
2. Identitásváltozatok
2.1. Empirikus identitás
2.2. Az azonosság dimenziói
3. Az identitás struktúrái
3.1. Logikai struktúrák
3.1.1. Mondatstruktúra
3.1.2. Állításstruktúra
4. Egyéb identitásstruktúrák
4.1. Genetikus struktúra
4.1.1. Genetikus meghatározottság
4.1.2. Referenciák
5. Tudati entitások
5.1. Tudat mint integráló entitás
5.2. Tudat mint azonosító entitás
6. Azonosságok és azonosítások IT-környezetben
6.1. IT-identitások
6.2. Azonosítás IT-környezetben
7. A homo informaticus identitása
7.1. A Hl identitásproblémája
7.2. Protokoll-identitás
8. Kitekintés
IV. FEJEZET TÉR-IDŐ SZEMLÉLET
Nemes Nagy József: Tér és idő - egyenlőtlenség és rendezettség
1. Egyenlőtlenség térben és időben
2. A folytonos és osztott tér
3. Rendezettség térben és időben
Nemes Nagy József: Terek
1. Objektív terek
1.1. Külső terek
1.2. Belső terek
1.3. A külső és belső terek kapcsolata
2. Észlelt terek
2.1. A mentális tér
Balogh Gábor: Az elme trükkjei
1. A tér „észlelése"
1.1. A térkonstrukció
1.2. A tér kifejezése
2. Az idő „észlelése"
2.1. Az idő információs jelentősége
Mészáros Rezső: A kibertér társadalomföldrajzi megközelítése
1. A kibertér fogalma
2. Kibertérformák és térszerkezetek
3. Az egyén és a kibertér
4. A társadalom és a kibertér
5. A hatalom, a politikai struktúrák és a kibertér
6. A gazdaság és a kibertér
7. A soft city 223
V. FEJEZET. HÁLÓZATISÁG
Barabási Albert-László: A tizenegyedik láncszem. Az ébredező internet
Barabási Albert-László: A tizenkettedik láncszem. A darabokra tört világháló
Balogh Gábor: Elsődleges dimenzió
1. A szociális problematikája
1.1. Szociális: szerzett tulajdonság
1.2. Szociális: konstruált tény
1.3. Szociális: emberi artefaktum
1.4. Szociális: technikai artefaktum
2. Mesterséges szocialitás
2.1. A mesterséges jelentősége
2.2. Társadalmi intézmények és technikai artefaktumok
3. Zárógondolatok
Irodalomjegyzék
Forrásjegyzék
Rövidítések
Szerzők
Témakörök

 

Oldalszám: 294

Kiadási év: 2006

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.