Nincs termék a kosárban!

Ágh Zsófia: Paraszti és polgári hagyományok a Kárpát-medencében - Néprajz, művelődéstörténet és régészet - segédkönyv középiskolásoknak

Ágh Zsófia: Paraszti és polgári hagyományok a Kárpát-medencében - Néprajz, művelődéstörténet és régészet - segédkönyv középiskolásoknak

Cikkszám : S9636972443
Kiadó:
Mozaik Oktatási Stúdió
Fogyasztói ár2.650 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Ez a forrásgyűjtemény azért készült, hogy az érdeklődő középiskolás, akár tanul néprajzot vagy művelődéstörténetet, akár nem, átfogó képet kapjon a néprajztudomány (a történeti néprajz, a tárgyi kultúra és a társadalomnéprajz) legfőbb kutatási területeiről, valamint a többi társadalomtudomány néhány témaköréről. Könyvünkben nagyobb hangsúllyal vannak jelen az eredeti dokumentumok, szemelvények, nagy néprajzkutatók munkásságának részletei, történeti forrásanyagok, olykor irodalmi müvek részletei is, amelyek más összefoglaló kézikönyvekben természetszerűen nem kaphattak helyet, és lényegesen kevesebb a magyarázó, értelmező, rendszerező rész. Fontosabb szempont volt ugyanis, hogy a könyv élményszerü olvasmányokon keresztül hozza közelebb olvasójához a történelem, részben pedig a földrajz és a magyar nyelv és irodalom tantárgyát.

Tartalom

A könyv használatáról    
Mivel foglalkozik a néprajztudomány?    
Az élet színtere - településtörténet, építkezés, lakáskultúra    
Településtörténet és régészet    
Bevezetés     
A falu a régész szemével    
Régészeti fogalmak meghatározása    
Néhány szó a régészet módszereiről    
Forrás    
Szemtanúk vallomásai Szent Margit csodáiról 1276-ból    
A Visegrádi-várkerti Árpád-kori faluásatás    
Példa    
Egy dunántúli település változásai az egyes régészeti korokban: Somlószőlős régészeti topográfiája    
Összehasonlítás    
A települések változásaira kiható tényezők a középkori Franciaországban    
Frankok a mai Németország területén (népvándorláskor, Kr. u. 7. század)    
Felhasznált irodalom    
Településtörténet a középkortól Magyarországon    
Bevezetés    
A településszerkezet átalakulása a Kárpád-medencében    
Az Árpád-kori falu és határa    
A településtípusok rendszerezése    
A falu településformája    24
A falu utcájának beépítése    
Forrás    
18. századi térkép szalagtelkes településekről    
Példa    
A kalocsai Sárköz településszerkezete 18-19. században    
A tanya    
Példa    
A városok kialakulása    
A mezőváros    
Felhasznált irodalom    
A telek elrendezése és a gazdasági épületek    
Bevezetés    
A telek    
A gazdasági épületek    
Forrás    
17. századi metszet részlete    
Példa    
A tüzelőistálló és a pitarólas tanya    
Pincesor Cákon (Vas megye)    
Összehasonlítás    
Kettős udvarok a Lápos vidékén Erdélyben    
Sváb lakóistállós ház Németországban    
Gazdasági épületek Szlavóniában és Erdélyben    
Felhasznált irodalom    
A magyar paraszti lakóház    
Bevezetés    
Az építkezés alapanyagai és technikái    
Ormok és homlokzatok    
Forrás    
Lakóházak a szabadtéri múzeumokban    
Középkori okleveles források a fával való építkezésről    
Buday György néprajzi vázlatfüzetének egy lapja a Szeged környéki napsugaras oromzatú házakról    
Példa    
A magyar paraszti lakóház táji típusai    
Összehasonlítás    
A szlován füstház    
A bosnyák lakóház    
Felhasznált irodalom    
A belső tér - a lakáskultúra    
Bevezetés    
Az alaprajz és a belső téreloszlás    
Bútorfajták és magyarországi bútorkészítő központok    
Forrás    
Okleveles említések tűzhelyekről, berendezési tárgyakról és lakástextiliákról    
Szobabelsők és tüzelőberendezések    
Példa    
Dél-alföldi paraszti szobabelsők    
Szobabelsők Gyergyó-alfaluról és Kalotaszegről    
Összehasonlítás    
A kispolgárság lakáskultúrája és annak változásai a 20. század folyamán    
Német városi szegénycsaládok otthona - Augsburg, 16. század    
Felhasznált irodalom    
Gazdaság és életmód    
Hagyományos gazdálkodás - vadászat, halászat, gyűjtögetés    
Bevezetés    
A hagyományos gazdálkodás típusai    
Forrás    
Pákászok és madarászok a régi Sárréten    
Példa    
Az orvvadászat és orvhalászat    
Hagyományos gazdálkodás a Bakonyban    
Összehasonlítás    
Szervezett halászat és halkereskedelem a középkorban    
Felhasznált irodalom    
A földművelés és az állattartás    
Bevezetés    
A növénytermesztés módjai és eszközei    
A félnomád állattartás és földművelés a 10. században    
Forrás    
Sertés- és vetemény-beszolgáltatás adatai - Beregújfalu, 1570    
Szőlőpásztor esküje - Sajószentpéter, 1827    
Paraszti önéletrajz részlete a részmunkában végzett aratásról (1906)    
Néprajzi gyűjtések az állattartásról - Kraszna, Szilágyi m., 1940-es évek    
Példa    
Takarás és nyomtatás az Alföldön    
Rétgazdálkodás a Szigetközben    
Szőlőművelés a Somlón    
Kertgazdálkodás Pest környékén    
Pusztai állattartás    
Összehasonlítás    
Magashegyi juhtartás - tejbemérés és henderikázás Magyarlónán    
Sertéstartás a szerbeknél - Zimony (volt Szerém vm), 1904    
Bolgárkertészet - Szentes (Csongrád m.)    
A búza és a vetésforgó Európában a 15-18. században    
Felhasznált irodalom    
Kereskedelem    
Bevezetés    
Városiasodás és kereskedelem a középkorban    
Forrás    
Vásárok és vásári körzetek az okleveles adatok alapján    
Sószállítási útvonalak térképe 1773-ból    
Vásári helypénzről szóló határozat - Csongrád megye, 1855    
Példa    
A debreceni régi nagy vásárok    
Összehasonlítás    
Vándorkereskedők és házalók    
Felhasznált irodalom    
Viselettörténet    
Bevezetés    
A népviseletek kialulása    
Forrás    
Történeti források viseletekről    
Gyermekviselet - paraszti önéletrajz Heves megyéből    
Példa    
Észak-magyarországi viseletek    
A szűr    
Összehasonlítás    
A nemzetiségek viseletei    
Felhasznált irodalom    
Táplálkozás    
Bevezetés    
A paraszti táplálkozás általános szokásai    
A konyhai edények története és fő típusai    
A nagyobb kerámiakészítő központok    
Forrás    
Nyelvtörténeti, régészeti és írott források a táplálkozásról    
Paraszti visszaemlékezések az étkezésekről    
Példa    
A kenyér    
Összehasonlítás    
Az étkezés rendje Nyárádszentimrén (Marosszék)    
Táplálkozási szokások Európában    
Felhasznált irodalom    
A társadalom szerkezete és változásai    
A magyar családszervezeti és a társadalom szerkezete az államalapítás előtt    
Bevezetés    
A honfoglaláskori magyarság etnikai képe és társadalmi rétegzettsége    
Forrás    
A honfoglaláskori társadalom a temetők régészeti leletanyaga alapján    
Példa    
A palóc nagycsalád    
Összehasonlítás    
A nemzetiségek családszervezete Magyarországon    
A vogul és az osztják társadalom az újkori történelemben    
Felhasznált irodalom    
A középkori magyar társadalom    
Bevezetés    
A falurendszer kialakulása    
A városok társadalmának kialakulása    
Forrás    
A középkori városi társadalom az adó- és házösszeírások, a végrendeletek és a hagyatéki leltárok tükrében    
Foglalkozást jelentő helységnevek    
Példa    
A középkori falu társadalma    
Kolozsvár, Pozsony és Sopron városának társadalma a 14-15. században    
Összehasonlítás    
Katedrálisépítés és társadalmi berendezkedés a középkori Európában    
A középkori város társadalma és közigazgatása Franciaországban    
Felhasznált irodalom    
A magyar paraszti társadalom a 19. század végén és a 20. század elején    
Bevezetés    
Társadalmi rétegek a jobbágyfelszabadítás után    
Forrás    
A "puszták népe" - uradalmi cselédek az Alföldön és a Dunántúlon    
Cselédbérek a század elején - Tótkomlós (Békés m.), 1902    
Az uradalmi cselédség élete és belső hierarchiája - Tömörkény István novellájának részletei    
Példa    
Szegénysorsú lányok élete    
Összehasonlítás    
Az ormánsági egykés társadalom az 1930-as években    
Felhasznált irodalom    
A városi polgárság a múlt század végén és a század első évtizedeiben    
Bevezetés    
Polgárosodás a Monarchiában    
Forrás    
Budapest    
Nagyvárad    
Kassa a két világháború között    
Példa    
A munkáscsaládok és a kispolgárság alsóbb rétegeinek lakáskörülményei és élete a századfordulón    
Összehasonlítás    
A tömegek lázadása - Európa, 1929    
Felhasznált irodalom    
A kollektív gazdálkodás hatása a paraszti közösségekre    
Bevezetés    
A hagyományos paraszttársadalom felbomlása    
Forrás    
Dokumentumok, újságcikkek, kérvények (Veszprém megye)    
Példa    
Kulákprés - Tótkomlós (Békés m.)    
Összehasonlítás    
Az utolsó paraszt kivonulása - Felsőiszkáz (Veszprém megye)    
Felhasznált irodalom    
Függelék    
Helynévmutató    
Történeti tájnevek és megyék a Kárpát-medencében    
Ajánlott irodalom

 

Oldalszám: 235

Kiadási év: 1999

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.