Nincs termék a kosárban!

Bárdi Nándor - Éger György (szerk.): Útkeresés és integráció

Bárdi Nándor - Éger György (szerk.): Útkeresés és integráció

Cikkszám : S9630025809
Kiadó:
Teleki László Alapítvány
Fogyasztói ár3.980 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Tartalom

Útkeresés és integráció    
Törésvonalak keresése a határon túli magyar politikában 1989-1998    
Románia
Hívó szó    
A Nemzetmentő Front Tanácsának közleménye az országhoz    
A Bánsági Magyar Demokrata Szövetség Kiáltványa    
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség Ideiglenes Intézőbizottságának kiáltványa    
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség szándéknyilatkozata    
A MISZSZ szándéknyilatkozata    
Nyilatkozat (A marosvásárhelyi eseményekről)    
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség kongresszusának határozata    
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség programja (Részlet)    
Az Erdélyi Magyar Kezdeményezés programnyilatkozata    
A Szabadelvű Kör szándéknyilatkozata    
Az RMDSZ II. kongresszusa    
Az RMDSZ nyilatkozata a nemzeti kérdésről    
Az RMDSZ III. kongresszusának határozatai (Részletek)    
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség programja    
A Szövetségi Képviselők Tanácsának működési szabályzata (Részletek)    
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség memoranduma Románia felvételéről az Európa Tanácsba    
Állásfoglalás (A "Neptun-ügyről")    
Nyilatkozat. A hatalomnak az anyanyelvi oktatás visszaszorítására és az etnikai összetétel erőszakos megváltoztatására tett újabb kísérleteiről    
RMDSZ törvénytervezet a nemzeti kisebbségekről és autonóm közösségekről    
A Reform Tömörülés szándéknyilatkozata    
Aide-mémoire az Európa Tanács teljes jogú tagságának elnyerésekor vállalt kötelezettségek betartásáról Romániában    
Oktatási memórium az RMDSZ ellenérveit és követelményeit tartalmazó memóriuma a Romániában élő nemzeti kisebbségek, különösképpen, a magyar közösségek anyanyelven történő oktatásával kapcsolatban    
Művelődési memórium    
A Szabadelvű Kör RMDSZ-platform programelvei (Részlet)    
Állásfoglalás az Európai Stabilitási Egyezmény tervezetéről    
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség állásfoglalása a román-magyar alapszerződésről    
Törvényhozási kezdeményezés. A nemzeti kisebbségek nyelvén történő oktatásról (Tervezet)    
33. számú határozat az RMDSZ belső politikai szerveződéseiként működő platformok státusáról    
Az atlantai kerekasztal tanácskozás résztvevőinek közleménye    
A belső választások alapelvei    
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség IV. kongresszusának határozatai    
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség programja (Részletek)    
Közlemény (Az RMDSZ oktatási törvénykezdeményezéséről)    
A tanügyi törvény nemzeti kisebbségeket érintő szakaszainak elemzése és következményei    
Tőkés László levele Göncz Árpád és Ion Iliescu államfőkhöz    
Nyilatkozat (Az 1996-os helyhatósági és parlamenti választások előtt)    
Alappal szerződni. A marosvásárhelyi SZKT-SZET ülés állásfoglalása    
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség Kormánykoalíciós cselekvési prioritásai    
Szlovákia    
A Független Magyar Kezdeményezés nyilatkozata    
A Független Magyar Kezdeményezés elvi nyilatkozata    
A Nyilvánosság az Erőszak Ellen és a Független Magyar Kezdeményezés közös nyilatkozata a nemzetek, nemzeti kisebbségek és etnikai csoportok együttéléséről Szlovákiában
A Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom programja 1990    
Az Együttélés alapítólevele    
Az Együttélés 1990. évi választási programja    
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének programja    
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének programja    
A Magyar Néppárt programnyilatkozata    
Állásfoglalás Cseh-Szlovákia államjogi elrendezéséről    
Merre tart Csehszlovákia? Az Együttélés politikai mozgalom memoranduma a csehszlovákiai nemzeti kisebbségekről    
Az Együttélés alkotmánykiegészítő javaslata (Tervezet)    
Az Együttélés az önrendelkezésről    
A nemzeti és etnikai kisebbségek hátrányos megkülönböztetésének veszélyei a Szlovák Köztársaság Alkotmányában    
Gazdag kisebbséget. A Magyar Polgári Párt nemzeti kisebbségi programja    
Nyilatkozat Csehszlovákia megszűnésének körülményeiről    
A Magyar koalíció nyilatkozata a "helsinki elvek" betartásának hiányosságairól a kisebbségeket érintő jogalkotásban Csehszlovákiában, illetve Szlovákiában    
Az elnyomott kisebbségből legyen társnemzet (Magyarok Csehszlovákiában/Szlovákiában 1918-1992)    
Az Együttélés, a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom, a Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt memoranduma a Szlovák Köztársaság felvételéről az Európa Tanácsba    
A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának törvénye a nemzeti kisebbségek és etnikai csoportok helyzetéről és jogairól a Szlovák Köztársaságban. A Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom javaslata    
A Csemadok programja    
Négypárti memorandum az Európa Tanácshoz    
Dél-Szlovákia helyi önkormányzati képviselőinek, polgármestereinek és parlamenti képviselőinek állásfoglalása    
Az Együttélés alkotmánytörvényjavaslata. A Szlovák Köztársaságban élő nemzeti és etnikai közösségek és kisebbségek jogállásáról    
A Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom új programjának kivonata 1994    
Szerződés a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom, az Együttélés és a Magyar Polgári Párt együttműködéséről és koalíciójáról    
A Szlovák Köztársaságban élő magyar közösség 1995-ben    
A szlovákiai magyarság művelődési nagygyűlésének állásfoglalása    
A realitás tisztelete. A Magyar Polgári Párt stratégiája    
Szolgálni és segíteni. A Magyar Polgári Párt programnyilatkozata    
A szlovákiai Magyar Koalíció állásfoglalása    
A Magyar Koalíció által az Európa Tanácsba küldött állásfoglalás ajánlásai. Az átfogó törvényi rendezésért    
A hosszú távú együttműködés alapja A KDM, a DU, a DP, az SZSZDP, az SZZP, az MKDM, az MPP és az Együttélés pártelnökeinek közös nyilatkozata    
Az SZDK és MK képviselőinek nyilatkozata. A szakértői csoportok munkájáról    
Az SZDK, a DBP, az MKP és a PEP koalíciós szerződése    
Jugoszlávia
A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének programja    
A holtakat el kell temetni. Levél a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia elnökének (Belgrád) és a Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia elnökének (Újvidék)    
A Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság Tevékenységi Programja    
Önkormányzatot! Kezdeményezés a személyi elven alapuló kisebbségi önkormányzat létrehozatalára    
A VMDK követelései    
A vajdasági magyarság a rendszerváltásban    
Tiltakozunk! Állami intézkedésekkel a nemzeti kisebbségek alapérdekei ellen    
A vajdasági magyar oktatási hálózat (Részlet)    
Levél Carringtonnak    
Tiltakozunk a törvénytelen mozgósítások ellen! A VMDK Elnökségének közleménye    
Rövid jelentés a vajdasági magyarság helyzetéről és törekvéseiről    
Alkotmányos és politikai státust a magyarságnak. Ágoston Andrásnak, a VMDK elnökének levele Slobodan Milosevichez    
Memorandum a Szerb Köztársaságban élő magyarok önkormányzatáról    
A VMDK képviselőinek és tanácsnokainak szerepe és működése a képviseleti testületekben    
A genfi Emberjogi Konferencia résztvevőinek    
A tájékoztatás mint a magyar autonómia funkciója    
A vajdasági magyar tájékoztatási eszközök főszerkesztőihez    
A vajdasági magyar hírközlő eszközök szerkesztőségeinek    
Az Európai Stabilitási Egyezmény tervezete és a vajdasági magyarság    
Beszédek a VMDK zentai, tisztújító közgyűlésén    
Állásfoglalás a válságról    
Kezdeményezés a Szerb Köztársaságban élő magyarság önkormányzatának létrehozására    
Magyarként itt maradni. A Vajdasági Magyar Szövetség programja    
Az ENSZ és az etnikai összetétel megbontása    
A vajdasági magyarok önszerveződésének alapjairól szóló megállapodás tervezete (A VMSZ koncepciója)    
A VMDK és a Határon Túli Magyarok Hivatala    
A VMSZ együttműködési kezdeményezése    
A válasz (A VMSZ együttműködési kezdeményezésére)    
Felhívás a Vajdasági Magyar Értelmiségi Fórum programjavaslatának véleményezésére    
Megállapodás (Tervezet)    457
Megállapodás Vajdaság és a vajdasági nemzeti közösségek önkormányzatának politikai és jogi kereteiről - tervezet (Részletek)    
Határozat az Ideiglenes Magyar Nemzeti Tanács megalakításáról    
Ukrajna
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alapítólevele    
AKMKSZ Elnökségének felhívása    
Felhívás Beregszász népéhez    
Javaslattervezet a Kárpátaljai Magyar Autonómia (KMA) alapelveiről    
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség II. közgyűlésének határozata    
Javaslat az USZSZK nemzeti kisebbségeiről szóló törvénytervezettel kapcsolatban    
Kárpátalja településneveiről (Állásfoglalás)    
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alapszabálya (Részletek)    
Nyilatkozat Kárpátalja autonóm státusáról    
Népszavazás a Magyar Autonóm Körzet létrehozásáról a beregszászi járás területén    
Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) alapszabálya    
Két igennel szavazzunk!    
A Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség alapítólevele, alapszabályzata, programja    
A KMPSZ II. Közgyűlésének Nyilatkozata    
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség állásfoglalása Kárpátalja különleges önkormányzati státusával kapcsolatban    
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség programja    
A KMKSZ választási programja    
Tóth Mihály parlamenti képviselőjelölt választási programja    
A Beregvidéki Magyar Kulturális Szövetség programja    
A Kárpátaljai Magyar Szervezetek Fórumának nyilatkozata    
A Magyar Értelmiségeiek Kárpátaljai Közössége I. tisztújító közgyűlésének zárónyilatkozata    
Közlemény a KMKSZ Választmányának beregvári üléséről    
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnökségének közös nyilatkozata a nemzetiségi oktatás koncepciójával kapcsolatban    
Szilárd demokratikus rendet, emberhez méltó életet! A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség választási programja    
Elnökségi beszámoló a MÉKK 1997-98. évi tevékenységérl (Részletek)    
Ausztria
Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi szövetsége    
Szépfalusi István: Identitászavarok és a kivezető út. Javaslat ausztriai összmagyar érdekképviselet létrehozására    
Történelmi fordulat    
Megalakult az új Magyar Nemzetiségi Tanács (Franz Vranitzky kancellár megnyitó beszéde)    
A Központi Szövetség vezetőségének állásfoglalása    
Az osztrák népcsoportok II. Felsőőri Nyilatkozata    
A Magyar Népcsoporttanács nyilatkozata a háború befejezésének 50., illetve az államszerződés 40. évfordulójára    
Ünnepélyes nyilatkozat    
Bonyodalmak a Magyar Népcsoport Tanács kinevezése körül    
Ausztriai Magyar Egyházközség kisebbségiként elismerést kért    
Nyugtalanság az ausztriai magyar népcsoport körében    
Memorandum (A népcsoportjogokról)    
Horvátország
A horvátországi magyarok egyéni és intézményes képviselőinek felhívása    
A Horvátországi Magyar Néppárt programja    
A HMDK    
A Horvátországi Magyarok Szövetségének alapszabályzata (Részlet)    
Javaslat (A HMDK oktatási programja)    
Körlevél    
Tisztelt Horvátországi Magyarok!    
Jakab Sándor nyilatkozata    
Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége új alapszabálya (Részletek)    
Szlovénia
Tiltakozó nyilatkozat a Jugoszláv Szövetségi Képviselőház és a Szövetségi Végrehajtó Tanács elnökeinek    
Közös nyilatkozat Az 1990. december 23-i plebiszcitummal kapcsolatban    
A Magyarországi Szlovének Szövetsége és a Muravidéki Magyar Nemzetiségi Önigazgatási Közösség közös nyilatkozata    
Tisztelt Miniszterelnök Úr!    
A nemzetiségi közösség céljai és gondjai    
Közlemény a nyilvánossághoz    
A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Statútuma (Részlet)    
A Muravidéki Magyar Önkormányzat Alapszabályzata    
Muravidéki Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség Tanácsa    
A Lendvai Községi Magyar Önkormányzat Alapszabályzata    
Magyarország határon túli magyarságpolitikája    
Szokai Imre-Tabajdi Csaba: Mai politikánk és a nemzetiségi kérdés    
A Magyar Köztársaság Alkotmánya A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XVIII. törvény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (Részlet)    
Az MDF külpolitikai célkitűzései és kisebbségvédelmi programja (Részlet az MDF programjából)    
A Kormány programjának ismertetése (Részlet)    
"Konstruktív partnerséget kínálunk"    
A Magyar Köztársaság Kormányának Nyilatkozata a magyar kisebbségekről    
Közlemény a Magyar Köztársaság kormánya és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 1993. február 26-i megbeszéléseiről    
Kormányszóvivői iroda közleménye    
A Magyar Köztársaság kormányának programja 1994-1998 (Részlet)    
Az MSZP-SZDSZ koalíciós megállapodása (Részlet)    
A magyar-magyar csúcs közös nyilatkozata    
A pápai magyar-magyar konzultáció közleménye    
Politikai pártok és szervezetek nyilatkozata    
Tabajdi Csaba: A gazdaság a nemzeteszme fedezete. A magyar kisebbségek egzisztenciateremtését kell támogatni    
Magyar Köztárasaság Kormányának programja (Részletek)    
"Magyarország és a határon túli magyarság - 1999" konferenciájának nyilatkozata    
Románia 1989-1996 (Udvardy Frigyes)    
Szlovákia 1989-1998 (Orosz Márta)    
Jugoszlávia 1989-1999 (Vékás János)    
Ukrajna 1989-1998 (Jánki András)    
Horvátország 1991-1999 (Mák Ferenc)    
Bibliográfia

 

 

Oldalszám: 838

Kiadási év: 2000

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.