Nincs termék a kosárban!

Dáné Veronika: Mennyi jobbágya és mennyi portiója  Torda vármegye birtokos társadalma a 17. század első felében

Dáné Veronika: Mennyi jobbágya és mennyi portiója Torda vármegye birtokos társadalma a 17. század első felében

Cikkszám : S9786067390698
Kiadó:
Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár
Fogyasztói ár4.950 Ft
Ár / kg:

Mintegy hatvan esztendeje, hogy a berendezkedő kommunista diktatúra és az egyeduralkodóvá tett osztályharcos ideológia miatt Jakó Zsigmond az erdélyi birtokos társadalomra vonatkozó úttörő kutatásait (amelynek első, Belső-Szolnok és Doboka vármegyékre vonatkozó, nagyvonalakban felvázolt eredményeit még éppen közölni tudta) kénytelen volt abbahagyni. így 1976-ban Trócsányi is csupán azt állapíthatta meg, hogy „A 16-17. századi erdélyi birtokmegoszlás kérdése (a fejedelmi korszak rendiségének alapkérdése) egyelőre megoldásra vár." 1980-ban a központi kormányzat tisztségviselőinek származását vizsgálva újra visszatért rá: „Kérdés, hogy mennyit segítene rajtunk e téren a 16-17. századi erdélyi nemesi birtokmegoszlás teljes feltárása? A rendelkezésünkre álló források ismeretében bizonyos, hogy a néhány telkes kisnemesi réteget egy ilyen feldolgozás nem tudná megfogni, a már eleve értelmiségi sorban élőket és a polgárokat szintén nem. De az arisztokrácia és a megyei nemesség vonatkozásában rendet teremthetne. Ki milyen vagyoni erővel rendelkezik az erdélyi főrendek közt, hogy erősödik vagy gyengül meg egyes családok vagyoni potenciálja -erre a kérdésre, ha nem is kevés kutatás árán, de talán határozottabb választ kaphatnánk."
A kötet a Jakó Zsigmond kutatásainak, módszerének folytatására, utóbbi továbbfejlesztésére tesz kísérletet, a Torda vármegyei birtokos társadalom - lehetőség szerint személyekre lebontott-bemutatásával az első, szerény lépésként ama határozottabb válasz felé.

Tartalom

Bevezetés
Előzmények
Források és korlátok
Korszakhatár, módszerek
Torda vármegye birtokosai a 16. század második felében
A nagybirtokok possessorai
A középbirtokosok
A kisbirtokosok
A birtokos társadalom a 17. század első felében
A fiscalis uradalmak „metamorphosisa"
A nagybirtokok possessorai
A középbirtokok possessorai
A kis birtokkal rendelkezők
A portával nem rendelkező birtokosok
Az 1616-1657/58 közötti korszak új birtokosai
Végszó
Levéltári és kézirattári források
Irodalomjegyzék
Mellékletek
Rezumat
Abstract
Névmutató

 

Oldalszám: 331

Kiadási év: 2016

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.