Nincs termék a kosárban!

Ács Zoltán: Nemzetiségek a történelmi Magyarországon

Ács Zoltán: Nemzetiségek a történelmi Magyarországon

Cikkszám : S9789630938594
Kiadó:
Kossuth Kiadó
Fogyasztói ár2.500 Ft
Ár / kg:

Nincs készleten

"Célunk, hogy átfogó képet adjunk mindazon nem magyar vagy magyarrá vált népekről, amelyek történelmünk folyamán együtt éltek a magyarsággal. A politikatörténet csak annyiban érintjük, amennyiben elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy megvilágítsuk a könyv fő témáját: a hazai nemzetiségek, egyáltalán, mindazon idegen népelemek történetét és szerepét a magyar történelemben, amelyek rövidebb vagy hosszabb ittlétükkel hozzájárultak az egyetemes magyar történelem és kultúrtörténet kialakulásához, hogy megértsük az asszimilációt és a disszimilációt, az akkultrációt, azaz az egymás mellett és egymás között élő népek kultúrájának, nyelvének, értékrendjének egymásba fonódását, azon elemek átkölcsönzését, amelyek mind hozzájárultak ahhoz, amit ma magyar nyelvnek, kultúrának és műveltségnek nevezünk" - írja könyve bevezetőjében a történész-szerző.

Tartalom

Előszó
A Kárpát-medence népei a honfoglalás előtt
Politikai, gazdasági és kulturális érintkezések a Honfoglalás korában
Az ország nem nagyar népelemei a középkorban
Besenyők, izmaeliták, böszörmények, uzok
Franciák és olaszok
A német bevándorlás
Az erdélyi szász települések kialakulása
Az erdélyi szászok mindennapjai
Szászoki a Szepességben
A szepesi szászok mindennapjai
A bányavárosok németsége
Kunok és jászok
Szlovákok
Románok
Rutének
A Délszlávok Magyarországra költözése
Szerbek
Horvátok
Szlovének
Bolgárok
A zsidóság Magyarországon a 18. századig
Etnikumok a középkori magyar társadalomban
Népesség a középkorban
A Hungarus tudat kialakulása
Nemesek és polgárok
Asszimiláció a középkorban
Etnikai viszonyok a hódoltság korában
Cigányok
Örmények
Görögök
Magyarországok etnikai képe a 18. században
Szlovákok
Románok
Rutének
Szerbek
A németek telepítése
A Temesi Bánság benépesítése
Népek és népi kapcsolatok a 18-19. századi Magyarországon
Magyarok, németek és románok egymásról
Kísérletek a cigányság letelepítésére
"Hármas kis tükör"
A nemzetségi mozgalmak kialakulása és hatásuk az ország fejlődésére
A magyar nyelvi mozgalom
A horvátok mozgalma
A szlovák mozgalom
A román mozgalom
A szerbek mozgalma
A magyarországi rutének
Az 1848-as forradalom hatása a nemzetiségekre
A nemzetiségek mozgalmai 1848-1849-ben
A hazai nemzetiségek a kapitalizmus korában
A nemzetiségi politika a 19. század második felében
Iskolapolitika a 19-20. század fordulóján
Kulturális kapcsolatok az ország népei között a 19. században
A nemzetiségek a világháború előtt
A tőkés fejlődés nemzetiségi háttere a kapitalizmuskori Magyarországon
Népesedés és asszimiláció
Az asszimiláció német típusai
A zsidók asszimilációja
Az Osztrák-magyar Monarchia felbomlása
Irodalom

 

Oldalszám: 204

Kiadási év: 1996

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.