Nincs termék a kosárban!

Szentes Tamás: Ki, mi és miért van válságban? A leegyszrûsítő nézetek és szemléletmód kritikája

Szentes Tamás: Ki, mi és miért van válságban? A leegyszrûsítő nézetek és szemléletmód kritikája

Cikkszám : ZS9789639697430
Kiadó:
Napvilág Kiadó
Fogyasztói ár2.400 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

A szerző e művében a jelenlegi globális válságról fejti ki az elméleti alapoktól indulva, egyszersmind a korábbi válságok tanulságait is figyelembe vevő álláspontját. Megkülönbözteti a valamely pénzpiacon kirobbanó és tovaterjedő válságokat a világgazdaság belső egyensúlytalanságából fakadó globális válságtól, valamint a világtársadalomnak a piac és a pénz eredeti funkcióikon túlterjedő hatásai nyomán bekövetkezett erkölcsi válságától, megvilágítva ezek összefüggéseit is. Bírálja azokat a leegyszerűsítő nézeteket, amelyek a válság természetéről és kezelésének módjáról a hazai vitákban és gazdaságpolitikai javaslatokban is megmutatkoznak, valamint azt a tankönyvirodalmat is, amely ezeket főként a neoliberalizmus jegyében táplálja.

Tartalom

Előszó
Bevezetés
I. Leegyszerűsítő nézetek és az oktatás felelőssége
1. A válság természetének, okainak és kezelhetőségének szűk látókörű értelmezése
2. Az ideologikus közgazdasági tankönyvirodalom hatása és az oktatás válsága
II. Válságtörténeti előzmények és elmélettörténeti tanulságok
1. Gazdasági ciklusok és az 1970-es évek világgazdasági válsága
2. Tanulságos és időszerű szemelvények a közgazdasági elméletek történetéből
Marx elméleti nézeteinek a mai problémákra rímelő vonatkozásai
Keynes gazdaságpolitikai koncepciója és annak elméleti alapjai
A posztkeynsiánus reformista irányzat felfogása
A neoliberális monetarista iskolai nézetei
Volt-e a gazdasági liberalizmus leghíresebb teoretikusainak szociális érzékenysége, és milyen nézeteket vallottak az állam szerepéről
III. A válságokat előidéző világgazdasági egyensúlytalanságok okai
1. A nem szimmetrikus, vagyis egyenlőtlen partnerek közötti kölcsönös függőségek globalizálódása
A nemzetközi tulajdonviszonyok aszimmetriája
Aszimmetriák a nemzetközi kereskedelem, a szolgáltatások nemzetközi forgalma és a nemzetközi munkamegosztás viszonyaiban
A nemzetközi adós-hitelezői és a monetáris interdependenciák aszimmetriái
A technológiai interdependenciák aszimmetriái
A munkaerő-áramlás aszimmetrikus nemzetközi szerkezete
Aszimetrikus nemzetközi információáramlás
2. A nemzetközi „fejlődésszakadék" elmélyülése
3. A felgyorsult globalizáció hatása
Gazdasági globalizáció
A globalizálódási folyamat felgyorsulása
A globalizáció hatásai
IV. A jelenlegi globális válság jellege, kezelésének lehetőségei és a megoldás feltételei
1. A válság valódi természete és gyökerei
A verseny és versenyképesség hamis értelmezése
A fejlődés fenntarthatóságát veszélyeztető jelenségek
Az erőszak, az erkölcstelenség és a felelőtlen individualizmus kultusza
Kiforgatott eszmék, képmutató megnyilatkozások és üres szólamok
2. Válságkezelés nemzetgazdasági keretek között
Strukturális igazodás
Válságkezelés és felkészülés a válság utáni időkre
A politika és a társadalomtudományok viszonyáról - a válságkezelés kapcsán
3. A világtársadalom globális válságának megoldásához szükséges változások
Sorsdöntő kérdések az emberiség előtt
Szociális piacgazdaság világszinten - a fejlett országok tapasztalatai alapján
Egy új, demokratikus világrend kibontakozásának feltételei - a szellemi és erkölcsi megújulás szükségessége
Zárszó
Hivatkozások jegyzéke

 

Oldalszám: 232

Kiadási év: 2009

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.