Nincs termék a kosárban!

Pokol Béla:  Jogelmélet Társadalomtudományi trilógia II.

Pokol Béla: Jogelmélet Társadalomtudományi trilógia II.

Cikkszám : PZ963-7340-08-4
Kiadó:
Századvég Kiadó
Fogyasztói ár5.775 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

E kötetben a jog átfogó elméletét igyekeztem kibontani. A társadalomelméleti kiindulópontokat ehhez elsősorban Niklas Luhmann elméletére alapoztam, és ennek megfelelően a társadalmat mint az átfogó valóság értelmi rendszerképződését vettem alapul. Tőle eltérően azonban a társadalom uralmi szerkezetét is megpróbáltam beemelni társadalomelméleti összegzésembe, és a jog elemzésénél igyekeztem figyelemmel lenni az össztársadalmi szinten domináns csoportok jog feletti meghatározására.

Tartalom

Bevezetés
ELSŐ RÉSZ • A TÖBBRÉTEGŰ JOG KONCEPCIÓJA
I. fejezet
A jog rétegei
A jogrendszer és a jog fogalma
A jog rétegeinek felépülése
Az értelmezési szűrő (hermeneutikai puffer) az egyes jogrendszerekben
A jog mint professzionális intézményrendszer
A jogi oktatás helye a jogrendszerben
II. fejezet
Az alkotmányos alapjogok rétege
Az alapjogi réteg általános kérdései
A magyar alapjogi alkotmánybíráskodás
A német alapjogi bíráskodás jogelméleti kérdései
Törekvések a jogalkalmazás alkotmányjogiasítására
III. fejezet
A többrétegű jogrendszer további kérdései
A jogdogmatika természetéről
A jogi topika
Jogászság és jogrendszer
Jogpolitika és jogrendszer
A jog feletti állami és magánrendelkezés kérdései
IV. fejezet
A jog forrásai, értelmezése és érvényessége
A jog forrásai
A jog értelmezése
A jog érvényessége
V. fejezet
A bírói precedensjog rétege
A bírói precedensjog általános kérdései
A magyar bírói precedensjog
MÁSODIK RÉSZ • JOGELMÉLETEK, JOGELMÉLETI ISKOLÁK
VI. fejezet
A jogelmélet története
A jogelmélet történeti vázlata
Az érdekkutató jogtudomány
A magyar jogelmélet fejlődése
VII. fejezet
Mai német jogelmélet
Esser, Larenz, Kriele
Jürgen Habermas jogelmélete
VIII. fejezet
Az amerikai jogelmélet
Fejlődési szakaszok
A gazdasági jogfelfogás és Posner jogelmélete
A posztmodern kritikai jogelmélet
A szándékkutató és a textualista jogelmélet
HARMADIK RÉSZ • JOGSZOCIOLÓGIA
IX. fejezet
A jogszociológia szemléletmódja és kialakulása
A jogszociológiai szemléletmód
A jogszociológiai tény kutatás egyik veszélye: az átpolitizálódás kísértete
A jogszociológiai szemléletmód kialakulása
A jogszociológia intézményesülése
A magyar jogszociológia intézményesülése
X. fejezet
A jogszociológia néhány alapproblémája
A jog és a jogászság expanziója
A perszociológia kérdései
A jog elkerülésének útjai
A joghoz jutás esélyei
Az amerikai kártérítési expanzió jogszociológiai elemzése 493
A jogi eszmék szociológiája
XI. fejezet
Empirikus jogszociológia: a bírói döntés szociológiája
A német bírói tevékenység megfigyelése
A magyar bírói tevékenység megfigyelése
IRODALOM
RÖVIDÍTÉSEK

 

Oldalszám: 562

Kiadási év: 2005

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.