Nincs termék a kosárban!

Források a Völgység tanulmányozásához Előadások a VI. Völgységi konferencián (2015. október 30.)

Források a Völgység tanulmányozásához Előadások a VI. Völgységi konferencián (2015. október 30.)

Cikkszám : 9786158004220
Kiadó:
Völgységi Múzeum
Fogyasztói ár2.450 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Tartalom

Bevezető/Einführung/Introduction

Források, módszerek/ Quellen und Methoden/ Sources and Methodes
Vonyó József: Egy monografikus feldolgozás elé
Überlegungen zu einer Bonyhád-Monographie
Foreword to a monograph on Bonyhád
Nagy Janka Teodóra: Adalékok a bonyhádi zsidóság jogi néprajzához
Zűr rechtlichen Volkskunde dér jüdischen Bevölkerung in Bonyhád
Contributions to the legal ethnography of Jews in Bonyhád
László Péter: Településtörténeti monográfiák forrásai és feldolgozásuk
Quellen und Quellenarbeit bei ortsgeschichtlichen Monographien
Sources of monographs on local history and their interpretation
Videcz Ferencné: Források a Kardoss család történetéhez
Quellen zűr Geschichte dér Familie Kardoss
Sources fór the history of the Kardoss family
Kaczián János: Egy városi monográfia levéltári forrásai - Bátaszék (1944-1962)
Quellen zu einer Stadtmonographie: Die Geschichte von Bátaszék 1944-1962.
Sources fór the monograph of a town. The history of Bátaszék 1944-1962

Tanulmányok a Völgységből /Studien von Völgység/Studies of Völgység

Békefi Mónika - Csányi Viktor - Király Edit - Kunfalvi Péter- Szabó Géza:
Új régészeti források a középkori Bonyhád történetéhez
Neue archáologische Quellen zűr mittelalterlichen Geschichte von Bonyhád
New archaeological sources fór the history of medieval Bonyhád
Máté Gábor: Újabb 18. század eleji adatok a Völgység lokalizálásához
Neue Beitráge zűr Lokalisierung von Völgység zu Beginn des 18. Jahrhunderts
New data on the localisation of Völgység from the beginning of the 18th century
Link Dóra: Egyházlátogatások Bonyhádon 1730-1828
Bischöfliche Visitationen in Bonyhád 1730-1828
Church visíts in Bonyhád 1730-1828
Keresztes Hajnalka: A bonyhádi református gyülekezet népesedési viszonyai
Entwicklung dér Gláubigenzahl dér Bonyháder Calvinistisch-Reformierten Gemeinde
Changes in the number of Protestants in Bonyhád
Szöts Zoltán: Bonyhádi zsidók Baranyában
Bonyháder Juden im Komitat Baranya
The Jews of Bonyhád in Baranya County
Töttős Gábor: A Perczel családdal kapcsolatos humor a helyi és országos sajtóban
Die Familie Perczel im Spiegel des Pressehumors (1848-1882)
Humour in connection with the Perczel family in the press (1848-1882)
Gyimesi Réka: Bonyhád népesedéstörténeti forrásai 1850 és 1941 között
Bevölkerungs-geschichtliche Quellen zu Bonyhád zwischen 1850 und 1941
The sources of demographic history in Bonyhád between 1850 and 1941
V. Kápolnás Mária: Fotográfusok a Völgységben a 19-20. században
Fotografen in Völgység im 19. und 20. Jahrhundert
Photographers in Völgység in the 19th-20th centuries
Balázs Kovács Sándor: A völgységi németek gazdasági térhódítása a Sárköz falvaiban
Wirt- schaftlicher Vorstofí dér Völgységer Deutschen in den Dörfern dér Landschaft Sárköz
The economic expansion of the Germans of Völgység in the villages in Sárköz
Lieszkovszky Larion: Közgyűlési jegyzőkönyvek Bonyhád első világháborús éveiből
Bonyháder Gemeinderatsprotokolle aus den Jahren des ersten Weltkrieges/
Minutes of generál meetings held in Bonyhád during World War 1
Lohn Annamária: Újabb források a málenkij robot kutatásában
Neuere Quellen zűr Erforschung des sog. „Malenkij robot”
New sources in the research on Soviet forced labour
Tálosi Zoltán: Légi események a Völgység térségében a II. világháború időszakában
Ereignis-se im Luftraum von Völgység wáhrend des 2. Weltkrieges
Aerial events in the airspace of Bonyhád during World War II.
Gonda Gábor: A nemzethűséget vizsgáló bizottság iratai a Völgységi járásban
Dokumente des Ausschusses zűr Prüfung dér Nationaltreue im Landkreis Völgység
Documents of the committee investigating loyalty to the nation in the Völgység District

 

Oldalszám: 187

Kiadási év: 2016

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.