Nincs termék a kosárban!

Barbara Jelavich: A Balkán története I-II.

Barbara Jelavich: A Balkán története I-II.

Cikkszám : A9789633791202
Kiadó:
Osiris Kiadó
Fogyasztói ár16.500 Ft
Ár / kg:

Nincs készleten

Ez a könyv a Balkán jelentősebb nemzetiségeinek - az albánoknak, a bolgároknak, a horvátoknak, a görögöknek, a románoknak, a szerbeknek és a szlovéneknek - 18. és 19. századi történetét tárgyalja. Ennek az időszaknak a kezdetén a szóban forgó népek vagy oszmán, vagy Habsburg-uralom alatt éltek. A könyv ismerteti a két birodalom egymástól eltérő körülményeit és a nemzetiségek megélte tapasztalatokat. A fő hangsúlyt a nemzeti mozgalmakra helyezi a szerző, beleértve e mozgalmak programjait, céljait és az e célokkal összefüggő forradalmakat. A 19.l század végén Görögország, Románia, valamint Szerbia és Montenegró délszláv államai független kormányokat alakíthattak, s Bulgária és Horvátország autonómiát harcoltak ki. Az Oszmán Birodalom fokozatos szétesése és a nemzeti forradalmak a nagyhatalmi konfliktusok jelentős okozóivá lettek.
A keleti kérdés, amely mindkét említett évszázadban a nemzetközi kapcsolatok egyik fő problémája volt,a külpolitikai közfigyelmet folyamatosan a Balkánra irányította, úgyhogy a félszigetet okkal tekintették a kiegyensúlyozatlanság és a feszültség egyik gócának.
A kötet tehát 1900-ig tekinti át a nemzeti mozgalmakat, sikereiket és kudarcaikat, és meghatározza az akkori események jelentőségét napjaink nemzetközi viszonyaira nézve.

Tartalom

I. kötet
Előszó
Bevezetés
A vidék
Történelmi háttér
A 18. század
A balkáni keresztények oszmán uralom alatt
Az oszmán rendszer
A balkáni keresztények
A 18. század háborúi
Balkáni népek az oszmán uralom alatt
Az autonóm régiók: Dubrovnik, Moldva, Havasalföld
Az Oszmán Birodalom politikai fejlődése a 18. században
A balkán nemzetiségei Habsburg-uralom alatt
A Habsburg Birodalom politikai és társadalmi viszonyai
A Habsburgok nemzetközi kapcsolatai a 18. században
A reformkorszak: Mária Terézia és II. József
A reformok a gyakorlatban: a Balkán nemzetiségei a 18. században
A francia forradalom és Napóleon
A balkán népei oszmán és Habsburg-uralom alatt
A forradalmi esztendők, 1804-1887
Az első nemzeti forradalmak
A balkáni nacionalizmus: a forradalmak háttere
A szerb forradalom
A forradalom a dunai fejedelemségekben
A nemzeti kormányok megalakulása
Szerbia - Milostól Milanig
Montenegrő
Görögország Othon király uralma alatt
A dunai fejedelemségek orosz védnökség alatt
Az oszmán reform: a krími háború
A román állam kialakulása
Összefoglalás: nemzeti rezsimek a Balkánon
A nemzeti kérdés a Habsburg Birodalomban
A Habsburg Birodalom 1815 után: a magyarkérdés
Horvátország és Szlavónia: az illír mozgalom
A Habsburg- monarchia, 1848-1867
Horvátország, Szlavónia és a Vajdaság, 1848-1868
Erdély
Összefoglalás: a Habsburg Birodalom 1867-ben
Háborúk és forradalmak, 1856-1887
Balkáni együttműködés
A bolgár nemzeti mozgalom
Bosznia és Hercegovina
Az 1875-1878-as válság
Albánia: a Prizreni Liga
A bolgár egyesülés, 1878-1887
A keleti kérdés 1887-1897 között: a viszonylagos nyugalom évtizede
Összefoglalás
A nemzeti mozgalmak - a kibontakozás évszázada
Térképek jegyzéke
Névmutató


II. kötet
Előszó
Bevezetés
Háború és nemzeti konszolidáció, 1887-1941
A balkáni nemzeti monarchiák
A gazdaság alakulása
Románia
Montenegró
Bulgária
Görögország
A balkáni élet "európaizálódása"
Az Osztrák-Magyar Monarchia 1867-től 1914-ig
A nemzeti kérdés Ausztriában
Bosznia-Hercegovina
A magyar királyság
Összefoglalás: Az Osztrák-Magyar Monarchia a kiegyezés korában 73
Az oszmán uralom vége Európában: az albán és a macedónkérdés
Az Oszmán Birodalom
Az albán nemzeti mozgalom
Macedónia
Az 1912-es és az 1913-as balkán-háborúk
Az albán függetlenség
Az oszmán örökség
Az I. világháború
Szarajevó
A háború
A háború utáni rendezés
Az Oszmán Birodalom bukása: a Török Köztársaság
Összefoglalás
Az első háború utáni évtized
A háború utáni gondok
A nemzeti kérdések
Az új szövetségi rendszerek: Franciaország és Olaszország
A nemzeti szerveződés és a belső fejlődés problémái
A nagy gazdasági világválság
A hagyományos paraszti élet
Összefoglalás
A balkáni önkényuralmi rezsimek. A II. világháború kitörése
A szovjet és a német befolyás kialakulása
A balkáni önkényuralmi rendszerek kialakulása
A balkáni államok közötti kapcsolatok
A tengely térnyerése: Albánia meghódítása
A háború kitörése: a balkáni semlegesség időszaka
Összefoglalás
A II. világháború és a háború utáni fejlemények
A balkáni államok a II. világháborúban
A katonai háttér
A Balkán részvétele háborúban
A szövetségesek tárgyalásai a Balkánról
A kommunista rezsimek létrejötte
A partizán-hadviselés
Módosulások közvetlenül a háború után: A görög polgárháború és a jugoszláv-szovjet konfliktus
A szövetséges koalíció vége
A görög polgárháború, 1946-1949
A jugoszláv fejlemények
A jugoszláv-szovjet viszály hatása a szovjet tömb országaira
Albánia irányt vált
A hidegháború
A kommunista rendszerek 1950-1980
A belső fejlődés
A külpolitka
A kommunista rendszerek összehasonlítása: Bulgária, Románia, Albánia
A jugoszláv változat
Összefoglalás
A görög alternatíva
Gazdasági problémák: amerikai beavatkozás
Papagosz és Karamanlisz: a görög kormányok 1963-ig
A ciprusi vita
Társadalmi és gazdasági változások
A Papandreu-korszak
A katonai diktatúra
Karamanlisz visszatérése
Andreasz Papandreu: az 1981. októberi választások
Összefoglalás
Befejezés
Bibliográfia
Általános Balkán-történetek
Nemzet- és birodalomtörténetek
Válogatott tanulmányok az I. világháború előtti korszakról
A két világháború közötti évek
A II. világháború és a háború utáni korszak
Útikönyvek és a balkáni élettel kapcsolatos szociológiai tanulmányok
Balkáni irodalomtörténetek
Térképek jegyzéke
Névmutató

 

Oldalszám: 344+409

Kiadási év: 1996

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.