Nincs termék a kosárban!

Jean-Pierre Changeux: Az igazságkereső ember

Jean-Pierre Changeux: Az igazságkereső ember

Cikkszám : S9789636930493
Kiadó:
Gondolat Kiadó
Fogyasztói ár3.450 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

A kiváló francia neurobiológus, az MTA tiszteleti tagja ebben a könyvében is izgalmasan kombinálja a modem idegtudományok naprakész ismeretanyagát és a megismeréskutatás végső, filozofikus kérdéseit. A neurális rendszer genetikai szabályozásától a képalkotó módszerekig ívelő tényanyagot dolgoz fel, világos, izgalmas stílusban.
A munka irodalmárok és filozófusok részére tartott előadás-sorozaton alapul, eredetileg meglehetősen provokatív címmel: „Egy neurobiológus álláspontja az igazról, a jóról és a szépről”. Ebben a munkában a sajátos integratív szemlélet együtt jár a kísérleti természettudományok részletes eredményeinek bemutatásával. Changeux, akit évtizedekkel ezelőtt a neurális darwinizmus képviselőjeként ismertünk meg, itt megmutatja, hogyan lehet a darwinista biológiai szemlélettel összekapcsolni saját gondolati szelekciós elméletét a neurális hálók szelekcióján keresztül. Olyan könyvet kap az olvasó, amelyben a neuronális éntől az absztrakt festészet lehetséges értelmezéséig sok mindenről nyújtja egy kiváló humanista tudós átfogó értelmezését. Az ezredforduló neurobiológiája jelenik itt meg mint az emberi élethelyzet általános értelmezésének kerete. Olyan keret ez, amely meghaladja a szokvány-pozitivizmust, és ezáltal segíti, hogy etikusabban gondolkozzunk az emberről mint természeti lényről.

Tartalom

Bevezetés: Az igazság fiziológiája felé?
A gondolkodó anyag
AZ AGY ELEMI ÉPÍTŐKÖVEI
A neuronok és a glia
Elektromos jelek
Kémiai jelzések
A molekuláristól a szupra-makromolekulárisig
A spontán agyi tevékenység
Az idegi plaszticitás
HOGYAN ÉPÍTSÜK FEL AZ AGYAT?
Hierarchia
Párhuzamosság
Integráció
EGY „NYITOTT” ÉS EGY „MOTIVÁLT” ÖNSZABÁLYOZÓ RENDSZER
A TÖBBSZÖRÖS EVOLÚCIÓK SZINTÉZISE
Az anyagtól a tudatos gondolkodásig
Kognitív játékok és tudásszelekció
MOTIVÁCIÓ ÉS JUTALOM
Szomjúság
Az öningerlés, a drogfűggés és a „mentális jutalmak”
A jutalom elővételezése és a hibakezelés
MENTÁLIS TÁRGYAK
Neuroszemantika
Szinkrónia
Spontán aktivizálódás
KOGNITÍV JÁTÉKOK
Az előreprezentációk
Szembesítés a világ valóságával
Értékelés
PRÓBÁK ÉS KORLÁTOK
Tudatállapotok
FILOZÓFIAI PROBLÉMÁK
A „TUDATOS KÖZEG”
TUDATOS ÉS NEM TUDATOS
MENTÁLIS SZINTÉZISEK
ELLENŐRIZNI, TESZTELNI, TERVEZNI
A NEURONÁLIS „ÉN”
A NEURONÁLIS „MUNKATERÜLET”
KÍSÉRLETI PREDIKCIÓK
Anatómia
Agyi képalkotás és tudatállapotok
A tudat kémiája
Hallueinációk és emlékezeti felidézés
Tudatos melódia
Tudás és társas élet
A JELHÁROMSZÖG
MONDATTAN ÉS MEGÉRTÉS
AZ ISMERETEK MEGOSZTÁSA
A következtetéses kommunikáció
A tükörneuronok és a kölcsönösség a következtetéses kommunikációban
Mások szándékának felismerése: a „tudatelmélet”
SZIMBOLIZÁCIÓ ÉS OSZTOTT JUTALMAK
NYELVI JÁTSZMÁK ÉS TÁRSAS TUDAT
Beszédhang-produkció és -észlelés a gyermeknél
Nyelvi megértés és produkció
A következtetéses kommunikáció és a „társas tudat” kifejlődése
AZ EPIGENETIKUS SZABÁLY FOGALMA ÉS A KULTURÁLIS ÁTADÁS
A génektől az agyig
A GENOM ÖSSZETETTSÉGE ÉS AZ AGY SZERVEZŐDÉSE
A GENETIKAI GAZDASÁGOSSÁG
A GENETIKAI SZABÁLYOZÁS NEM LINEÁRIS HÁLÓZATAI
Turing modellje
A határproblémák
Egy gradiens olvasata
A neurogezis
A GÉNEK ÉS A MEGISMERÉS: EGY GAZDAG, DE ÖSSZETETT VISZONY
A neuronális epigenezis és a kulturális evolúció
AZ AGY VÁLTOZATOSSÁGA
A SZINAPSZISALAKULÁS
REGRESSZÍV JELENSÉGEK
RÜGYEZÉS ÉS REGENERÁCIÓ
AZ EMBRIÓ ÁLMAI
A SZINAPSZISOK SZELEKTÍV STABILIZÁCIÓJA
A EPIGENEZIS ÉS A TUDÁSELSAJÁTÍTÁS
„A NEURONÁLIS HABITUS”
A tudományos kutatás az igazság nyomában
„A PRIMITÍV GONDOLKODÁS”
AZ AGÓRA
AZ INSTRUKCIÓTÓL A SZELEKCIÓIG
OBJEKTÍV TUDÁS ÉS MITIKUS GONDOLKODÁS
Humanizmus-e a tudomány?
A TUDOMÁNYOS MODELLEK „BARKÁCSOLÁSA”
Kultúrák és szubkultúrák a tudományban
A modellek szükségessége
A modellek korlátai
A KÍSÉRLETEZÉS
AZ IGAZSÁG ÉS A TUDOMÁNYOS KÖZÖSSÉG
Az egyének sérülékenysége, a hálózatok ereje
A tudományos vita és az ismeretek egyetemessége
A technológiai fellendülés
A TUDOMÁNY ÉS A JÓ ÉLET
Konklúziók
Irodalom

 

Oldalszám: 327

Kiadási év: 2008 

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.