Nincs termék a kosárban!

Z. Karvalics László: Bevezetés az információtörténelembe

Z. Karvalics László: Bevezetés az információtörténelembe

Cikkszám : S9639567329
Kiadó:
Gondolat Kiadó
Fogyasztói ár2.390 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Ebben a könyvben azt kívánjuk bemutatni, hogy
1. Az "információtörténelem" régóta létezõ irányzat a történettudományban, még ha - intézményesedés híján - nem is jelent egységes és szerves hagyományt.
2. Az információtörténelem kutatási "nyersanyaga" hosszú ideje termelõdik: most a modellezés, a fogalmi tisztázás és az információ-központú megközelítés erejét érzékeltetõ részszintézisei elkészítése van soron.
3. Az információtörténeti kiindulópontok következetes végiggondolása grandiózus kutatási programot jelöl ki, és számos ponton újíthatja meg, illetve frissítheti fel történeti tudásunkat, illetve a történeti kutatásokat vezérlõ kérdésfeltevéseket.

Tartalom

Bevezető 
1.    Közelítések az információtörténelemhez
Átalakuló társadalom, megújuló „iskolák”
Információgazdaság
Történetfilozófia
Kultúra- és kommunikációelmélet 
Az informatika mint szálláscsináló 
2.    Alapfogalmak és jelentések 
Elemi információ és információs alakzatok
Az elemi információ „csatornái"
Információ és cselekvés     Az információáram (informationflow) folyamatmodellje Az információs tevékenységformák és tárgyiasítási útvonalak  
Információtechnológia   
Információs eszköz   
Információs szerszám 
Információs gép   
Információs specialisták  
Információs üzem 
Információipar (információszektor)
Információ és közösség     Sorbert Wiener láirsadalomkibemelikáija: az információközösségi gondolat első kifejtése
Bevezetés az informáci ótörtén elembe
3.    AZ INFORMÁCIÓTÖRTÉNETI HAGYOMÁNY
Az ősforrás: Condorcet (1743-1794)     Információ, történelem, közösség: a szociológia színre lép 
Harold Adams Innis (1894-1952)  
A torontói iskola és annak „ellenárama”   
Az amerikai információtörténeti irányzat
Német műhelyek: Kosellecktől Gieseckéig     A kontroll mint magyarázóelv: Norbert Klias ésjamcs Beniger   
4.    A MAGYAR INFORMÁCIÓTÖRTÉNETI GONDOLKODÁS KEZDETEI  
Hajnal István (1892-1956)   
Balogh József (1893-1944)
Kallós Ede (1882-1950)  
Thienemann Tivadar (1890-1985)   
Várkonyi Nándor (1896-1975)   
A magyar információtörténelem Hajnal István után    

5.    AZ INFORMÁCIÓTÖRTÉNELEM HAT ÁGAZATA  
Információ-központú elemzés
Információháztartás-történet  
Az információtechnika társadalomtörténete  
Az információjelenség története
Az információs társadalom előtörténete
lnformációtörténet   
Az információtörténeti vizsgálódások „kiterjedése”  
Összefoglalás: a hat ágazat 
6.    A HAGYOMÁNYOS ÁGAZATOK
INFORMÁCIÓTÖRTÉNETI „ÚJRAÍRÁSA”   
Információ-központú politikatörténet  
Információ-központú gazdaságtörténet     Kereskedelmi utak mint információs csatornák a világtörténelemben
Az információáru története 
A pénz információtörténete
Információ-központú társadalom- és technikatörténet
Információ-központú hadtörténet 
Információ-központú jogtörténet 
A kriminalisztika mint kreatív információtudomány
7.    AZ 1MORMÁCIÓTÖRTÉNELEM HAGYOMÁNYOS DISKURZUSAI
Az információs „forradalmak”  
Az információáram akadályai  
Az Index-forma történetének vázlata     Az információáram akadályainak teljes tipológiájához     Úton a „magasb harmónia” felé: világnyelv és világkönyvtár
8.    AZ INFORMÁCIÓTÖRTÉNELEM ÚJ KULCSDISKURZUSAI  
Hálózatok a történelemben 
A hálózatfogalomtörténete 
Az információáram „parazitáinak” története 
Fordítástörténet   
9.    Felértékelődő kutatási témák, jellegzetes PROBLÉMATERÜLETEK  
Információrégészet   
Adatbázis-történelem   
A távközlés „mikrotörténete”
Hivatkozott és ajánlott irodalom   
FÜGGELÉK - 150 AJÁNLOTT INFORMÁCIÓTÖRTÉNETI KUTATÁSI TÉMA

 

Oldalszám: 248

Kiadási év: 2004

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.