Nincs termék a kosárban!

A magyar nyelv nagyszótára I. - Segédletek

A magyar nyelv nagyszótára I. - Segédletek

Cikkszám : S963907439Xk
Kiadó:
MTA Nyelvtudományi Intézet
Fogyasztói ár9.980 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

A magyar nyelv nagyszótára a magyar nyelvtudomány eddigi legnagyobb szótári vállalkozása, amely a magyar lexikográfiai gyakorlatból még hiányzó, új mûfajt képvisel. Történeti jellegû értelmezõ szótárként legfontosabb feladata a szavak jelentéstartalmának kibontása és e jelentések viszonyrendszerének ábrázolása. Mûfajából következõen nem csupán a mai nyelvállapot szókészletét tükrözi és elemzi a lexikográfia eszközeivel, hanem címszóállományában, szótárazott jelentéseiben és példamondataiban egyaránt túlnyúlik a szinkrónia határain, és történeti dimenziót érvényesít, amikor az elmúlt csaknem 230 esztendõ szókincsébõl merít.
A Nagyszótár egyedülálló a magyar értelmezõ szótárak között a tekintetben is, hogy - mint szövegbázisra, ún. korpuszra épülõ szótár - konkrét nyelvi anyag elemzése alapján készíti el a szavak lexikográfiai leírását, és minden címszava valamennyi jelentését, értelmezett egységét korrekt bibliográfiai hivatkozással ellátott példamondattal illusztrálja.
Ez a régóta várt, hézagpótló, a magyar nyelvtudomány nagy adósságát törlesztõ mû nem csupán a nyelvészet - különösen a szótörténet -, az irodalomtudomány és  társtudományaik kutatóinak lehet majd fontos segédeszköze, hanem a nyelvtanulóktól a kultúrhistória iránt érdeklõdõkig sokak számára lesz haszonnal forgatható mû.

Azelsõkötet a szótárhasználatáhozszükségessegédletekettartalmazza: tájékoztat a szótárjellegérõl, szerkezetérõléslexikográfiaielveirõl, rövidismertetést ad a nagyszótárimunkálatoktörténetérõl, a szótárifeldolgozásalapjáulszolgálószöveggyûjteményekösszetételérõl, illetveazadatbáziskéntkészülõszótárés a korpuszinformatikaihátterérõl. Ebben a kötetbenkapotthelyet a szöveggyûjteményekmintegyharmincezertételesbibliográfiája, a szótárfilológiaimódszereinekésmegoldásainakismertetése, valamint a szerzõinévlista, amely a forrásjegyzékekbenszereplõszerzõketés a fordítottmûvekeredetiszerzõittartalmazza. A segédletekkötetébentalálhatók a magyarszókészletparadigmáit, ragozásisoraitáttekinthetõformábanbemutatótáblázatok, ésittközöljükazt a rövidítésjegyzéket is, amely a lexikográfiaileírásbanhasználtrövidítéseket, nyelvtaniéslexikaiminõsítéseketsoroljafel. A szótárikötettöbb mint ötezera és á betûs címszót ölel fel. A példamondatokban elõforduló rövidítések jegyzékét az egyes szótári kötetek végén adjuk közre.

 

Oldalszám: 1120

Kiadásiév: 2006

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.