Nincs termék a kosárban!

Sipos András(szerk.): Dokumentumok Újpest történetéhez, 1840-1949

Sipos András(szerk.): Dokumentumok Újpest történetéhez, 1840-1949

Cikkszám : S9637323309
Kiadó:
Budapest Fõváros Levéltára
Fogyasztói ár2.980 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Jelen kiadvány egy olyan hiánypótló mű, és egyúttal tisztelgés az elődök előtt, amely eredeti dokumentumok összegyűjtésével és közreadásával betekintést nyújt városrészünk múltjába. A korabeli dokumentumok 1840-től 1949 végéig nyújtanak hiteles képet az események menetéről. Nyomon követhetjük a település létrejöttének és gyors ütemű fejlődésének mérföldköveit. Közel kerülnek hozzánk azok a városrész fejlődését elősegítő és meghatározó politikusok, városvezetők, testületek és szervezetek, akiket és amelyeket a különböző krónikák és hivatalos iratok megőriztek, de tevékenységük dokumentumszerű bemutatása csak most történik meg eme kiadvány segítségével.

Tartalom

ELŐSZÓ
BEVEZETÉS
KRONOLÓGIA
DOKUMENTUMOK
1. Újmegyer gyarmat összeírt telepeseivel 1840. évre megkötött bérleti szerződések kivonata. Fót, 1840. április 15.
2. Újmegyer gyarmat 1840. évi összeírása. Fót, 1840. április 15.
3. Hutiray Sándornak, a fóti Károlyi-uradalom ügyészének beadványa Pest város tanácsához Blum Ignác újmegyeri társaskocsi-járata számára megállóhely kijelölése ügyében. Fót, 1844. október 28.
4. Tordy Imre újpesti községi jegyző beadványa Nyáry Pálhoz, Pest-Pilis-Solt vármegye első alispánjához a község elöljáróival kialakult viszályáról. Újpest, 1861 július.
5. Újpest község felirata Pest, Pilis és Solt vármegyéhez állandó rév felállítása és hetivásár tartásának engedélyezése ügyében. Újpest, 1863.
6. Gróf Károlyi Sándor és üzlettársai kérelme Pest város tanácsához a Pest és Újpest között indítandó lóvasút előmunkálatainak engedélyezése ügyében. Pest, 1863. november
7. Wolfner Lajos, Panek Lőrinc, Boskovits Alajos és társai újpesti lakosok beadványa Kapy Ede főispáni helytartóhoz a községben orgona vásárlására gyűjtött pénz sorsa ügyében. Újpest, 1865. július 28.
8. Újpest község 1868. évi vagyonleltára. Újpest, 1868. augusztus 12.
9. Pest, Pilis és Solt vármegye átirata Pest város közönségének a Pest és Újpest közötti terület közbiztonsága ügyében. Pest, 1868. június 15.
10. Pest, Pilis és Solt vármegye közgyűlésének átirata Pest város közönségéhez a pesti lakosok tulajdonát képező újpesti gyárak jövedelmi adója után kivetett pótadó ügyében. Pest, 1871. január 16.
11. Újpest község elöljárósági ülésének jegyzőkönyve a községi iskola bővítése ügyében. Újpest, 1870. április 4.
12. Koch Gusztáv váci járási szolgabíró jelentése gróf Szapáry István főispánhoz az Újpesten működő nőegyletekről. Vác, 1874. július
13. Újpest község képviselőtestületének jegyzőkönyve kikötő-terület átengedéséről a Dunagőzhajózási Társulat részére. Újpest, 1883. április
14. Újpest község képviselőtestületének jegyzőkönyve Újpestnek a fővároshoz való csatolására irányuló javaslatról. Újpest, 1886.
15. Újpest község képviselőtestületének jegyzőkönyve a rendezett tanácsú várossá való átalakulásra irányuló javaslatról. Újpest, 1886. április 5.
16. Újpest község képviselőtestületének jegyzőkönyve a Duna-part Rákospalotától Újpesthez történő átcsatolása ügyében. Újpest, 1886. május
17. A fővárosi államrendőrség detektívfelügyelőjének jelentése Chapó Géza újpesti rendbiztos megbízhatatlanságáról és javaslata Újpestnek a fővárosi rendőrség hatáskörébe vonásáról. Budapest, 1887. március 20.
18. Újpest község képviselőtestületének jegyzőkönyve a földesúr és a község között fennálló egyes vitás kérdések rendezéséről. Újpest, 1887. május
19. Újpest község képviselőtestületének jegyzőkönyve a fővárosi államrendőrség hatáskörének Újpestre történő kiterjesztésére irányuló javaslatról. Újpest, 1887. július 30.
20. Újpest község képviselőtestületének jegyzőkönyve a rendelkezésre bocsátandó temetőterület ügyében a földesúrral folyó vitáról. Újpest, 1887.
21. Újpest község elöljáróságának jegyzőkönyve új községház építése ügyében. Újpest, 1895. január 26..
22. Jegyzőkönyv Újpest község ügykezelésének vizsgálatáról. Újpest, 1898. március 21.
23. Újpest község képviselőtestületének jegyzőkönyve az Egyesült Villamossági Rt. újpesti gyártelepének létesítéséhez nyújtandó kedvezményekről. Újpest, 1900. február 14.
24. Újpest község képviselőtestületének jegyzőkönyve gimnázium felállítása ügyében. Újpest, 1904. július 6..
25. Hieronymi Károly kereskedelemügyi miniszter átirata gróf Khuen-Héderváry Károly király személye körüli miniszternek Wolfner Lajos nemesi rangra emelése ügyében. Budapest, 1904. július 19.
26. Újpest község képviselőtestületének jegyzőkönyve a Budapest-Esztergom vasútvonalon újpesti megállóhely létesítése ügyében. Újpest, 1906. szeptember 27.
27. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye közgyűlésének jegyzőkönyve Újpest rendezett tanácsú várossá alakítása ügyében. Budapest, 1906. november
28. Detektívjelentés az újpesti munkások 1907. július 14-i gyűlésének lefolyásáról. Budapest, 1907. július 18.
29. Detektívjelentés az 1907. október 3-i újpesti munkásgyűlés lefolyásáról. Budapest, 1907. október 24.
30. Újpest község képviselőtestületének jegyzőkönyve a város címerének megállapítása ügyében. Újpest, 1908. április 30..
31. Kossuth Ferenc kereskedelemügyi miniszter átirata gróf Zichy Aladár király személye körüli miniszternek Héderváry Soma, Újpest város főorvosa részére nemesség adományozása ügyében. Budapest, 1908. január 2.
32. Az Egyesült Izzó sztrájkoló munkásainak kérelme a polgármesteri hivatalhoz békéltetési eljárás megindítása ügyében. Újpest, 1908. július
33. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt újpesti szervezetének beadványa a tanácshoz a a lakáskérdéssel kapcsolatos követeléseiről. Újpest, 1909.
34. Ugró Gyula polgármester bejelentése a képviselőtestület közgyűlésén a vízvezeték és az elektromos világítás megvalósítása érdekében folyó tárgyalásokról. Újpest, 1909. május 13
35. Újpest város képviselőtestületének jegyzőkönyve a vízmű létesítése tárgyában. Újpest, 1909. június 2.
36. Ugró Gyula polgármester átirata Budapest székesfőváros tanácsához a város vízellátása ügyében. Újpest, 1909. december 13.
37. Újpest város képviselőtestületének jegyzőkönyve Egyetemi Szociális Telep létesítése ügyében. Újpest, 1911. július 6.
38. Újpest város képviselőtestülete rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyve a város gazdálkodását és igazgatását vizsgáló bizottság kiküldése ügyében. Újpest, 1911. október 24
39. Rákospalota község képviselőtestületének határozata Istvántelek és a rákospalotai erdő Újpesthez csatolása ügyében. Rákospalota, 1912. december
40. Jegyzőkönyv az Újpesti Nemzeti Tanács által „a vagyonosabb társadalmi osztályból összehívottak részvétele mellett megtartott értekezletről". Újpest, 1918. november 13.
41. Jegyzőkönyv az Újpesti Nemzeti Tanács üléséről. Újpest, 1918. december 23.
42. Jegyzőkönyv az Újpesti Nemzeti Tanács üléséről. Újpest, 1919. január 7.
43. Újpest Város Munkás- és Katonatanácsának beadványa a Belügyi Népbiztossághoz Istvántelek és Káposztásmegyer Újpesthez csatolása ügyében. Újpest, 1919. június 30.
44. Rákospalota város Munkástanácsa Intéző Bizottságának beadványa a Belügyi Népbiztossághoz Istvántelek és a Rákospalotai erdő Újpesthez csatolása ellen. Rákospalota, 1919. július 24.
45. A rákospalotai Villasor és a Park utca lakóinak beadványa a Belügyi Népbiztossághoz Újpesthez csatolásuk terve ellen. Rákospalota, 1919. július
46. Újpest város Intézőbizottságának jelentése 1919. augusztus 4-25. közötti működéséről és a városban történt eseményekről. Újpest, 1919. augusztus
47. Újpest város tanácsának jelentése 1919. augusztus 7. óta kifejtett tevékenységéről. Újpest, 1919. augusztus 25..
48. A belügyminiszter rendelete Újpest képviselőtestületének feloszlatásáról és
alispáni rendelet törvényhatósági biztos kirendeléséről. Budapest, 1919. szeptember 12..
49. Újpest város tanácsa rendkívüli ülésének jegyzőkönyve a képviselőtestület feloszlatásának bejelentéséről és Semsey Aladár törvényhatósági biztos beiktatásáról. Újpest, 1919. október 2.
50. Semsey Aladár törvényhatósági biztos felterjesztése Preszly Elemér vármegyei főispán-kormánybiztoshoz Istvántelek és a Palotai erdő Újpesthez csatolása ügyében. Újpest, 1920. július 10..
51. Semsey Aladár polgármesteri székfoglaló beszéde a képviselőtestület közgyűlésén. Újpest, 1922. október 20..
52. Semsey Aladár polgármester jelentése 1920-1922 közötti törvényhatósági biztosi működéséről. II. rész. Beruházások. Újpest, 1922. december
53. Újpest város tanácsának jelentése a képviselőtestülethez a nyomorenyhítő akcióról. Újpest, 1922. december 27.
54. Újpest város képviselőtestületének határozata 3,5 millió aranykorona összegű beruházási célú kölcsön (ún. Speyer-kölcsön) felvételéről. Újpest, 1925. július 6.
55. Rákospalota város képviselőtestületének tanácskozása az Újpesttel történő egyesülésről. Rákospalota, 1925. augusztus 31.
56. Újpest város képviselőtestületének vitája arról, hogy felkérjék-e Fábián Béla nemzetgyűlési képviselőt a fővárossal fennálló vitás ügyekben való közbenjárásra. Újpest, 1926. április 14..
57. Újpest város képviselőtestületének határozata „városi monográfia-alap" létesítéséről Újpest, 1926. október 29.
58. Újpest város képviselőtestületének határozata Rákospalota azon igényének elutasításáról, hogy a lóversenytéren befolyó vigalmi adóból részesedjen. Újpest, 1926. december 29.
59. Simay Ernőnek, az Egységes Párt újpesti elnökének memoranduma Preszly Elemér főispánhoz a város politikai-közigazgatási életéről és törvényhatósági rangra emeléséről. Újpest, 1929.
60. Semsey Aladár polgármester levele az Újpesti Posztógyár Rt. igazgatóságának, amelyben tiltakozik a helybeli munkások tömeges elbocsátása ellen. Újpest, 1930. február 13..
61. Újpest város képviselőtestületének határozata a városi kislakások lakbére ügyében. Újpest, 1930. október 8.
62. A Természetbarátok Turista Egyesülete Újpesti Csoportjának levele az Újpesti Munkásotthon Szövetkezet vezetőségéhez. Újpest, 1931. november 23.
63. Újpest város képviselőtestületének határozata a budapesti városi vám felemelése elleni tiltakozásról. Újpest, 1936. február 12.
64. Újpest város képviselőtestületének határozata az 1936. évi olimpián helyezést elért újpesti sportolók jutalmazásáról. Újpest, 1936. szeptember 1.
65. Lőwy Sándor tanácsnok jelentése a polgármesternek az Országos Társadalombiztosító Intézettel újpesti kerületi pénztár létesítéséről folyó tárgyalásokról. Újpest, 1937. január 14.
66. Kérdőív Újpest város szociális tevékenységéről és intézményeiről. Újpest, 1939. január 27.
67/a. Az Országos Társadalombiztosító Intézet levele Újpest polgármesterének munkáslakások építésének lehetőségeiről. Újpest, 1939. június
67/b. Hess Pál polgármester-helyettes válasza az Országos Társadalombiztosító Intézet levelére. Újpest, 1939. július 28.
68. A Magyar Királyi Textilipari Szakiskola végzős növendékeinek kérelme a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez karpaszományos katonai szolgálatra való jogosultság megadása érdekében. Újpest, 1939. november 10.
69. Az Újpesti Városi Ipartestület Asztalos Szakosztályának kérelme a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez az újpesti felső ipariskola faipari tagozatának ipari középiskolává minősítése iránt. Újpest, 1941. december 18.
70. Újpest város képviselőtestületének állásfoglalása a Nagy-Budapesthez történő csatlakozás ügyében. Újpest, 1942. augusztus 5.
71. Hess Pál polgármester jelentése Endre László alispánnak a Munkásotthon helyiségeinek lefoglalásáról és a Szociáldemokrata Párt működésének beszüntetéséről. Újpest, 1944. március 24.
72. Polgármesteri határozat az Egyesült Izzó bölcsőde és napközi otthon létesítésére kötelezéséről. Újpest, 1944. április 1.
73. Szenyéri Ernő lemondása az Újpesti Nemzeti Bizottság elnöki tisztéről. Újpest, 1945. január 28.
74. Szalay Sándor polgármester jelentése az újpesti gettóról és a zsidók deportálásáról. Újpest, 1945. március 1.
75. A Szociáldemokrata Párt újpesti végrehajtó bizottságának memoranduma a főtitkársághoz a város képviselőtestületének újjáalakítása ügyében. Újpest, 1945. március 10.
76. A Pestvidéki Versenyegylet kérelme az Újpesti Nemzeti Bizottsághoz az újpesti lóversenypálya földosztás alóli mentesítése ügyében. Budapest, 1945. április 3.
77. Berda József kérelme Újpest polgármesteréhez segély kiutalásáért. Újpest, 1945. április 3.
78. Az Újpesti Nemzeti Bizottság szűkebb bizottságának jegyzőkönyve Budapest környékének közigazgatási rendezése ügyében. Újpest, 1945. július 7.
79. A Budapesti Népbíróság ítélete Hess Pál volt újpesti polgármester perében. Budapest, 1945. július 14.
80. A Könyves Kálmán Gimnázium igazgatójának beszámolója az 1944/45-ös tanév eseményeiről. Újpest, 1945. július 21.
81. Az UTE 60. jubileumi közgyűlésének jegyzőkönyve. Újpest, 1945. szeptember 10.
82. A Magyar Kommunista Párt újpesti szervezetének versenyfelhívása a csepeli pártszervezethez. Újpest, 1945. szeptember 28.
83. Szalay Sándor polgármester jelentése a mezőgazdasági javakban keletkezett háborús károkról. Újpest, 1946. január 5..
84. A Magyar Kommunista Párt újpesti szervezetének jelentése tevékenységéről és a város politikai viszonyairól. Újpest, 1946. augusztus 24.
85. Újpest polgármesterének jelentése a kitelepítési kormánybiztoshoz Csehszlovákiából áttelepülők újpesti elhelyezésének lehetőségeiről. Újpest, 1946. szeptember 2.
86. Újpest megyei város hároméves terve. Újpest, 1947. július 18
87. Jegyzőkönyv az MKP és az SZDP újpesti egységbizottságának alakuló üléséről. Újpest, 1948. március 19
88. A Magyar Kommunista Párt újpesti káderosztályának jelentése 1948 márciusi tevékenységéről, a nagyüzemek államosításával kapcsolatos munkáról. Újpest, 1948. április 3
89. A Magyar Kommunista Párt újpesti szervezetének körlevele a propagandistákhoz a polgármester-választással kapcsolatos propaganda megszervezéséről. Újpest, 1948 május
90. Részletek egy ismeretlen szaléziánus szerzetes naplójából a rákospalota-újpesti Clarisseum államosításával kapcsolatban. 1949. február 11-14. és 1949. augusztus 9-10
91. Újpest város tanácsának jegyzőkönyve a tervezett Nagy-Budapest Újpestet érintő városrendezési elgondolásairól. Újpest, 1949. június
92. Kimutatás Újpest város közigazgatási személyzetéről. Újpest, 1949. december 19
93. Döbrentei Károlyné polgármester beszámolója a hároméves terv teljesítéséről Újpest megyei város tanácsának utolsó ülésén. Újpest, 1949. december
STATISZTIKAI ADATOK ÚJPEST TÖRTÉNETÉHEZ
AZ ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK ÚJPESTEN 1920-1947
ÚJPEST DÍSZPOLGÁRAI
ÚJPEST KÖZSÉG ÉS VÁROS VEZETŐ TISZTVISELŐI
AJÁNLÓ BIBLIOGRÁFIA ÚJPEST TÖRTÉNETÉHEZ
ILLUSZTRÁCIÓK JEGYZÉKE
NÉVMUTATÓ

 

Oldalszám: 454

Kiadási év: 2001

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.