Nincs termék a kosárban!

Pásztor Cecília (szerk.): A Nógrád Megyei Levéltár fond- és állagjegyzéke

Pásztor Cecília (szerk.): A Nógrád Megyei Levéltár fond- és állagjegyzéke

Cikkszám : S9637243542
Kiadó:
Nógrád Megyei Levéltár
Fogyasztói ár3.300 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Az újjáéledt Nógrád Megyei Levéltár Jánosi Ferenc, Ladányi Erzsébet és Romhányi Emil által 1970-ben összeállított elsõ fondjegyzékét 1998-ban követte egy javított és bõvített, kéziratként megjelent kiadás, Á. Varga László szerkesztésében. Az azóta eltelt öt esztendõben jelentõsen módosultak a fondszerkesztés - mindenekelõtt a fondfõcsoport-beosztás - szabályai, illetve kisebb-nagyobb változások történtek iratanyagunkban is. Mindez szükségessé tette alapvetõ tájékoztatási és nyilvántartási segédletünk frissítését.
Munkánk során, a Levéltári Kollégium ajánlásának1 megfelelõen, sor került egyes fondfõcsopor-tok összevonására (IV. és XXI., V. és XXII. stb.), az iratok revíziójának eredményeképpen pedig korrekciókat tettünk pl. egyes fondok besorolásában, évköri, terjedelmi adataiban, esetenként címében.
Több helyütt az állagokra bontás, a rendezettségi szint javulását rögzíthettük. Elsõsorban a tanácsrendszer elõtti községek iratanyagán belül valósult meg a fondok állagokra való bontása, ezzel állagszinten való megjeleníthetõsége a jegyzékben. Természetesen beépültek a fondjegyzékbe az újonnan beszállított és rendezett irategyüttesek (pl. iskolai anyakönyvek, vállalatok anyaga) is.
Újra egységet képez a pártarchívum anyaga, amelynek részei eddig az egyesületek (XXVIII. fondfõcsoport), valamint a megõrzésre és kezelésre a levéltárba utalt iratok között (XXXIII. fondfõ-csoport) kaptak helyet. A XXXV. fondfõcsoport egyes fondjai ezúttal már nem a szervetlen pártarchívumi rendhez igazodva, hanem a levéltár többi részével megegyezõ logika szerint kerültek besorolásra.
Egyes fondfõcsoportokon belül az ésszerûsítés követelt meg bizonyos változtatásokat. A legjelentõsebb ezek között a XXIX. fondfõcsoport (Vállalatok) hatalmas terjedelmû, közel 2500 iratfolyó-méternyi anyagának az eddiginél racionálisabb, idõbeli és községenkénti beosztása. A VIII. fondfõcsoport alsó fokú iskoláihoz, vagy pl. a XXX. fondfõcsoport mezõgazdasági szövetkezeteihez hasonló, településenként összeillesztett gyûjteményes fondok kerültek kialakításra az állami és tanácsi alapítású és kezelésû, valamint a gazdasági társaságokról szóló, 1988-ban elfogadott törvény hatályba lépése után alapított gazdasági szervek iratanyagából.
Ahol a szerkesztési szabályoknak, ajánlásoknak valamilyen okból nem tudtunk megfelelni (pl. járásbírósági iratanyagunk megbonthatatlan az 1950-es esztendõnél, ezért 1945-tel kezdõdõen szerepelnek a XXV. fondfõcsoportban), vagy nem tartottuk azokat célszerûnek (a felekezeti anyakönyvek elsõ és másodpéldányait pl. nem választottuk szét, a kutatói igény és a saját érdekünk is amellett szólt, hogy azok együtt kapjanak helyet a IV. fondfõcsoportban), ott a „szabálysértés" okára lábjegyzetben tértünk ki.
A fondszerkesztési alapelveknek megfelelõ, a fondfõcsoporton belül elõírt számkeretbe beosztott fondok idõnként „kilóghatnak" a keretbõl, egyes intézmények iratanyagának kezdési, illetõleg záró dátuma pl. nem feltétlenül egyezik meg létrejöttének vagy megszûntének dátumával. (A II. József-féle törvényszék iratai pl. nem 1790-nel, hanem csak 1812-vel érnek véget. Az eltérések leggyakrabban nem magában az iratanyagban, hanem a folyamatosan vezetett segédkönyvekben -iktatókban, mutatókban - jelentkeznek.) Az elõírt keretbõl „kilógó" idõpontok zárójelben szerepelnek, csakúgy, mint az intézménynevek változásai, változatai.
A fondjegyzék végére, a mutatók elé került a megszûnt, beolvasztott, átadott vagy átsorolt fondok és állagok jegyzéke, amely az 1998-as fondjegyzékünkhöz képest történt változásokat tartalmazza. A levéltár iratanyagának minél több szempont szerinti megismerését, az abban való keresést oldalszám szerinti mutatók hivatottak könnyíteni. A lehetõ legnagyobb részletességre törekedtünk a tárgymutató elkészítésekor, s külön egységként szerepeltetjük a hely-, személy- és intézménynevek mutatóját.
A mutatókon túl a használatot kívántuk segíteni az oldalak fejlécében megjelenõ fondfõcsoport-néwel és az egyes fondok (állagok) neve elõtti betûjelzéssel, amely az anyag örzõhelyét tünteti fel (S = Salgótarján, B = Balassagyarmat, T = Bátonyterenye-Tiribes). A fondjegyzék további oszlopai: a fond száma, az állag betûjele, a fond vagy állag neve, évköre, terjedelme iratfolyóméterben. Törekedtünk arra, hogy az új jegyzék használatát egyszerûbbé, a benne foglalt adatokat pedig minél pontosabbá tegyük.

 

Oldalszám: 246

Kiadási év: 2004

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.