Nincs termék a kosárban!

P. Vásárhelyi Judit: Szenci Molnár Albert és a Vizsolyi Biblia új kiadásai Előzmények és fogadtatás

P. Vásárhelyi Judit: Szenci Molnár Albert és a Vizsolyi Biblia új kiadásai Előzmények és fogadtatás

Cikkszám : S9639671037
Kiadó:
Universitas Kiadó
Fogyasztói ár2.100 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

A Vizsolyi Biblia (1590) évszázadokat átívelõ történetének kezdetén, a 17. század elsõ évtizedeiben Szenci Molnár Albert volt az, aki más nemzetek, elsõsorban a német protestáns bibliakiadások példáját követve két alkalommal is újra kiadta a Vizsolyi Bibliát. A könyv célja a Molnár Albert által sajtó alá rendezett Hanaui (1608) és Oppenheimi Biblia (1612) filológiai elemzése. A tucatnyi korabeli külföldi bibliakiadás vizsgálata mellett, amelyekbõl Molnár bibliakiadói gyakorlatára lehetett következtetni, az elemzés feltárja eddig kevésé kutatott mûveinek azon utalásait is, amelyekbõl elvi állásfoglalására lehetett következtetni a bibliakiadás bibliafordítás tekintetében.
A két bibliakiadás fogadtatása protestáns körökben itthon és külföldön egyaránt pizitív volt. A katolikus ellentábort, nevezetesen Pázmány Pétert majd Káldi Györgyöt azonban kemény bírálatra késztette. A nekik szóló feleletet a már idõsödõ Molnár Albert helyett az az új generációhoz tartozó Dengelegi Péter írta meg, aki fõleg hollandiában szerezte meg mûveltségét. A könyv második része e vitairatok bemutatását tartalmazza.

Tartalom

Bevezetés    
Szenci Molnár Albert és a herborni főiskola    
A herbonai főiskola és tanárai    
A Piscator-Biblia-előzményei    
A Piscator-Biblia    
Szenci Molnár Albert Herbornban    
A Hanaui Biblia (1608) - Molnár Albert kiadási elvei és gyakorlata    
A Hanaui Biblia ajánlólevele    
A Hanaui Biblia sajtó alá rendezése    
A Hanaui Biblia Registroma    
A Hanaui Biblia függeléke    
Összefoglalás    
Az Oppenheimi Biblia (1612)    
Az Oppenheimi Biblia előszava    
Az Oppenheimi Biblia sajtó alá rendezése    
Összefoglalás    
Az Openheimi Biblia utóélete    
Az imádság könyvecske (1621)    
Szenci Molnár Albert és az imádság    
Christliches berbüchlein (Tigurum, 1600)    
A Christliches Bättbüchlin (Tigurum, 1623) és Molnár fordítása    
Az Imádságos könyvecske függeléke    
Összefoglalás    
Bibliafordítási polémia a 17. század első felében    
Károlyi Gáspár előljáró beszéde    
Pázmány véleménye a magyar nyelvű protestáns bibliafordításáról    
Káldi György: Oktató intés    
Dengelegi Péter felelete, a Rövid anatómia    
Molnár Albert bibliaolvasással kapcsolatos kérdésfelvetései az 1631-ben kiadott Analecta aenigmaticában    
Összefoglalás    
Összegzés    
Irodalomjegyzék    
Zusammenfassung    
Névmutató    
Képek

 

Oldalszám: 244

Kiadási év: 2006

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.