Nincs termék a kosárban!

Veres-Viga (szerk.): A Herman Ottó Múzeum évkönyve XXXVII-XXXVIII

Veres-Viga (szerk.): A Herman Ottó Múzeum évkönyve XXXVII-XXXVIII

Cikkszám : 054442251999
Kiadó:
Herman Ottó Múzeum
Fogyasztói ár2.000 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

TARTALOM

Ringer Árpád: Miskolc és Borsod-Abaúj-Zemplén megye szerepe a magyarországi régibb kőkor kutatásban
Simán Katalin: Bifaciális eszközök Korlát-Ravaszlyuk-tető lelőhelyen
Patay Pál: A badeni kultúra ózd-pilinyi csoportjának magaslati telepei
Kalicz Nándor: A késő rézkori Báden kultúra temetője Mezőcsát-Hörcsögösön és Tiszavasvári-Gyepároson
Koós Judit: Újabb adatok a kora bronzkori Makó-kultúra elterjedéséhez és időrendjéhez Északkelet-Magyarországon
P. Fischl Klára: Szertartási edények a bronzkorból
B. Hellebrandt Magdolna: A mezőnyárádi bronzkincs
Kemenczei Tibor: A zöldhalompusztai aranyszarvas
K. Végh Katalin: Császárkori telep Szirmabesenyőn
Vörös István: A szirmabesenyői császárkori telep állatcsontmaradványai
Lovász Emese: Hun és germán jellegű leletek Borsod megyében
Révész László: Honfoglalás kori temető Tengőd-Hékútpusztán
Vörös István: Tengőd-Hékútpusztai honfoglalás kori sírok lovai
Wolf Mária: A földvárkutatás jelenlegi helyzete, a borsodi földvár
Nováki Gyula-Sárközy Sebestyén: Várak a magyarországi Gömörben
Gedai István: Román kori éremművészet Árpád-házi pénzeken
Czeglédy Ilona: A diósgyőri vár feltárása
Dankó Katalin-Feld István-Szekér György: A régészeti kutatások jelentősége a sárospataki vár építéstörténetének felderítésében
Détshy Mihály: Megjegyzések a pataki várak dolgában
Feld István: A monoki reneszánsz kastély
Tomka Gábor: Közép és kora újkori településrészlet Mohi mezőváros belterületének peremén (Jelentés az M-30-as autóút 41. számú lelőhelye I. és IV. munkahelyének régészeti feltárásáról
Papp Ildikó-Babcsán Norbert-Kovács Árpád: Kora újkori kerámiamázak (Az ónodi és muhi feltárások kerámiamázainak anyagtudományi elemzése)
Pusztai Tamás: Kora újkori kerámia az egri ferences templom területéről I.
B. Kovács István: Gondolatok Gömör vármegye kialakulásáról
Kubinyi András: Központi helyek a középkor végi Abaúj, Borsod, Heves és Torna megyékben
Gyulai Éva: Úthálózat és hírközlés a hódoltság peremvidékén (A diósgyőri vár és Miskolc szerepe a kora újkori közlekedésben és információcserében)
Udvari István: A Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye lelkészségeinek 1741. évi összeírása (Csereháti és zempléni esperesi kerületek)
Jelena Vinogradova: Az óorosz agrárkultusz szentjei
Heckenast Gusztáv: II. Rákóczi Ferenc udvari tanácsa
Fehér József: Szirmay Antal Hungaria in Parabolis-a
Frisnyák Sándor: Borsod vármegye földhasznosítása a 18-19. században
Spóner Péter: A miskolci csizmadiacéh története a megalakulástól a céh felszámolásáig (1667-1872)
Rémiás Tibor: Nemes királyi csizmadiaczéh Szepes mezővárosában - Különös tekintettel 19. századi vagyoni helyzetére, kapcsolatrendszerére és adakozókészségéreJaczkó Zsolt: A hadseregállítás kezdeti nehézségei Zemplén vármegyében 1848 tavaszánKováts Dániel: Zempléni Kazinczy-ünnepek 1859-benKárpáti László: Az egykori abaújszolnoki görög katolikus fatemplom Myskovszky Viktor rajzain és az egyházlátogatási jegyzőkönyv alapján (1876, 1877)
Hoffmann Tamás: Cserépedények (Néhány példa Európából)
Veres László: A pincetokba való palack - Egy elfelejtett üveg kultúrtörténete
Pap Miklós: A bor gyógyító erejéről
Porkoláb Tibor: „A költőpátriárka gyónókönyve” (A Lévay-naplókról)
Wintermantel Péter: Szemere Attila hagyatékának orientalisztikai vonatkozású anyagai
Bodnár Mónika: Balogh Béla, Putnok és Harmac történetírója
Tarcai Béla: A miskolci Kir. Kat. Fráter György Gimnázium fénykora (Tiszteletadás Vucskits Jenő szellemének és emlékének)
Dobrossy István: „Megay”-cukrászdák Kassán, Rimaszombaton és Miskolcon
Csíki Tamás: A miskolci izraelita kis- és középpolgárság a két világháború közötti időszakban
Pirint Andrea: Moholy-Nagy László és a kubizmus
Goda Gertrúd: A hatalom és a művészet - a Miskolci Egyetem köztéri alkotásai
Novák László: Gömör megye településnéprajzi viszonyai
Petercsák Tivadar: Paraszti gazdasági közösségek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Paládi-Kovács Attila: Két felföldi szekértípus (Láncos lajtorja és nyári szekér)
Bencsik János-Hajdú Ráfis János: A lovas kocsi a mezőkövesdi parasztgazdák kezén
Balassa Iván: A gabona kézi vetése Magyarországon
Gáborján Alice: A tardi „felakasztott” szoknya
Füvessy Anikó: Adatok egy ismeretlen mezőcsáti fazekascsaládról
Szabadfalvi József: Sétabotok Északkelet-Magyarországon
Viga Gyula: A tradíció és a változás néhány jellemzője a Bodrogköz népi műveltségében (Karcsa és Pácin példája)
Nagy Géza: Adatok Karcsa társadalmának megismeréséhez
Sz. Tóth Judit: Társadalomnéprajzi Adatok az Ung-vidékéről
Fejős Zoltán: A matyó hírnév az Újvilágban
Ujváry Zoltán: Az ünneptörés-ünneprontás és a kővé válás hiedelme Bornemisza Postilláiban
Dömötör Ákos: A népi elbeszéléskultúra változásai a Hangony völgyében
Igaz Mária: Gyermeklakodalom
Kriston Vízi József: Istvánffy Gyula játékgyűjtései
Cseri Miklós: A harmincéves Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendrén
Voit Krisztina: Adalékok a miskolci Herman Ottó Múzeum első évtizedeinek történetéhez
Bodó Sándor: A Herman Ottó Múzeum mint tudományos műhely
Udvari István-Viga Gyula: Sztripszky Hiador és négy levele Herman Ottóhoz
Fügedi Márta: Kóris Kálmán, a miskolci múzeum néprajzi gyűjteményének alapítója
Kováts Tibor: A műtárgyvédelem és a restaurálás történetéhez a miskolci múzeumban (1899-1999)
Dankó Imre: A múzeumbarátok köreinek jelentősége a százéves miskolci múzeum életében

 

Oldalszám: 1360

Kiadási év: 1999

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.