Nincs termék a kosárban!

Varga Tibor László(szerk.): "Püspök urat is őrizetbe veszem! Források a veszprémi egyházmegye második világháborús veszteségeiről II.

Varga Tibor László(szerk.): "Püspök urat is őrizetbe veszem! Források a veszprémi egyházmegye második világháborús veszteségeiről II.

Cikkszám : 9786158095808
Kiadó:
Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár
Fogyasztói ár4.950 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

A 2011. év tavaszán a veszprémi érseki levéltár munkatársainak szeme megakadt egy 1945-ben keletkezett aktán, amely méretével kitűnt a többi irat közül. Ez az akta tartalmazta azokat az iratokat, amelyeket a plébániák küldtek be Mindszenty József veszprémi püspök felszólítására az Egyházmegyei Hatóságnak a „háborús károk”-ról. Nem sokkal később vetődött fel, hogy a szombathelyi, szatmári és győri egyházmegyék második világháborús kárjelentéseinek mintájára a levéltárunkban is megtalálható forrástípust a szélesebb közönség elé tárjuk. A következő évtől elkezdődött a levéltári sorozatok szisztematikus áttekintése a témakört érintő források felkutatása után. Közel kétezer oldalnyi átgépelt dokumentum került elő, melyek a háború anyagi és emberi veszteségeit, illetve a háború alatt meginduló azon politikai, társadalmi és gazdasági folyamatokat mutatják be, amelyek a veszprémi püspökség történetét a mai napig meghatározzák. A forrásfeltáró munka eredményeként a második világháború lezárultának hetvenedik évfordulója alkalmából 2015-ben jelent meg az anyagi károkat bemutató Folytonos fegyverropogás közepette című kötetünk. Két forráskiadványunk kiadása között ugyancsak megjelent a levéltárnak két tanulmánykötete – 2016-ban a „Nehéz időkben dönteni kell”és 2017-ben a „Rendületlenül a romok között” –, amelyek a veszprémi egyházmegye 1939 és 1972 közötti történetével foglalkoztak. Jelen kötetünk a világháborús veszteségek emberi oldalát mutatja be, azokat az eseményeket, folyamatokat, melyek végzetesnek vagy egy életre meghatározónak tűntek egy személy, egy közösség, egy társadalmi réteg és az egész magyar társadalom számára.

 

Tartalomjegyzék
Bevezető

I. Martyrologium
Lévai István balatonfőkajári plébánoshelyettes halála
Martincsevics Pál gyékényesi plébános halála
Németh Gábor nyugalmazott nagyvázsonyi plébános halála
Padányi Sándor inkei plébános halála
Pethő János nyugalmazott pápakovácsi plébános halála
Somlyai Ambrus ősi plébános halála
Zarka József pakodi plébános halála
Kovács Dezső első éves teológus halála
Apor Vilmos győri püspök halála


II. Mindszenty József püspök és papjai a nyilasok fogságában
Memorandum
Letartóztatások és tiltakozások
Egyházigazgatási következmények
Letartóztatások utóélete

III. Egyházmegyés lelkészek hadifogsága
Farkas György tábori lelkész hadifogsága
Huszár János tábori lelkész hadifogsága
Kenéz Ferenc tábori lelkész hadifogsága
Kovács Jenő tábori lelkész hadifogsága
Kovács Sándor tábori lelkész hadifogsága
Mikó Imre tábori lelkész hadifogsága
Schweitzer József tábori lelkész hadifogsága
Rusznyák Ferenc törökkoppányi plébános fogsága
Más egyházmegyés és szerzetes tábori lelkészek hadifogsága

IV. 1944–1948 között személyes szabadságukban korlátozott papok
A letartóztatásokkal kapcsolatos összefoglaló és általános jellegű iratok
Antal Vince vöröstói plébános letartóztatása
Barthos Pál kanonok népbírósági pere
Benke Lajos somlóvásárhelyi plébános letartóztatása
Berkovits Imre zákányi plébános letartóztatása
Bugledits János lesencetomaji plébánoshelyettes letartóztatása
Dudás Rudolf kétújfalui káplán internálási kísérlete
Felkl Viktor városlődi plébános elleni vádemelés
Fonyódi Vilmos bakonyjákói plébánoshelyettes letartóztatása
Géczy Lajos lelkész hadifogsága és letartóztatása
Gelencsér András kiskomáromi plébános rendőrhatósági felügyelete és letartóztatása
Gergely József lelkész internálása
Horváth István nemesrádói plébános népbírósági pere
Horváth József ráksi plébánoshelyettes letartóztatása
Kakas Aladár letartóztatása
Kalmár Károly taszári plébánoshelyettes és káplánja inzultálása
Kertész Antal ugodi káplán letartóztatása
Kovács István alsópáhoki plébános megfélemlítése
Kovács József sümegcsehi káplán ismételt letartóztatása
Körmendy Lajos zalaszentiváni plébános letartóztatása
Kurali György kővágóörsi plébánoshelyettes letartóztatása
Labancz Medárd OFM búcsúszentlászlói plébános megfélemlítése
Láber Miklós zalamerenyei plébános letartóztatása
Lesz János csurgói plébános letartóztatása
Márton Antal gógánfai káplán letartóztatása
Mészáros Tibor püspöki titkár másodszori letartóztatása
Molnár István tiszteletbeli esperes, plébános letartóztatása
Nagy József paloznaki plébános rágalmazása
Németh Pál ordacsehi plébánoshelyettes letartóztatása
Niemetz Sándor esperes-plébános letartóztatásai
Nováky Lajos plébános letartóztatása
Pék János plébános megfélemlítései és letartóztatásai
Pozsgai János gyékényesi plébánoshelyettes elleni bírósági eljárás
Rieffling Alajos plébános letartóztatása
Schnattner Szigfrid OSB elleni indított népügyészségi eljárás
Szentgyörgyi Ignác esperes-plébános letartóztatása
Tóth Alajos veszprémi egyházmegyés lelkész letartóztatása
Dr. Weisz György hittanár rendőri felügyelet alá helyezése
Hagyó-Kovács Gyula OCist letartóztatása

V. Iratok hadifogoly- és internálótáborokról,fogházakról és börtönökről
A rabok lelki gondozása
Hadifoglyok, internáltak ügyében tett felszólalások
Hadifogolytáborok és internálótáborok állapotáról tett jelentések
A veszprémi egyházmegyében található fogházak,fegyházak és internálótáborok felmérése
Hazatért hadifoglyok temetése

VI. Civil internáltak és hadifoglyok ügyében tett kérelmek, közbenjárások
Közbenjárás Sulyok Dezső kiszabadítása ügyében
Közbenjárás Sigray Antal kiszabadítása ügyében
Közbenjárás Szelényi Tamás kiszabadítása ügyében
Iratok Lányi Jenő és Mihályi Károly kiszabadítása ügyében
Levél Szemes István kiszabadítása ügyében
Közbenjárás Farkas Károly kiszabadítása ügyében
Közbenjárás Fojt Jenő és Hadarits Imre kiszabadítása ügyében
Igazolás Stolpa József fasiszta- és nyilasellenességéről
Közbenjárás a letartóztatott ajkacsingervölcsi hívek ügyében
Levél a hadifogoly katonaintézeti növendékek ügyében
Igazolás Kaposváry György polgármesternek
Kérelem Hegyi Lajos internált ügyében a hercegprímáshoz
Kérelem Blazsek Károly internált ügyében a hercegprímáshoz
Kérelem Záhonyi Arzén internált ügyében a hercegprímáshoz
Ifjabb Juhász István kérelme internálási ügyében a hercegprímáshoz
Kérelem Ádám Endre internált ügyében a hercegprímáshoz
Megyesi Schwartz Róbert érdeklődik Simon István tárgyalásáról
Kérelem Darabos Balázs ügyében a hercegprímáshoz
Kérelem Kenderesy Ferenc internált ügyében a hercegprímáshoz
Fehér Gabriella édesapja kiszabadítása ügyében közbenjárást kér a hercegprímástól
Antal József ügyében írt kérelmek
Tóth Zsigmond internált ügyében testvére közbenjárást kér Bánáss László veszprémi püspöktől
Farkas Vidor OSB útmutatást kér internált fogoly ügyében

VII. Menekült és kiutasított egyházi személyek
Eperjessy József plébános
Gajdos István káplán
Kisörsi Pál illésházi plébános
Pál Árpád jobbágytelki lelkész
Szilágyi Gyula hernádtihanyi adminisztrátor
Horváth M. Flóriána és Szöllősi M. Viktória lévai nővérek


VIII. Igazoló jelentések plébánosok, káplánok tartózkodási helyeiről
Bertalan Béla kéthelyi káplán önigazoló jelentése
Doroszlay István tótvázsonyi plébánoshelyettes igazolási eljárása
Gaál Ottó látrányi káplán igazolása
Horváth István kolontári plébánoshelyettes igazolása
Kakas Aladár pápateszéri plébános igazolási eljárása
Magyar János szentgyörgyvári ideiglenes plébánoshelyettes igazolási eljárása
Osztermann István önigazoló jelentése
Pesze János tapsonyi káplán igazolása
Steixner Antal várpalotai plébános igazolási eljárása
Walz János kaposvári kórházlelkész igazolása

IX. Német „telepítések”
Papság magatartására vonatkozó elvi kérdések
A veszprémi egyházmegyéből kitelepítendő német ajkú lakosok számadatai települések szerint
Főpapi felszólalások a német ajkú lakosság védelmében
Esperesi jelentések
Ajkarendek
Aka
Bakonykoppány
Bakonyszombathely
Barcs
Ganna
Herend
Hidegkút
Kislőd
Kolontár
Magyarpolány
Márkó
Mike
Miklósi
Nagytevel
Románd
Somogyhárságy
Szulok
Városlőd
Pro memoria
Németországi püspökök köszönete Mindszenty József bíborosnak

X. Körlevelek, köriratok, tiltakozások
Mutatók
Rövidítések jegyzéke
Életrajzi adattár
Személynévmutató
Helynévmutató

 

Oldalszám:732

Kiadási év: 2018

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.