Nincs termék a kosárban!

Urbs Magyar várostörténeti évkönyv IX.

Urbs Magyar várostörténeti évkönyv IX.

Cikkszám : S17876753/9
Kiadó:
Budapest Fõváros Levéltára
Fogyasztói ár3.500 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Évkönyvünk IX. kötete a IV. Magyar Várostörténeti Konferencia anyagán alapul, amelyet az Urbs szerkesztőségének közreműködésével Budapest Főváros Levéltára rendezett 2013 novemberében Normák, normakövetés és normaszegés a városi életben címmel.
A társadalmi konfliktusokban általában lényeges szerepet játszik a normák megszegése, megkérdőjelezése, illetve az eltérő normarendszerek összeütközése. A történetírásban a forrásadottságok miatt, azaz annak a körülménynek köszönhetően, hogy sokkal gyakrabban keletkeztek és maradtak fenn iratok a normaszegőnek vagy egyenesen deviánsnak minősített viselkedésről, mint a normakövetőről, mindig is szokásos volt a normaszegők cselekedeteinek kortárs megítéléséből és/vagy szankcionálásából kiindulva rekonstruálni azt, hogy mi lehetett maga a norma. Manapság pedig, amikor a normák létezése és azok elfogadottságának mértéke kérdésessé kezd válni, egyre inkább a történészek érdeklődésének középpontjába kerülnek azok a kérdések, hogy miképpen keletkeznek a normák, a társadalmi cselekvők hogyan tettek kísérletet ezek megváltoztatására, milyen esetekben lehettek sikeresek, illetve maradtak sikertelenek, milyen konfliktusok kísérték mindezeket a küzdelmeket, és egyáltalán hogyan kellene felfognunk a normák és a cselekvések világa közötti dinamikusan változó viszonyrendszert.
E kérdések vizsgálatához egy körülhatárolható városi közösség, illetve a konkrét városi tér megfelelő terepként kínálkozik. A városok ugyanakkor mint önkormányzattal rendelkező, meghatározott keretek között jogalkotó és jogalkalmazó hatalommal bíró testületek is szerepet játszanak a normák alkotásában és alakításában. A helyi társadalom jellegéről, a közösség nyitottabb vagy zártabb voltáról, befogadó vagy kirekesztő attitűdjéről, újítások iránti fogékonyságáról vagy ellenszenvéről ugyancsak sokat elárul, hogy mely magatartásokat tekintik normaszegőnek, és ezekre hogyan reagálnak. A konferencián mintegy 35 referátum tág időbeli és tematikai keretben, változatos forrásanyagon keresztüljárta körül ezeket a kérdéseket. Reményeink szerint még lesz alkalmunk visszatérni a témához.

Tartalom

NORMAKÖVETÉS ÉS NORMASZEGÉS - Válogatás a Norma, normakövetés és normaszegés a városi életben c. konferencia előadásaiból
Gönczi Katalin: A városi béke és a tulajdonvédelem a középkori budai jogrendszerben
Gulyás László Szabolcs: Írott szabályok és íratlan normák a 15-16. századi mezővárosi kereskedelemben
J. Újváry Zsuzsanna: Házasság és házasságtörés, paráznaság a 16-17. századi Kassán
Pál-Antal Sándor: Jogszabályt szülő konfliktusok Marosvásárhelyen 1672-1731 között
Fehér Andrea: „Az ki asszony lévén férfiú habitusban öltözött s úgy élt”. Társadalmi szerepcsere a 18. századi Kolozsváron: Ungvári András pere
Géra Eleonóra: Sorsüldözöttek a 18. század eleji Budán
Nagy Janka Teodóra: „Ítéltetett Makó Város Bírája és Tanácsa által...” Normakövetés és normaszegés Makó népi jogéletében (1781-1821)
Homoki-Nagy Mária: Az erkölcs, a jog és az igazság viszonya a dél-alföldi mezővárosok életében. Egy szentesi per tanulságai
Czoch Gábor: A rendi polgári normák megsértése az 1840-es években A kassai polgárőrség mustrája körüli kihágások
Fábián Borbála: A közvilágítási norma: az utcavilágítás mint társadalmi elvárás a 19. századi magyarországi városokban
Melega Miklós: „A város én vagyok” - Egy 19. századi szombathelyi várospolitikus, Éhen Gyula normaszegései
Perényi Roland: Renitens járókelők. A városi térhasználat konfliktusai Budapesten 1873-1918
Szűts Gergely István: A Herendi Porcelángyár Rt. budapesti üzletéhez érkezett önéletrajzok mint normaminták (1935-1942)
MŰHELY
Antal Tamás: A szegedi királyi biztosság közjogi háttere. Adalék Szeged dualizmuskori közigazgatás-történetéhez (1879-1883)
A Kárpát-medence válogatott várostörténeti bibliográfiája
RECENZIÓK
Géra Eleonóra: Kőhalomból (fő)város. Buda város hétköznapjai a 18. század elején Ismerteti: KENYERES ISTVÁN
Czoch Gábor: „A városok szíverek”. Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról Ismerteti: TÓTH ÁRPÁD
Rigó Róbert: Elitváltások évtizede Kecskeméten (1938-1948) Ismerteti: BERECZ ANITA
Kocsis Aranka: Magyar faluk és magyar falusiak a szlovák fővárosban. Városiasodás és etnicitás a 20. századi Pozsony szélén Ismerteti: BÁLINT ANGELIKA
Kondor Attila Csaba: Iparpolitika és Budapest a Kádár-korszakban. „A mechanizmus fojtogat bennünket” Ismerteti: BARTA GYÖRGYI
Abstracts
Resümee
Table of Contents
Inhaltsverzeichnis
E számunk szerzői

 

Oldalszám: 355

Kiadási év: 2014

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.