Nincs termék a kosárban!

Rácz Attila: A budapesti hatalmi elit 1956 és 1989 között

Rácz Attila: A budapesti hatalmi elit 1956 és 1989 között

Cikkszám : S9786155635683
Kiadó:
Budapest Fõváros Levéltára
Fogyasztói ár2.900 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

A kommunista állampárti rendszert, annak működését, szókészletét huszonhét évvel a bukása után is homály övezi. A nómenklatúra-káder és a nómenklatúra-rendszer fogalmakat, bár az utóbbi évtizedekben nagy nyilvánosságot kaptak, egyfajta titokzatosság övezi, és lényegében azok sem tudnak róla sokat, akik e szavakat használják. Rácz Attila kutatásai fókuszában ez utóbbi kérdéskör, mégpedig a fővárosi hatalmi elit rekrutációja és kilépése, képzettsége, mobilitása áll úgy, hogy – a rendelkezésre álló forrásokból kinyerhető információk alapján – a pártgépezet fogaskerekeinek számító pártvezetők mögött a magánembert is igyekszik megmutatni a szerző. A Kádár-korszak elitkutatói eddig jórészt az országos szintű hatalmi elittel – elsősorban a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága és a Politikai Bizottság tagjaival – foglalkoztak. A fővárosi hatalmi elit tagjainak vizsgálatát azért tartja a szerző rendkívül fontosnak, mivel egyrészt közvetve vagy közvetlenül az ország fővárosának társadalmi, gazdasági, kulturális életét irányították, másrészt az MSZMP KB és az MSZMP PB tagjai is jelentős részben közülük kerültek ki.

Tartalom

Köszönetnyilvánítás
Bevezető
A könyv célkitűzései, kérdésfeltevései
Magyarországi elitkutatások a II. világháborút követően, a helyi hatalmi elit meghatározása
A magyarországi elitkutatás
A hatalmi elit és az uralmi rendszer
A politikai rendszer meghatározása
A nómenklatúra fogalma
A pártállam hatalmi elitjének meghatározása
A módszertan meghatározása
A prozopográfia
A vizsgált pozíciók, az adatgyűjtés módszere
Levéltári források
Az elitrekrutáció
A budapesti hatalmi elit káderbürokráciában betöltött helye
Az elitrekrutáció folyamata a budapesti és a kerületi (szintű) pártbizottságokon, a Budapest Főváros Tanácsában és a Budapesti Rendőr-főkapitányságon
A kádermozgatás rendszere és módszere
A szocialista ember
Belépés a fővárosi hatalmi elitbe
A társadalmi mobilitás
A rekrutáció lebonyolítása
Felsőbb vezetők részvétele a kinevezéseken
Hozzászólás a kinevezéskor
Pártértekezlet, alakuló ülés
A rekrutáltak életkori megoszlása
Statisztikai számítási módszerek változása a korszakban
Az országos és a fővárosi párttagság aránya
A fővárosi hatalmi elitbe belépők életkor szerinti megoszlása
A fővárosi hatalmi elit párttagságának kezdete
A fővárosi hatalmi elit tagjainak származási megoszlása
A közoktatás-politika és az állami iskolai képzés változásai a Kádár-rendszerben
A fővárosi hatalmi elit eredeti (első) szakképzettsége
A fővárosi hatalmi elit belépéskori végzettsége
Kiugróan magas arányú elitcserék a fővárosi hatalmi elitben ... 1956-1957
A rend biztosítása a rendőrségi pártbizottságon
1970
1989
A fővárosi hatalmi elit földrajzi rekrutációs bázisa
A fővárosi hatalmi elit belépési csatornái
A fővárosi hatalmi elit tagjainak belépése a végrehajtó bizottságba
A kerületi (szintű) első titkárok rekrutációja
Feszültség a kerületi pártbizottságokban
Rekrutáció a Budapest Fővárosi Tanácsba és a BRFK-ba
A fővárosi hatalmi elit vertikális mobilitása
Rekrutáció a KISZ-ből, a médiából, a munkásőrségből és tanácsi vonalról
Előélet: illegalitás, börtön, deportálás.
A pártiskolák
A pártoktatás helyszínei
A budapesti hatalmi elit részvétele a pártoktatásban
Nők a budapesti hatalmi elitben
Az elit cserélődése. A helyi hatalmi elitből kilépők
A kilépés okai.
Nyugdíj, halál, rendszerváltás
Nyugállományba vonulás, rendszerváltás
Az elitből való kilépés évei.
A helyi hatalmi elitben eltöltött időtartam
Szervezett kádermozgatás
Pártértekezlet
Pártiskola
Nyugdíj előtti átcsoportosítás.
Vérfrissítés
Szervezet-átalakítás, összeférhetetlenség
Saját kérés
A fővárosi hatalmi elit kilépési csatornái
A fővárosi hatalmi elit kilépése pártvonalon
A fővárosi hatalmi elit kilépése az államigazgatásba, minisztériumokba és a tanácsokba
A fővárosi hatalmi elit kilépése a gazdaság területére Vertikális mobilitás.
A búcsú
A búcsú forgatókönyve
Búcsú a Budapesti Végrehajtó Bizottságon
Búcsú a kerületi pártbizottságon
A botrány
A „tolvajok”
A pártszerűtlen pártszerelem
Az alkoholizmus
A fecsegés - mint a pártfegyelem megsértése
A sikkasztó
Az összeférhetetlen
Összegzés
Mellékletek
Archontológia - Életrajzi jegyzék
Levéltári források
Napilapok
Szakirodalom
Rövidítésjegyzék
Névmutató

 

Oldalszám: 415

Kiadási év: 2018

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.