Nincs termék a kosárban!

Pokol Béla:  Politikaelmélet Társadalomtudományi trilógia III.

Pokol Béla: Politikaelmélet Társadalomtudományi trilógia III.

Cikkszám : PZ9637340254
Kiadó:
Századvég Kiadó
Fogyasztói ár5.040 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Tartalom

Előszó    
Bevezetés - Tudományelméleti alapvetés
A politika tudománya    
Államtudomány és politikatudomány    
A politikatudomány tárgya    
A politológia alternatív tematikái    
Eszmetörténeti vázlat    
A modern társadalmak szerkezete    
A rendszer fogalom fontossága    
A szociális világ rendszerszintjei    
A társadalom rendszerszintjének differenciálódása    
A politika világa
A politikai alrendszer logikája    
A politika bináris kódja    
Bináris logika és politikai alrendszer    
Versengés és az államhatalom stabilizálása    
Bináris logika és pártfejlődés    
Érdek-képviseleti szervek és neokorporatizmus    
A közvetlen demokrácia korrekciós formája    
A perlési politizálás megjelenése    
A politikai intézményrendszer kapcsolódási pontjai    
A politika toborzási és értékelési mechanizmusai    
A politikai ideológiák    
Az ideológiák funkcióváltozásai    
A modern ideológiák sajátosságai    
Ideológiák és politikai akaratképzés    
A nyelvpolitikai küzdőtér    
Értelmiség és össztársadalom    
A nyelvpolitikai küzdőtér működése    
Elméleti következtetések    
Hatalom és legitimáció    
A legitimitás szociológiai átértelmezése    
Habermas legitimációs tematikája    
Claus Offe: A tömeglojalitás mint a legitimitás szurrogátuma    
A legitimáció érvei Kelet-Európában    
Politikai pártok, érdekegyesületek és a globális politika szerveződései    
A pártelmélet kérdéseiről    
A választási rendszer hatása a politikai pártokra    
A politikai részvétel    
Az érdekegyesületek - a politikai intézményesülés változásai    
Az érdekegyesületek térnyerése    
A térnyerés hatásai a politikai rendszerre    
Az érdek-képviseleti szervezeti rendszer    
A globális politika szerveződései    
A politika finanszírozása    
A párttagdíj    
Az adományok    
Az állami pártfinanszírozás formái    
A magyar pártfinanszírozás    
Politikai mozgalmak és háttérszervezetek    
Politikai mozgalmak    
A mozgalom fogalmának jelentésváltozásai    
A politikai mozgalmak formáinak történeti változásai    
A politikai mozgalmak dinamikája    
A politika háttérszerveződései    
Az amerikai alapítványrendszer átalakulása    
Politikai agytrösztök    
A közvetlen akciócsoportok    
A hivatásos politikusok    
A hivatásos politikus típusai    
A politikus karriervonalai    
A hivatásos politikus alakjának elutasítása    
Tömegkommunikáció és politika    
Kitágult világkép és tömegkommunikáció    
A tömegmédiumok tevékenységszférái    
A tömegkommunikációs alrendszer és a politikai pártok    
Az újságírás és a politizálás történeti elkülönülése    
A rádió és a televízió állami ellenőrzésének modelljei    
Az újság, a rádió és a televízió szerepének változásai    
Korrekciós mechanizmusok    
Alkotmányjogi intézmények
Az államok csoportosításának lehetőségei    
A parlamentarizmus alapelemeinek történeti kialakulása    
Az alapelemek kialakulása - Anglia    
A parlamentarizmus térhódítása - Belgium, Franciaország    
A parlamentarizmus további terjedése - Németország, Olaszország    
Kelet-Közép-Európa "csonka" parlamentarizmusa    
A parlament, a kormány, az államfő és az alkotmánybíróság viszonya    
A parlament és a kormány    
A kormány és az államfő    
Az alkotmánybíróság a "hatalmi négyszögben"    
A parlament    
A parlamenti képviselők választási rendszere    
A parlamenti képviselők    
A parlament belső szervezete    
A parlament funkciói    
A törvény-előkészítés folyamata    
A kormány és a minisztériumok    
A miniszterelnök és a kormány viszonya    
A miniszterelnök saját apparátusának szerepe    
A miinisztériumok politikai vezetése és közigazgatási apparátusa    
Az államfő alkotmányjogi és politikai helyzete    
Az államfői pozíció alkotmányjogi szabályozása    
Az államfői hivatal apparátusellátottsága    
Az államfő politikai szerepvállalása    
Az alkotmánybíráskodás    
Történeti kialakulása    
Szervezeti megoldások    
Az alkotmánybíráskodás tárgykörei    
Eljárási kérdések    
A közigazgatási és az alkotmánybíráskodás összefüggései    
Az alkotmánybíráskodás jogelméleti kérdései    
Az alkotmánybíráskodás jogelméleti kérdései    
Az alkotmánybíráskodás jogkoncepciói    
A magyar döntési gyakorlat    
A német alkotmánybíráskodás    
Eltérések és azonosságok    
Parlamenti törvényhozás és alkotmányos alapjogok    
Az alkotmányos alapjogok kiemelkedése a jogrendszerből    
Az alapjogok és a jog rétegei    
Az alapjogi réteg a jog tetején    
Az alapjogi réteg kérdőjelei    
Az alapjogi alkotmánybíráskodás típusai    
A politika és a jog alrendszerének kapcsolatai    
A jogpolitika és a jog rétegei    
A jogpolitika szférái    
A bírói hatalom    
A bírói hatalom expanziója    
A bírói hatalom átpolitizálódott formái    
Az Európai Unió politikai rendszere    
Az Európai Unió létrejötte    
Az Európai Unió döntési mechanizmusa

 

Oldalszám: 425

Kiadási év: 2006

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.