Nincs termék a kosárban!

Horváth J. András, Kenyeres István, Sipos András: Budapest Főváros Levéltárának története I-II.

Horváth J. András, Kenyeres István, Sipos András: Budapest Főváros Levéltárának története I-II.

Cikkszám : S9637323104
Kiadó:
Budapest Fõváros Levéltára
Fogyasztói ár3.250 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Hosszú időn át fennállott, ám - ennek következében is - számos átalakuláson átment intézmények esetében sokszor nem könnyű feladat létrejöttük időpontjának meghatározása. A kérdés eldöntésekor, úgy véljük, leghelyesebb a mai funkciók szerinti szempontok figyelembevétele. Ezt tekintve, levéltárunk legkorábbi közvetlen elődjének az 1902. január 1-jén működésbe lépett Budapest Székesfőváros Levéltári Hivatala nevű szakhivatal tűnik, mely a 15 évnél régebbi iratanyag átvételére és őrzésére létesült, s önálló szervezetként tevékenykedett a Városháza felügyelete alatt, immáron megszabadulva a folyó irattári feladatoktól.
Ezt követően a levéltár ugyan számos szervezeti változáson ment át, s gyűjtőköre, valamint felügyeleti szervei is többször módosultak, ám ettől kezdve már sohasem látott el irattári feladatokat, hanem csupán a történeti jellegű iratanyag átvétele, őrzése, megóvása, feldolgozása és kutatásra való hozzáférhetővé tétele jelentette működési területét.
Ezt megelőzően a főváros hatóságának levéltára - miként az ország valamennyi városi törvényhatósági levéltára - ettől jelentősen eltérő szempontoknak eleget téve, a városi tanács segédhivatalaként tevékenykedett. A gyakorlatban nem módosított irattéri jellegű feladatkörén a Törvényhatósági Bizottság 1885-ben született elvi deklarációja sem, mely szerint történeti jellegű gyűjteményként kellett volna őriznie és kezelnie a régi budai, pesti és óbudai levéltárak fennmaradt iratait.
A szakhivatal létrehozását megelőző levéltári hivatalok története tehát csupán "előtörténet". Mivel azonban ennek az előtörténetnek különösen az 1873-1902 közötti része a levéltár történetére vonatkozóan igen becses dokumentumokat tartalmaz, ezt az időszakot is részletesen tárgyalni fogjuk.

Tartalom I. kötet

Bevezetés    
A három város    
Buda    
Óbuda    
Pest    
Az egyesített főváros levéltára a tudományos követelmények jelentkezésének időszakáig    
Toldy László főlevéltárnoksága    
Gárdonyi Albert és Budó Jusztin főlevéltárossága    
Az ostromtól a levéltár államosításáig    
A levéltár államosítása    
Szakmai újraalapozási kísérletek    
Infrastruktúrális válságkezelés és politikai indítékú intézményfejlesztés    
Források és feldolgozások    
Levéltári alkalmazottak névtára    
Levéltári kiadványok    
Képjegyzék

Tartalom II. kötet

Bevezetés    
Buda, Pest és Óbuda levéltárai    
Buda város levéltára    
A város vezetői és hivatalai    
A város lakosai    
Gyámügy, szegénygondozás    
Építésügy, városrendezés    
Városgazdálkodás    
Ingatlannyilvántartás    
Jogszolgáltatás    
Pest város levéltára    
A város vezetői és hivatalai    
A város lakosai    
Gyámügy, szegénygondozás    
Építésügy, városrendezés    
Városrendészet    
Városgazdálkodás    
Ingatlannyilvántartás    
Jogszolgáltatás    
Óbuda mezőváros levéltára    
Városigazgatás    
A város lakosai    
Gyámügy, szegénygondozás    
Építésügy    
Városgazdálkodás    
Ingatlannyilvántartás    
Jogszolgáltatás    
Az egyesített főváros közigazgatása    
Az önkormányzat intézményei    
Testületek és végrehajtó szervek    
A testülete működésének forrásai    
Az önkormányzat hivatali szerveinek iratai    
Kerületi elöljáróságok    
A főpolgármester funkciója és iratai    
A Közigazgatási Bizottság    
A városgazdálkodás forrásai    
A főváros közüzemei    
Rendőrségi iratok    
A peremkerületek 1950-ig    
Rendezett tanácsú (1929-től megyei) városok    
Nagyközségek    
Nagy-Budapest tanácsi közigazgatása    
Népi Ellenőrzési Bizottságok iratai    
A város lakosai    
Anyakönyvek    
Anyakönyvi ügyek, állampolgárság, községi illetőség    
Katonai nyilvántartások    
Statisztikai iratok    
Népszámlálások    
Szociális statisztika    
A politikai élet forrásai    
Az építésügy és a városrendezés forrásai    
A Fővárosi Közmunkák Tanácsa    
A törvényhatóság építésügyi szervei    
A városrendezés és középítkezések iratai    
A magánépítkezések iratai és az építési engedélyek    
A II. világháborút követő újjáépítés iratai    
Gazdasági élet, ipar, kereskedelem, közlekedés    
A gazdasági élet forrásai    
A vállalati iratanyag sorsa    
A vállalatok történetének egyéb forrásai    
A cégbírósági iratok    
A vállalatok szervezeti felépítése és iratai    
A kutatás módja    
Az iparigazgatás iratai    
Céhek, ipartársulatok, ipartestületek    
A közellátásra vonatkozó iratok    
A közlekedés és postaügy forrásai    
Szociális gondoskodás és egészségügy    
Szociális gondoskodás    
Gyermekvédelem és gyámügy    
Az egészségügy forrásai    
Az oktatás, a kultúra és a sajtó forrásai    
Az iskolák és az oktatásügyi igazgatás iratai    
A kulturális élet forrásai    
Sajtóra vonatkozó iratok    
Egyesületek    
Egyházak    
A jogszolgáltatási szervek iratai    
Budapesti Királyi Ítélőtábla    
A büntetőbíráskodás    
A népbíróságok    
Az igazoló bizottságok    
Büntetésvégrehajtási intézetek    
A polgári peres- és peren kívüli iratok    
A törvényszékek    
Kereskedelmi és váltójogi bíráskodás    
A járásbíróságok    
Munkásbiztosítási és társadalombiztosítási bíróságok    
Az ügyészségek    
Bírósági iratok 1950 után    
Közjegyzői iratok    
Ingatlanok nyilvántartása    
Telekkönyvek    
A közigazgatási iratanyagban található ingatlannyilvántartások    
A kataszteri birtokivek    
Fővárosi Földhivatal    
Családok, személyek    
Gyűjtemények    
Tervek és térképek    
Tervek    
Térképek    
Az 1873 előtti térképek    
1873-1950 közötti térképek    
Az 1950 utáni térképek (Nagy-Budapest)    
A nem Budapestre vonatkozó térképek    
Utcanév-nyilvántartás    
Fotótár    
Levéltári segédletek és iratismertetések    
Képjegyzék    
Hely, név- és tárgymutató

 

 

Oldalszám: 201+285

Kiadási év: 1996, 1997

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.