Nincs termék a kosárban!

Gál Erika, Kováts István, Bartosiewicz László (szerk.): Csontvázak a szekrényből Skeletons from the Cupboard

Gál Erika, Kováts István, Bartosiewicz László (szerk.): Csontvázak a szekrényből Skeletons from the Cupboard

Cikkszám : PZ9789638781383
Kiadó:
Martin Opitz Kiadó
Fogyasztói ár5.000 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

A régészeti állattan (archaeozoológia) az ember-állat kapcsolat sokezer éves múltjának vizsgálata a régészeti lelőhelyek állatmaradványai alapján. Puszta csontjaikon túl azonban az állatok mindmáig jelképeink kulcsszereplői, a kultúra részei. Ahogyan hozzájuk viszonyulunk, abban mindig is önnön identitásunk tükröződött. E kötet bepillantást nyújt e különös tudományágba.

A kötet címe beszédes, a könyv nem egyszerűen régészeti állattanról, csontleletekről szól, hanem számos vetülete van. 2001 óta évente kétszer került sor a Visegrádi Archaeozoológus Találkozókra, amelyeken a kutatási területhez legközelebb álló hazai régész szakemberek mellett etológus, állatorvos, állatcsontokat megmunkáló szobrász, néprajzzal és térinformatikával foglalkozó kutatók számoltak be legújabb kutatási eredményeikről, de időről-időre egy-egy külföldi előadó is szerpelt. A kötet gerincét az ezeken az előadásokon elhangzott munkák tartalmazzák. A magyar és angol nyelvű tanulmányokban a kétkezi feltárást követő leletmegőrző munkáktól a régészeti állatmaradványok hallatlan változatának áttekintése után a csontmegmunkálás hagyományain át jutunk el az ember és állat mára olykor különösnek tűnő múltbelli kapcsolatainak felfedezéséhez, jobb megértéséhez, ami által a jelenünket, a saját kultúránkat is élesebben láthatjuk.

Tartalom

Előszó - Foreword
Laura Piovesan: Retrieving and restoring animal bones írom archaeological sites - Régészeti lelőhelyek állatcsontanyagának gyűjtése és restaurálása
Tóth Gyula: A kerámialeletek tafonómiája - The taphonomy of ceramic finds
Gróh Dániel: A visegrád-lepencei őskori állatszobrok - Prehistoric animal figurines from Visegrád-Lepence
Gál Erika: New bird remains from the prehistoric site of Endrőd 3/6, Hungary -Új madárcsontleletek Endrőd 3/6. őskori lelőhelyről
Kovács Zsófia Eszter: A házi patkány (Rattus rattus L.) megjelenése Európában: szubfosszilis leletek Magyarországról - The appearance of black rat (.Rattus rattus L.) in Europe: subfossil finds from Hungary
Sheena Fraser: Red Deer in Beirgh, Lewis, AD 3rd to 8th century - Gímszarvasok Beirgh III-VIII. századi településén a skóciai Lewis szigetén
Julia Gerken: Human-animal relationships reílected in early medieval horse burials in Germany - Ember-állat kapcsolatok megnyilvánulása németországi kora középkori lótemetkezésekben
Bartosewicz László: Gondolatok a „lovas nomád” hagyományról - Thoughts about ibe „equestrian nomadic” traditionGál Erika: Katonai lótenyésztés a XV század közepétől a XX. század elejéig, külö-ü5? tekintettel a huszárság lovaira - Military horse breeding from the mid 15th te ihe beginning of the 20th century in Hungary, with special regard to cavalry
Daróczi-Szabó László: Pásztorhagyományok a filatorigáti késő avar kori településen - Pastoral tradition at the laté Avar Period (AD 8th century) site of Fila-torigát. Aquincum (Hungary)
Kőrösi Andrea: Árpád-kori falu állatcsontleletei Gyálon (3. lelőhely) - Faunal remains from the 11th-13th century Árpád period settlement of Gyál (Site 3), Hungary
Vörös István: Adatok a Dunakanyar régió Árpád-kori állattartásához - Data on keeping in the Danube Bend Region (Hungary) during the llth-13th Cenrory Period of the Árpád Dynasty
Daróczi-Szabó Márta: Szendrő-Felsővár kora újkori állatcsontjainak vizsgálata -Early modern age animal remains from Szendrő-Felsővár, Hungary
Nickel Réka: A „bűbájos asszonyállat”. Állattá változások a Magyarországon lefolytatott kora újkori boszorkányperekben - The charmed “animal woman”. Animal transformations in Early Modern Age witch-trials in Hungary
Szvath Márton: Juh és kecske a XVI-XVII. századi Magyarországon - Sheep and goat in 16th-17th century Hungary
Csippán Péter: XVTIL századi szarvcsapleletek a budai Vízivárosból - Eighteenth century cattle horn core finds from the Víziváros district of Buda (Hungary)
Szombathy Gábor-Szőllősy Gábor: Újabb adatok a honfoglalás kori magyar íj alapanyagainak kérdésköréhez: a juhszarv mint szaruanyag - Neue Angaben zur Frage der Grundmaterialien des ungarischen Bogens aus dér Zeit der Land-nahme: Schafhorn als Hornmaterial
Bartus Dávid: Római kori csont kardszíjbújtató Brigetióból - Roman Period bone scabbard slide from Brigetio
Czeglédi Edit: Egy avar kori tégelytípus - A jár type made from osseous materials from Avar Period Hungary
Alice M. Choyke: Cut to fit: comparing Roman Period and medieval bone work-shop debris from urban areas - Méretre szabva: a római és középkori városi lelőhelyek csontműveshulladékának összehasonlítása
Lichtenstein László-Tugya Beáta: Adatok a XII. század végi Orosháza iparához. Egy csontmegmunkáló műhely hulladékanyaga - Data on the late 12th century bone industry of Orosháza. Boné manufacturing refuse from a workshop
Kováts István: XVI-XVII. századi megmunkált agancsleletek a visegrádi Alsóvárból - Worked antler finds from the 16th-17th century part of the Lower Castle in Visegrád, Hungary
Farkas Nikolett-Bartosiewicz László: Állati erővel működtetett malmok - Animal-powered mills
A kötet szerzői - List of contributors

 

Oldalszám: 291

Kiadási év:2009

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.