Nincs termék a kosárban!

G. Etényi Nóra, Horn Ildikó(szerk.):  Portré és imázs  Politikai propaganda és reprezentáció a kora újkorban

G. Etényi Nóra, Horn Ildikó(szerk.): Portré és imázs Politikai propaganda és reprezentáció a kora újkorban

Cikkszám : S9639682360768
Kiadó:
L' Harmattan Kiadó
Fogyasztói ár6.500 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

A kora újkori uralkodók, diplomaták, politikusok, hadvezérek portréjához, az egyéni életutak megismeréséhez szorosan hozzátartozik a társadalmi normák, elvárások megértése. Az elitnek tanulással, világlátással, kapcsolatok kiépítésével kellett felkészülnie különböző társadalmi szerepeire, hogy érvényesülhessen. De a hatalomgyakorlás titkát a kora újkorban már nem csak a döntéshozó réteg ismerte; egyre szélesebb kör kísérte értő figyelemmel a "Theatrum Mundi" szereplőinek lépéseit. Szerteágazó jogi, természettudományos, államelméleti képzettségüknek és technikai tudásuknak köszönhetően a korabeli "értelmiségiek", a nevelőktől a hadmérnökökön át a rézmetszőkig, mind jelentősebb szerepet kaptak a világ színpadán. Kötetünk tanulmányai a reprezentáció és propaganda megújuló eszköztárát, a világi és egyházi stratégiákat, az aktualitásra és a hosszú távú emlékezésre törekvő utakat térképezik fel, az egyéni imázs mellett az államról kialakult és az ellenségről kialakított képet is vizsgálva.

Tartalom

Bevezetés
Országkép és ellenségkép
Korpás Zoltán: Fiat unum ovile et unus pastor. V. Károly birodalomeszméje és annak megjelenési formái
Kármán Gábor: "Átkozott Konstantinápoly": Törökkép Erdély 17. századi portai követségén
Hiller István: Pax Optima Rerum
Egyház és koncepciók
Fazekas István: Besztercei Kretschmer Lőrinc székesfehérvári prépost, királyi nevelő
Tusor Péter: Ellenreformációs haditerv 1606-ból (Forrásközlés)
Dénesi Tamás: Kultusz és egyházi irányítás. A Szentháromság tisztelete a 18. századi veszprémi egyházmegyében
Kapcsolatépítés és stratégiák
Kees Teszelszky: Üzenet az utazótáskában. Diplomáciai kapcsolatok Németalföld és Magyarország között a Bocskai-felkelés alatt
Várkonyi Gábor: A nádor és a fejedelem. Gondolatok Wesselényi Ferenc és II. Rákóczi György kapcsolatáról
Toma Katalin: Egy ír szerzetes közvetítő szerepben a bécsi udvarban. Donellan és Nádasdy
Napló, történetírás és protokoll
Erdősi Péter: Uralkodók, sajtmesterek és történetírók. Egy Szamosközy-hely előzményei
Lauter Éva: "Modus observandus..." A 17. századi magyar nádorválasztások rendje
Kis Domokos Dániel: Szathmári Király Ádám hivatalos naplója és Rákóczi Confessiója
Tudósítástól az emlékezésig
Domokos György - Hauser Gábor: Zrínyi-Újvár és ostroma Jacob von Holst helyszínrajza tükrében
Szoleczky Emese: Levélke Miksa Emanuel koszorújához. Michael Wening metszete Belgrád 1688-as ostromáról
Kreutzer Andrea: Savoyai Jenő arcai. Egy hadvezér propagandája
Kincses Katalin Mária: Metszetek és emlékérmek az 1704-es höchstädti csatáról
Önkép és mecenatúra
Horn Ildikó: Báthory István uralkodói portréja
Koltai András: Portré végvidékkel: Batthyány Ádám és a képzőművészet (1636-1659)
G. Etényi Nóra: Wolfgang Julius Hohenlohe Zrínyi-kultusza

 

Oldalszám: 470

Kiadási év: 2008

 

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.