Nincs termék a kosárban!

Gálfi Emőke: Gyulafehérvár és uradalma a 16. század második felében

Gálfi Emőke: Gyulafehérvár és uradalma a 16. század második felében

Cikkszám : S9786067391824
Kiadó:
Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár
Fogyasztói ár3.200 Ft
Ár / kg:

Miért Gyulafehérvár? Azaz miért lett ez a csekély lélekszámú és viszonylag fejletlen polgársággal rendelkező mezőváros az 1541 után alakuló Erdélyi Fejedelemség uralkodóinak székhelye? A kérdés már jó ideje foglalkoztatja a történetkutatókat, és a válasz főként a történeti események és az erdélyi körülmények alakulásában keresendő. Az sem elhanyagolható szempont azonban, hogy a középkor végén a majdani székváros két tulajdonossal (erdélyi püspök és erdélyi káptalan) rendelkező település volt, amelynek 1556 után a mindenkori fejedelem vált az egyedüli földesurává. Az erdélyi uralkodók ily módon egy olyan városban alakíthatták ki székhelyüket, amelynek társadalmát és annak jogi, egyházi, gazdasági viszonyait is szinte kényük-kedvük szerint formálhatták, a szekularizáció következtében a város körül létrejövő, többé-kevésbé egybefüggő uradalom pedig ezt az átalakulást még inkább elősegítette.

Tartalom

BEVEZETÉS
A VÁROS
A püspöki székhely
A váralja társadalma
A várnegyed társadalma
Az uralkodói székváros II. János haláláig
A szekularizáció hozadéka és a városvezetés
A lippai menekültek és a Lippa fertály
A város gazdasági kiváltságai
A várnegyed szekularizációja
A Báthory fejedelmek rezidenciájának otthont adó város a 16. század végéig
A városvezetés
A székváros társadalmi rétegei és a város külső főtere
„Céhes élet": a kolozsvári és a gyulafehérvári ötvösök viszálya a 16. század végén
AZ URADALOM
Az uradalom igazgatása és társadalma a 16. század közepén
Az uradalom a 16. század második felében
Jószágkormányzat és az udvarbíró igazságszolgáltató tevékenysége
Az udvarbírói hivatal viselői a 16. század második felében
Másodlagos uradalmi központok
Abrudbánya
Zalatna
Enyed (Nagyenyed)
Tövis
Gyulafehérvár és a körülötte fekvő mezővárosok (Sárd, Igen, Krakkó) kapcsolata
Az uradalom birtokai és lakói
ÖSSZEGZÉS
FÜGGELÉK
A gyulafehérvári magisztrátus
Az enyedi magisztrátus
A sárdi magisztrátus
A gyulafehérvári udvarbírák és kisegítő személyzetük
FORRÁSOK, SZAKIRODALOM
A kötet alapjául szolgáló tanulmányok eredeti megjelenési helye
Levéltári források rövidítései és őrzőhelyei
Kiadott források
Szakirodalom
Névmutató
Rezumat
Abstract

 

Oldalszám: 203

Kiadási év: 2021

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.