Nincs termék a kosárban!

Font Márta: Árpád-házi királyok és Rurikida fejedelmek Érdekek találkozása és ütközése

Font Márta: Árpád-házi királyok és Rurikida fejedelmek Érdekek találkozása és ütközése

Cikkszám : S979634561149
Kiadó:
Balassi Kiadó
Fogyasztói ár3.500 Ft
Ár / kg:

Az Árpád-házi királyok és az északkeleti szomszédságukban uralkodó Rurikida fejedelmek 10-13. századi kapcsolatait tekinti át e kötet. A ma külpolitikának nevezett rendszer a középkorban dinasztikus érdekek formájában jelent meg. Az uralkodók a dinasztia érdekei nyomán viseltek háborúkat, kötöttek békét; a házasságkötések szövetségről tanúskodtak, a békekötés garanciájául szolgáltak. A kétoldalú kapcsolatok értelmezése csak szélesebb, regionális összefüggésben lehetséges, a Lengyel Fejedelemség eseményeire éppúgy figyelmet kell fordítani, mint a bizánci politikára vagy a mongol invázió következményeire.
A két dinasztia kapcsolatának kutatása során egyaránt szükség volt a középkori keleti szláv (óorosz vagy ókeletiszláv) nyelven írott és a középeurópai (magyar és lengyel) latin nyelvű források elemzésére. Font Márta kutatásai nemcsak a történettudomány, hanem a keleti szláv elbeszélő források filológiai elemzésével a szláv filológia és irodalomtörténet területén is értékes eredményeket hoztak. Figyelembe vette az angol, német, francia nyelven publikált tanulmányokat, emellett nyolc különböző szláv nyelven elérhető szakirodalmat is felhasznált.
A szerző a Pécsi Tudományegyetem professzor emeritája, több évtizedes munkásságát számos forrásközlés, tanulmány és önálló kötet jelzi.

Tartalom

Előszó
Bevezetés
A források
Az óorosz krónikaírás
A Poveszty vremennih let (PVL)
A Kijevi Évkönyv/Krónika (KÉ)
A Halics-Volhíniai Évkönyv/Krónika (HVÉ)
Latin nyelvű források
A magyarországi elbeszélő források
A magyarországi oklevelek
A lengyelországi források
Házasságok, hadjáratok, szövetségek
Korai kapcsolatok - szórványos adatok
A honfoglalás és a Szvjatoszlav vezette koalíció
Házasságok és segítségkérések
Szent István (997-1038) és Vlagyimir fejedelem (978-1015)
András (1046-1060) és Bölcs Jaroszlav (1019-1054)
László herceg útja - László király (1077-1095) diplomáciája
Kálmán (1095-1116) és a 12. század eleji házasságkötések
II. Géza (1141-1162) és Izjaszlav Msztyiszlavics nagyfejedelem (1146-1154)
Királylányok, előkelők
Kijev és Halics érdekellentéteinek szövevényében
Kálmán (1095-1116) és a kijevi nagyfejedelem
A halicsi szövetség létrejötte: II. István (1116-1131) és II. Béla (1131-1141)
II. Géza (1141-1162) és az európai politikai rendszer
III. Béla (1172-1196) expanziós kísérlete
II. András (1205-1235) halicsi politikája és hadjáratai
A magyar-lengyel szövetség módozatai
Danyiil és Vaszilko uralmának támogatása
Az Igorevicsekkel kötött alku
A kiskorú Danyiil Halics élén
A szepesi megegyezés és következményei
Kálmán halicsi királlyá koronázása és házassága
Kálmán halicsi királysága
András herceg halicsi uralma
András halicsi politikájának mérlege
Ellentétben az apai szemlélettel
IV. Béla (1235-1270) és Halics
IV. Béla és a rivalizáló fejedelmek
A magyarországi tatárjárás mint fordulópont
Rosztyiszlav az Árpádok családjában
Nyugati érdekek - keleti szövetséges
Szétváló érdekek mentén
A halicsi magyar uralmat támogató elit
All. század végi és a 12. századi hadjáratok ismert szereplői
A halicsi magyar uralom támogatói a 13. században
A halicsi uralomban érdekelt magyar szereplők
A magyar párti halicsiak
A társadalomra gyakorolt hatás
Összegzés
Felhasznált irodalom
Rövidítések
Források
Irodalom
Illusztrációk
Térképek
Családfák
Személy- és földrajzi nevek mutatója
Személyek, nemzetségek, etnikumok
Földrajzi nevek
Az ábrák és táblázatok jegyzéke
A Magyar Őstörténeti Könyvtár kötetei

 

Oldalszám: 316

Kiadási év: 2022

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.