Nincs termék a kosárban!

FONS 2002/1-3. - Tanulmányok a 60 éves Gecsényi Lajos tiszteletére

FONS 2002/1-3. - Tanulmányok a 60 éves Gecsényi Lajos tiszteletére

Cikkszám : 1217-8020-2002/1-3
Kiadó:
Szentpétery Imre Történettudományi Alapítvány
Fogyasztói ár600 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Gecsényi Lajosnak 60. születésnapjára

Ritkán fordul elő, hogy olyan idősebb pályatárs előtt tiszteleg egy tudományág ifjabb kutatóinak jelentős része, aki pályája folyamán csak kevés időt töltött egyetemek falai között. Gecsényi Lajos esetében erről van szó. A Sors számára úgy hozta, hogy kivételes tudását elsősorban archívumok kutatótermeiben és raktáraiban, történész- és levéltáros konferenciákon, szakdolgozati és doktori szemináriumokon ossza meg egyetemi hallgatókkal és fiatal kollégákkal, Gecsényi Lajos mégis iskolát teremtett. Mindenkin segíteni igyekvő, a kutatást intézmények igazgatójaként sem mellőző, sőt abban mindig örömet lelő személye, több korszakra is kiterjedő páratlan tudása és nem utolsósorban szakmaszeretete és embersége sokakat vonzott, és sokaknak mutat példát ma is.
A Fons folyóirat jelen számával 60. születésnapja alkalmából őt ünneplő újabb történészgeneráció elsősorban az egykori győri archívum-igazgatót, bécsi levéltári delegátust, a Magyar Országos Levéltár főigazgatóját, valamint többek doktori témavezetőjét és mindenkor segítő tanárát köszönti most; aki az említett intézményekben sokak számára mutatott példát, nemcsak mint a kora újkori és jelenkori magyar történelem kiemelkedő kutatója, hanem mint tudományos és adminisztratív munkáját egyaránt alázattal végző levéltáros is. Olyan történész-levéltáros, aki hatalmas ismeretanyagát, levéltárosi tapasztalatait és kutatási eredményeit, céduláit nagy szeretettel bocsátotta az archívumok anyagában gyakorta csetlő-botló, de a kutatás élményét már megízlelő, lelkes leendő történészek és levéltárosok rendelkezésére.
Folyóiratunk is sokat köszönhet Gecsényi Lajos önzetlen támogatásának. Mindent elmond az Ünnepelt személyiségéről és a tanítványai részéről feléje áradó tiszteletről az a tény, hogy 60. születésnapja alkalmából megjelenő számunk egy teljes évfolyamot töltött meg. Vállalkozásunk titokban terjedő híre nyomán egyre többen jelentkeztek, hogy írásukkal tiszteljék meg Őt. Szerkesztőségünk a legnagyobb örömmel fogadta el kérésüket, és kíván az Ünnepeltnek a kötet minden szerzője nevében sok boldogságot, egészséget, további eredményes munkát és még sok-sok élményt hozó cédulát.

A Szentpétery Imre Történettudományi Alapítvány Kuratóriuma
Fons Szerkesztősége

Tartalom

Kis Péter: "Sok éven át védett minket és koronánk jogait" Sixtus esztergomi olvasókanonok karrierje 7
Szende Katalin: Egy győri úr Sopronban: Alföldy Bálint királyi harmincados (1493) . . 29
Erich Landsteiner: Zur Geschichte des Wiener Ungarnhandels am Ende des 16. Jahrhunderts 61
Sahin-Tóth Péter: A velencei magyar marhaexport válsága a XVI-XVII. század fordulóján egy francia forrás tükrében 75
Pálffy Géza: Horvátország és Szlavónia a XVI-XVII. századi Magyar Királyságban 107
H. Németh István: Gondolatok a magyarországi várospolitika meghatározó tényezőiről a kora újkorban 123
Kenyeres István: A végvárak és a mezei hadak élelmezési szervezete a XVI. században 163
Sarusi Kiss Béla: Élésmesteri és tizedutasítás a XVI. század második feléből Éleiemelosztás és tizedszedés Murányban 203
Fazekas István: A Magyar Udvari Kancellária leltára 1577-ből 227
Molnár Antal: Egyház- és birtokigazgatás a váci püspökségben a török korban 249
Dominkovits Péter: Egy egy-generációs középbirtok és birtokosa: Kövér Gábor széplaki uradalma Adalék Sopron vármegye XVII. századi birtokos társadalmához... 273
Sunkó Attila: Debreceni János életpályája. A Gyulafehérvári Káptalan levéltárosának élete, végrendeletének tükrében 305
Torna Katalin: Egy császári látogatás utóélete. I. Lipót Pottendorfban 1668 345
Kulcsár Krisztina: II. József jellemzései az erdélyi hivatalnokokról 1773-ból "Az Erdélyben hivatalnokoskodó guberniumi és kincstartósági tanácsosok, továbbá a főispánok, és a királybírók titkos listája, amennyire kiismerhettem őket" 359
Katona Csaba: Jászok vagy nem jászok? Egy nyitrai nemes "leszármazottai" és a jász öntudat a XIX-XX. század fordulóján 383
Sipos András: Ostende-i napló. Budapest székesfőváros és a külföldi hitelezők tárgyalásai 1925-ben 399
Seres Attila: "Nagy intelligenciával és tapintattal megáldott, magyar székely ember. Lengyelország nagy barátja." Lengyel diplomáciai iratok Márton Áron kolozsvári éveiről 1936-1938 433
Gecsényi Lajos szakirodalmi munkásságának válogatott bibliográfiája (1966-2002). Összeállította: Kis Péter 459

 

Oldalszám: 471

Kiadási év: 2002

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.