Nincs termék a kosárban!

Fónagy Zoltán: A nemesi birtokviszonyok az úrbérrendezés korában I-II.

Fónagy Zoltán: A nemesi birtokviszonyok az úrbérrendezés korában I-II.

Cikkszám : S9789639627598
Kiadó:
MTA Történettudományi Intézet
Fogyasztói ár6.500 Ft
Ár / kg:

Fónagy Zoltán történész már egyetemistaként bekapcsolódott az MTA Történettudományi Intézetében folyó társadalomtörténeti kutatásokba. 1987–1990 között kezdte el a 18. századi nemesi birtokviszonyok kutatását, amelynek eredményeit ez a kötet teszi közzé. Tudományos vezetője Szabad György volt. 1990 és 1996 között az ELTE-n oktatott, közben 10 hónapot töltött Göttingenben, ahol a német társadalomtörténet- írás új irányaival foglalkozott. 1996-tól az MTA Történettudományi Intézetének kutatója. 1998-ban megvédett kandidátusi disszertációját Akadémiai Ifjúsági Díjjal és Hanák Péter Díjjal jutalmazták. Publikációinak témája az 1848–1849-es szabadságharc, illetve Budapest 19. századi gazdaság- és társadalomtörténete. Önálló kötete jelent meg Wesselényi Miklósról, Széchenyi Istvánról, a 19. század második feléről. 2003 és 2009 között a bécsi Collegium Hungaricum tudományos igazgatóhelyettese, majd igazgatója volt. 2010-től újra az MTA BTK Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa. Kutatási témái főleg a társadalom és művelődéstörténet köréből kerülnek ki, amelyekhez szívesen közelít a történeti antropológia módszerével.

CD melléklettel

Tartalom

Előszó
A nemesi birtokviszonyok makrostruktúrája....
A nemesség a magyar társadalomtörténet-írásban
A birtokviszonyok kutatásának jelentősége
Kutatási célok
Források és a rekonstrukció korlátai
A feldolgozás módszere, az adatbázis felépítése
A birtokviszonyok főbb statisztikai jellemzői
Birtokostípusok
A kincstári birtokok
Szabad királyi városok mint földesurak.
Egyházi birtokosok
A nemesi magánbirtok kategóriái
A legnagyobb birtokosok
A közép- és a nagybirtok határán
A középbirtokosok
A kis- és töredékbirtokosok
Birtokviszonyok és térbeliség
Összegzés
Források és irodalom
Adattár
I. Az úrbéres birtokok országos összesítése – birtoktípusok és birtokkategóriák
Kincstári birtokok
Szabad királyi városok
Mezővárosok
Egyházi birtokosok
Világi magánbirtokosok
10 000 holdon felüli birtokosok
5000–10 000 hold közötti birtokosok
1000–5000 hold közötti birtokosok
500–1000 hold közötti birtokosok
100–500 hold közötti birtokosok
100 holdnál kisebb birtokosok
Jobbágytelekkel nem rendelkező birtokosok
II. Úrbéres birtokok – községi adatsorok megyénként
Abaúj
Arad
Árva
Baranya
Bars
Bács-Bodrog
Bereg
Békés
Bihar
Borsod
Csanád
Csongrád
Esztergom
Fejér
Gömör
Győr
Heves
Hont
Kishont
Komárom
Liptó
Máramaros
Moson
Nógrád
Nyitra
Pest-Pilis-Solt
Pozsony
Sáros
Somogy
Sopron
Szabolcs
Szatmár
Szepes
Tolna
Torna
Trencsén
Turóc
Ugocsa
Ung
Vas
Veszprém
Zala
Zemplén
Zólyom
III. Úrbéres birtokkal rendelkező földesurak és birtokaik
Abaffy Akatius – Árvay András
Babics János – Büky János
Calisius Krisztiánné özv. br. – Cwaigh József
Dacsó Apollónia – Dvornikovics Pál
Ebeczky Ferenc – Ettre Zsigmond
Fabriczy István – Füzy Mihályné
Gaál család – Guthy Lajos
Gyarmathy János – Gyürky Gáspár
Hadadi József – Huszti Sándor
Ibrányi család – Izsépy György
Jabroczky Gábor – Juthényi Péterné
Kaba Gábor – Kvassay Károly
Labancz Istvánné – Lüley család
Machuly Gábor – Müller József
Nadányi család – Nozdroviczky László
Nyárady György – Nyúl György
Ocskay család – Óváry István ifj.
Örméndy Györgyné – Őry József
Paár Mátyás – Pyber Benedek
Rabcsicai plébánia – Ruzsa János
Sajnovics Mátyás – Svetics Jakab
Szabadhegyi József – Szvoboda József
Tabody Antal – Tyukodi László
Ubriczky család – Újlublói plébánia
Vachot Gábor – Vulkapordányi plébánia
Wesselényi Farkas br. – Wlassics Zsigmond
Zabaffy Péter – Zudra Gábor
Zsamba István – Zsóry István
IV. Térképek

 

Oldalszám: 712+824

Kiadási év: 2013

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.