Nincs termék a kosárban!

Deák Viktória Hedvig O. P.: Árpád-házi Szent Margit és a domonkos hagiográfia - Garinus legendája nyomán

Deák Viktória Hedvig O. P.: Árpád-házi Szent Margit és a domonkos hagiográfia - Garinus legendája nyomán

Cikkszám : S9637510648
Kiadó:
Kairosz Kiadó
Fogyasztói ár4.200 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Nincs készleten

Árpád-házi Szent Margit (1242-1270) élettörténetét kivételesen bõséges forrásanyag tárja elénk. E könyv elsõsorban a Margit életrajzra vonatkozó dokumentumokat vizsgálja. Arra keresi a választ, hogy a Szent legrészletesebb középkori legendája - melyet a XIV.századi domonkos Garinus írt - hogyan keletkezett, mi állt megíratásának hátterében. Mindezt a középkori domonkos rendtörténet és hagiográfia tükrében vizsgálja. A Margit-legenda elemzése jó alkalmat nyújt arra, hogy bepillanthassunk a legendaírás "mûhelytitkaiba", hiszen rendelkezésre áll a szerzõ forrása is, a szentté avatási per anyaga. A két dokumentum összehasonlításából kiderül, hogyan alakította saját korának életszentség-eszményéhez Szent Margit alakját a tudós teológus Garinus. Megismerhetjük a középkori hagiográfusi mentalitást, a szerzõnek a szentségrõl, a csoda mibenlétérõl alkotott felfogását.

Tartalom

Ajánlás    
Előszó    
A legenda maior    
A Szent Margit életével kapcsolatos dokumentumok és legendák    
A kéziratok    
A Legenda maior kutatástörténete    
Amit a Legenda maiorról tudunk    
A Legenda maior, a Legenda minor és a jegyzőkönyv    
A Legenda minor, a szerzők és a keletkezés kérdése    
A Domonkos Hagiográfia első százhúsz éve    
A 13-14. századi Hagiográfia és az életszentség modelljének változásai    
Változások a 13-14. századi hagiográfiában    
A későközépkori életszentség típusai - a koldulórendiek szentsége    
A hivatalos szentség kritériumainak változása    
A Domonkos-rend és a saját szentek kultuszta: Káptalani határozatok, legendák és egyéb rendelkezések    
A kezdetek: Szent Domonkos szentté avatása, a per és a Libellus    96
Szent Domonkos legendái    
A további csodagyűjtemények Szent Domonkosról és Veronai Szent Péterről    
Veronai Szent Péter mártír    
Kollektív hagiográfia: Liber vitas fratrum    
Aquinói Szent Tamás hagiográfiája    
Helyi kultuszban részesült domonkosok    
Akikről közel egykorú legenda maradt fenn    
Akikről nem maradt fenn egykorú legenda    
A Domonkos hagiográfia és a nők szentsége    
A Domonkos-rend és a cura mulierum    
Thomas Cantimpratanus és a flandriai mulieres sanctae    
Itáliai női szentek    
Montepulcianói Ágnes    
Magyarországi Boldog Ilona    
A Domonkos hagiográfia és Margit Legenda maiorjának keletkezése    
A rend helyzete az 1330-as években    
A Legenda maior keletkezése    
A Legenda maior elemzése    
A szentté avatási per és a legenda    
A Legenda maior szerkesztési koncepciója    
A Legenda maior a tanúvallomások tükrében - a legendaírás műhelytitkai    
Epilógus    
Függelék    
Bibliográfia    
Névmutató

 

Oldalszám: 200

Kiadási év: 2005

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.