Nincs termék a kosárban!

Czettler Antal: A II. világháború rejtett erővonalai

Czettler Antal: A II. világháború rejtett erővonalai

Cikkszám : S9637510494
Kiadó:
Kairosz Kiadó
Fogyasztói ár3.900 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

A II. világháborúról sokan í­rtak már, könyvtárnyi irodalma van e korszaknak, de Czettler Antal és í­rása jelentősége abban áll, hogy sikerül-e neki egy mások által még nem látott "titkos" forrást felfedezni és hogy a "céhbeliek" sokszor korlátos szemléletének eredményeit meri - más összefüggésben - újragondolni. Egy kicsi, a XX. században zömmel vesztes nép, a magyarság képviselőjeként szálazgatja szét a sokszor már szinte forrássá vált kutatási eredményeket s bizonyos kérdésekben pedig a személyesség, a "korábban születés kegyelmét" is használja.

Tartalom

Tőkéczki László előszava
A szerző előszava
Brit külpolitika a II. világháború előtt
1. Külpolitikai dilemmák az I. világháború után
2. Az olasz-abesszin háború hatása az európai hatalmi helyzetre
3. A Chamberlain-kormány külpolitikája
4. A müncheni egyezmény
5. Kísérletek a német-angol viszony javítása érdekében
6. 1939. március idusa: Cseh- és Morvaország bekebelezése
7. Egyoldalú garancianyilatkozat Lengyelország javára
8. Összegzés
Két diktátor barátsága és összecsapása
1. A Hitler-Sztálin-paktumhoz vezető út
2. A paktum fő következménye: a II. világháború kirobbanása
3. A német-szovjet feszültség kialakulása
4. Angol-orosz kapcsolatok és a „Führer-konferencia"
5. A kontinentális blokk terve és Molotov berlini tárgyalásai
6. Oroszország balkáni politikája
7. Sztálin manőverei
8. Az összecsapás küszöbén
9. A Barbarossa-hadművelet és az orosz hadicélok
10. Összegzés
Franklin D. Roosevelt háborús politikája
1. Szakítás az elszigeteltség politikájával
2. A német-amerikai kapcsolatok megromlása
3. A cash and carry elve 1
4. A francia összeomlás hatása az amerikai külpolitikára
5. A bérleti és kölcsöntörvény
6. Az Atlanti Charta
7. Pearl Harbor és az Egyesült Államok hadba lépése
8. Az USA hadba lépésének következményei
9. A Pax Americana
10. Az első rés az Atlanti Chartán
11. Roosevelt közeledése Sztálinhoz
12. A diplomácia ösvényén: út a teheráni konferenciáig
13. Teherán után
14. A Morgenthau-terv és az ENSZ előkészítő gyűlése
15. A jaltai konferencia
16. Összegzés
A Torch-hadművelet az észak-afrikai partraszállás következményei
1. Döntés előtt
2. A „második front" Afrikában
3. A vichyi kormány, Anglia és az USA
4. Róbert Murphy ötödik hadoszlopa
5. Darlan tengernagy szerepe
6. Giraud tábornok Eisenhower főhadiszállásán
7. A Clark-Darlan-alku
8. Darlan kormányzása Észak-Afrikában
9. Baloldali kampány a Darlan-alku ellen
10. Nyugat-Afrika csatlakozása a szövetségesekhez
11. A francia flotta elsüllyesztése
12. Gaulle-ista propaganda Darlan ellen
13. Darlan meggyilkolása, Giraud hatalomátvétele
14. A casablancai konferencia
15. Giraud és De Gaulle kibékítése
16. A tunéziai hídfő felszámolása, Észak-Afrika felszabadítása
17. Összegzés
A balul sikerült olasz kiugrási kísérlet
Mussolini bukása. Olaszország hadszíntérré válása
1. A fasiszta rendszer lényege
2. Olaszország hadba lépése és a fasiszta rendszer válsága
3. Mussolini bukása és Badoglio kormányalakítása
4. Az olasz-angolszász fegyverszünet. Olaszország hadszíntérré válása
5. A szövetségesek és Badoglio viszonya a fegyverszünet után
6. Az alkotmányos válság megoldása és Róma felszabadítása
7. Összegzés
Winston Churchill történelmi szerepe
1. Család, ifjúság, politikai pálya
2. Churchill és Chamberlain ellentéte
3. A béke utolsó hónapjai és a „furcsa háború"
4. A félresikerült norvég hadjárat
5. Churchill kormányalakítása
6. Harc a túlélésért
7. Brit külpolitika a német-szovjet háború kitörése idején
8. Churchill Washingtonban, Eden Moszkvában
9. A casablancai konferencia
10. A Trident-konferenciától az olaszországi fordulatig
11. Churchill elszigetelődése
12. A „százalékos alku"
13. Churchill szovjetellenes fordulata
14. Összegzés
Névmutató
Bibliográfia

 

Oldalszám: 390

Kiadási év: 2006

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.