Nincs termék a kosárban!

Borhi László:  Nagyhatalmi érdekek hálójában Az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolata a második világháborútól a rendszerváltásig

Borhi László: Nagyhatalmi érdekek hálójában Az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolata a második világháborútól a rendszerváltásig

Cikkszám : S9789632762586k
Kiadó:
Osiris Kiadó
Fogyasztói ár6.300 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

E kötet a magyar-amerikai kapcsolatok történetén keresztül a közelmúlt fontos kérdéseit tárgyalja. Miként függött össze Kállay Miklós kiugrási politikája, a szövetségesek katonai stratégiája és Magyarország német megszállása? Tehetett-e volna valamit az Egyesült Államok Magyarország szovjetizálása ellen? Hogyan süllyedtek mélypontra a magyar-amerikai kapcsolatok, és miként próbálta az amerikai politika aláaknázni a kommunista rendszert az ötvenes években? Miként határozta meg a nukleáris fegyverkezési verseny az amerikai és a szovjet politikát az 1956-os forradalom alatt? Elhibázott volt-e az amerikai politika, egyáltalán volt-e esély a külföldi beavatkozásra? A Kádár-korszakra áttérve a könyv arra keresi a választ, hogy miként sikerült az amerikaiaknak rákényszeríteni a magyar vezetést az amnesztiára, hogyan alakult az amerikai követségre menekült Mindszenty József sorsa, hogyan került haza Fort Knoxból a Szent Korona. Miként sikerült a gazdasági és kulturális politikának aláaknázni a Kádár-rendszert és mi késztette a magyar vezetést arra, hogy belesétáljon az amerikai csapdába? Hogyan csaptak össze ennek kapcsán az MSZMP reformerei és konzervatívjai, valamint az állambiztonság és a külügy által képviselt politikai irányvonalak? A kötet utolsó fejezete a rendszerváltást járja körül, és arra keresi a választ, hogy az egypártrendszer összeomlásában és a megszálló hatalom kivonulásában milyen szerepet játszott a nemzetközi politika, illetve a magyar belpolitikai átalakulás összjátéka. Végső soron: mikor volt az Egyesült Államoknak meghatározó szerepe a magyar történelem alakításában?

Köszönetnyilvánítás
Bevezetés
Nagyhatalmi érdekek és Európa stabilitása
A beavatkozás elutasítása
Gazdasági és pszichológiai hadviselés
Az „önfelszabadítás" politikájának bukása
A „vasfüggöny" mögötti rendszerek megszilárdulása
Kelet-Közép-Európa újra fontossá válik
Következmények, melyekre senki sem számít
I.    Magyarország és a háborúzó nagyhatalmak, 1942-1944
Magyarország kiszolgáltatottsága
Amerikából nézve...
Az Egyesült Államok és a titkos tárgyalások
Remények és realitások
A szövetséges diplomácia és Kelet-Európa sorsa
A német megszállás „előnyei"
Szövetséges nyomás a kiugrás érdekében
„Volt-e miért kockáztatni?"
II.    Szovjet hatalomátvétel - nyugati tehetetlenség, 1945-1948
„Ez a mi területünk, és mi döntjük el, ki léphet be"
Amerikai elképzelések a háború utáni rendezésről
Magyarország az Egyesült Államok kelet-európai politikájában
Az Egyesült Államok kiszorítása: a gazdasági perek
III.    „A remény és szabadság szellemének ébrentartása", 1949-1956
A rettegés kultúrája
A kapcsolatok megszakadása
Gazdasági hadviselés
Lélektani hadviselés
„Felforgató" hadműveletek
A magyar-amerikai viszony Sztálin halála után
Dulles, Eisenhower és a felszabadítás politikája
Visszaszorítás tárgyalásos úton
IV.    Az 1956-os forradalom és hatása az amerikai politikára
Segítség nélkül
A Janus-arcú amerikai politika
A Szabad Európa Rádió szerepe
Változás az amerikai külpolitikában
V.    A magyarkérdés és a Mindszenty-ügy, 1957-1963
Változó célok és stratégiák
Ideológia és pragmatizmus a külpolitikában
Békés kapcsolatépítés
Magyarkérdés és ENSZ-mandátum
Magyarország és a térség megítélése 1956 után
Amnesztia amerikai nyomásra
VI.    Hídépítés Kelet és Nyugat között, 1964-1967
Távolodás Moszkvától?
A status quo elfogadása felé
Kétoldalú kapcsolatok az 1960-as évek közepétől
A „puha erő"
Vietnam problémája
Ellentmondásos viszony
VII.    Az enyhülés korszaka, 1968-1971
Megőrizni az európai rendet
Szovjet beavatkozás Csehszlovákiában
Kína mint „ellensúly"
Nixon, Kissinger és a hídépítés dilemmái
Gazdaság és kereskedelem mint politikai fegyver
Lélektani hadviselés és csereprogramok
A Nixon-adminisztráció kelet-európai politikája
A magyar nyitás kérdőjelei
Mindszenty, a Szent Korona és az űrhajósok
Stagnáló kapcsolatok
A nemzetközi pénzügyi szervezetek vonzásában
A Mindszenty-ügy megoldása
VIII.    Normalizálás és a Szent Korona hazatérése, 1972-1978
„Egyedi alapon egyre bővülő szoros kapcsolatrendszer"
Rogers külügyminiszter látogatása
A gazdasági kapcsolatok rendezése
Haderő-csökkentési tárgyalások, 1973
Magyar szerep a vietnami békefenntartó bizottságban
A kulturális nyitás dilemmája
Amerikai elképzelések Kelet-Európa jövőjéről
Nixon és a Szent Korona
A legnagyobb kedvezmény ügye és a kivándorlás
A Carter-adminisztráció bemutatkozása
Sikertelen akciók a legnagyobb kedvezményért
A korona visszaadása mint politikai kérdés
A Szent Korona hazatér
A korszak általános tanulságai
IX. Az eladósodás és következménye, a gazdasági válság, 1979-1988
Az enyhülés véget ér
A magyar-amerikai kapcsolatok új fejezete
Amerikai térnyerés Magyarországon
Reagan és a felszabadítás mítosza
Grósz Károly amerikai látogatása
X.  A rendszerváltás, 1989-1990
A rendszerváltás értékelése
Magyarország mint a kelet-európai átalakulás éllovasa
A rendszerváltás és az európai nagyhatalmak
Rendszerváltó volt-e a Bush-kormányzat?
Mi történt Máltán?
Amerikai szerepvállalás a rendszerváltásban
Antall József és George Bush
Epilógus
Irodalom
Levéltári források Interjúk
Dokumentumgyűjtemények
Visszaemlékezések
Feldolgozások
Kéziratok
Képjegyzék
Névmutató

 

Oldalszám: 504

Kiadási év: 2015

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.