Nincs termék a kosárban!

Bethlen István: Válogatott politikai írások és beszédek

Bethlen István: Válogatott politikai írások és beszédek

Cikkszám : S9789633796795
Kiadó:
Osiris Kiadó
Fogyasztói ár3.950 Ft
Ár / kg:

Bethlen István írásainak és beszédeinek első gyűjteménye 1932-ben jelent meg. Ezt követően megnyilatkozásait sem 1945 előtt, sem azóta nem adták ki. Kötetünk a modern kori magyar forráskiadásnak ezt a hiányát pótolja. A válogatás Bethlen István mint politikai gondolkodót mutatja be, s így túlnyomórészt azokat a beszédeit és írásait tartalmazza, amelyek általánosabb gondolati tartalmakat hordoznak. A négy tematikus fejezet közül az első az 1918 előtti erdélyi nemzetiségpolitikust, a második a két világháború közti konzervatív politikai gondolkodót, a harmadik pedig a harmincas-negyvenes évek külpolitikai megfigyelőjét és elemzőjét mutatja be. A negyedik fejezet Bethlen egyetlen írását tartalmazza: az 1944-ben papírra vetett A magyar politika a második világháborúban című, megrázó erejű politikai esszéjét. A kötetet a szöveget értelmező utószó és a névmutató zárja le.

Tartalom

Nemzetiségpolitika és Erdély 1907-1914
Interpelláció a román irredenta-mozgalmak ügyében (1907)
A választójog reformja és Erdély (1913)
A magyar birtokpolitika feladatai Erdélyben (1913)
[Beszéd a nemzetiségi kérdésről a Magyar Társadalomtudományi Egyesület ankétáján] (1913)
Az agrárius konzervativizmustól a liberális konzervativizmusig 1901-1941
[Programbeszéd az agrárpolitikai teendőkről] (1901)
Emlékbeszéd gróf Károlyi Sándor felett (1906)
[Beszéd a választójog túlzott kiterjesztése ellen a konzervatív politikusok vigadói nagygyűlésén] (1910)
A Nemzeti Egyesülés Pártja alakulásának szükségességéről (1919)
Kormányprogram és bemutatkozás a nemzetgyűlésben (1921)
[Beszéd a konzervativizmusról és a választójogról - részlet] (1925)
Széchenyi és a nemzeti reformok (1928)
[Beszéd az 1920-as évek második felének beruházási politikájáról a parlament 33-as bizottságában - részlet] (1931)
Széchenyi-emlékbeszéd (1932)
Hagyomány és forradalom a politikában (1934)
[Képviselőházi beszéd a gazdaságpolitikáról, diktatúrákról és a zsidókérdésről] (1937)
[Képviselőházi beszéd a parlamenti demokráciákról és a választójogról] (1938)
Korunk uralkodó eszméi és báró Eötvös József (1941)
Külpolitika és revízió (1926-1940)
Emlékbeszéd Tisza Istvánról (1926)
[Beszéd Debrecenben Magyarország külpolitikai helyzetéről és a határrevízió szükségességéről - részlet] (1928)
Magyarország az új Európában (1933)
Hogyan bánt el a trianoni szerződés a Duna-medence kis népeivel? (1933)
Az erdélyi kérdés (1933)
A trianoni szerződés revíziója és Európa békéje (1933)
Olaszország és a Duna-völgye (1936)
[Emlékirat a nagyhatalmak béketerveiről és Magyarország revíziós céljairól] (1940)
Visszatekintés és számvetés - 1944
A magyar politika a második világháborúban. Politikai tanulmány vagy vádirat (1944)
Utószó (Romsics Ignác)
Névmutató

 

Oldalszám: 462

Kiadási év: 2000

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.