Nincs termék a kosárban!

Belényesy Márta: Fejezetek a középkori anyagi kultúra történetéből I-II.

Belényesy Márta: Fejezetek a középkori anyagi kultúra történetéből I-II.

Cikkszám : S9789632360690
Kiadó:
L' Harmattan Kiadó
Fogyasztói ár6.850 Ft
Ár / kg:

Belényesy Márta Magyarország középkori anyagi műveltségének úttörő, nemzetközi mércével mérve is kiemelkedő kutatója. A kötetben közölt négy írása teljes keresztmetszetet nyújt a hazai állattartás, pásztorkodás, valamint a közlekedésben, szállításban és az ekés földművelésben alkalmazott haszonállatok tartásának középkori állapotáról. A szerző két tanulmánya itt jelenik meg először magyar nyelven. A magyar agrárgazdaság ezen tárgykörei iránt ma is van érdeklődés, nem csupán a történeti és a humántudományok művelőinek körében, hanem a magyarság „élő örökségét", őshonos és régi magyar háziállatait tenyésztő és vizsgáló élettudományok, agrártudományok műhelyeiben is. Ez a tény újra aktualitást ad Belényesy Márta elmélyült, eredeti forrásokra alapozott agrártörténeti tanulmányainak.

Tartalom I. kötet

Előszó (Paládi-Kovács Attila)
Szerkesztői előszó (Báti Anikó)
Az állattartás a 14. században Magyarországon
A ló becse a középkorban
Az állattartás és pásztorkodás a 14-15. században Magyarországon
A teleknagyság és igaerő a paraszti üzemben Magyarországon a 14-15. században
Belényesy Márta válogatott műveinek jegyzéke
Belényesy Márta szakmai életútja
Képmelléklet

Belényesy Mártának a középkori Magyarország anyagi kultúrája köréből írott tanulmányainak újabb kötete, az itt közölt tanulmányok sora együttesen fogja át a középkori földművelő gazdaság problematikáját, kitekintéssel az európai párhuzamokra. Legfőbb forrásaként a korabeli oklevelek szolgáltak: Belényesy leszögezi, hogy „nem elegendő csupán a forrásanyag gondos feltárása és összegyűjtése, hanem nyelvészeti és néprajzi vizsgálatuk is szükséges. Az oklevelek látszólag holt anyaga az élő nyelv, a néprajz által vizsgált szókészlet segítségével szólaltatható meg”. Ez a látásmód kiemelte ezeket a tanulmányokat a gazdaságtörténeti, történeti néprajzi munkák sorából, alapját jelentették és jelentik ma is a kutatásoknak. Az eredetileg folyóiratokban, 1954-64 között megjelent nyolc dolgozat felöleli a hazai agrikultúra legfontosabb kérdésköreit: a föld művelésbe vételének, feltörésének módozatain elkezdve a határhasználat és a művelési rendszerek történeti változásán át, az agrotechnika, az eszközkészlet bemutatásáig, az árutermelő gabonatermesztés megjelenéséig, a szőlőművelés táji körzeteinek kialakulásáig és a borfelesleg értékesítéséig. Belényesy Márta egy csokorba gyűjtött, újra megjelentetett cikkei - a 2011-ben megjelent kötettel együtt, amely a középkori állattartás témáját tárgyalta (Documentatio Ethnographica 26.) - a középkori mezőgazdaság működéséről nyújtanak életszerű, sokoldalúan illusztrált leírást nem csak a történészek, néprajzkutatók, de a szélesebb olvasóközönség számára is.

Tartalom II. kötet

Előszó (Paládi-Kovács Attila)
Szerkesztői előszó (Báti Anikó)
A földművelés fejlődésének alapvető kérdései a 14- században
A földművelés Magyarországon a 14. században
Néhány szó az erdő- és szántóföldváltó gazdálkodás magyarországi formájáról
Talajmegmunkálás Szolnok-Doboka, Kolozs, Torda és Alsó-Fehér megyében a 15. században
Kerített település és gazdálkodás kapcsolata néhány zalai irtásos falunál egy 1460-as határjárás alapján
A parlagrendszer 15. századi kiterjedése Magyarországon
A permanens egymezős földhasználat és a két- és háromnyomásos rendszer kialakulása Magyarországon a középkorban
Szőlő- és gyümölcstermesztésünk a 14. században
Forrásjegyzék
Képmelléklet

 

Oldalszám: 201+273

Kiadási év: 2011, 2012

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.