Nincs termék a kosárban!

Anders Alexandra, Balogh Csilla , Türk Attila (szerk.): Avarok pusztái. Régészeti tanulmányok Lőrinczy Gábor 60. születésnapjára  Avarum solitudines. Archaeological studies present

Anders Alexandra, Balogh Csilla , Türk Attila (szerk.): Avarok pusztái. Régészeti tanulmányok Lőrinczy Gábor 60. születésnapjára Avarum solitudines. Archaeological studies present

Cikkszám : S9789639987135
Kiadó:
Martin Opitz Kiadó
Fogyasztói ár18.500 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Nincs készleten

Az e kötetbe foglalt 37 régészeti tanulmány témáját tekintve az őskortól a középkorig több ezer év történetét öleli át, azonban ami mégis egybe fűzi őket az az, hogy a szerzők ezen cikkeikkel Lőrinczy Gábor régészt köszöntik 60. születésnapján.

Az ünnepelt 1981-től dolgozik régészként, előbb a nyíregyházi, majd 1985-től a szegedi múzeumban. Elsősorban a Kárpát-medence népvándorlás kori régészetével foglalkozik, az avar kort kutatja. Nevéhez fűződik a Tiszántúl egyik legjelentősebb kora avar kori temetőjének feltárása Szegvár-Oromdűlôn. Egy-egy ásatás kapcsán érdeklődése az avar koron kívül a bronzkor, a római, az Árpád- és a középkor felé is irányult. Az elmúlt évtizedben érdeklődésének homlokterébe a Maros-torkolat nyugati oldalának honfoglalás kori településtörténeti kérdései kerültek.

Komoly tudományos publikációs tevékenysége mellett nevéhez számos nagy sikerű kiállítás és konferencia is fűződik, illetve alapító szerkesztője a Móra Ferenc Múzeum régészeti kiadványsorozatainak (MFMÉ – Studia Archaeologica, MFMÉ – Monumenta Archaeologica és MFMÉ – Monographia Archaeologica), valamint több önálló régészeti tanulmánykötetnek. Tagja számos hazai régészeti szakmai társaságnak.

Tartalom

Szatmári Imre: Születésnapi köszöntő
Lőrincz Gábor publikációi

AZ ALFÖLD ÉS A DUNÁNTÚL ŐSKORA
Trogmayer Ottó: Az édentől északra — North of Eden
Raczky  Pál  –  Anders  Alexandra: Szentpéterszeg-Kovadomb.  Egy  késő  neolitikus  lelőhely  tér-képei  —Szentpéterszeg-Kovadomb Image-scapes of a Late Neolithic settlement
Váczi  Gábor: A  Sióagárd-leányvári  kincslelet.  Megjegyzések  a  gyermelyi  horizont  időrendjéhez  —  The hoard from Sióagárd-Leányvár. Notes on the chronology of the Gyermely horizon
P. Fischl Klára – Pusztai Tamás: Új preszkíta sír Mezőcsát-Hörcsögösről — New pre-Scythian grave from Mezőcsát-Hörcsögös

PANNONIA ÉS BARBARICUM
Müller Róbert: Temetőrészlet Zalaegerszeg-Kaszaházáról. Újabb késő római sír vasguzsallyal és orsóval —  The  cemetery  section  at  Zalaegerszeg-Kaszaháza.  A  new  Late  Roman  grave  with  distaff  and  spindle Istvánovits  Eszter  –  Kulcsár  Valéria:  Gondolatok  az  alföldi  sáncok  kutatásának  jelenlegi  helyzetéről  —  On the present state of research of the Alföld dykes
Béres  Mária  –  Cselédes  Szilvia  –  Rácz-Szabó  Krisztina: Újabb  szarmata  sírok  Csongrád  megye  északi  részében — New Sarmatian graves in northern County Csongrád
Nagy  Margit: Megjegyzések  a  Budapest,  XVII.  Rákoscsaba-Péceli  út  mellett  és  a  Madaras-Halmokon  (Bács-Kiskun m.) feltárt császárkori temetők temetkezési szokásaihoz — Remarks on the burial custom noted in the Roman period cemeteries uncovered at Budapest, District XVII, Rákoscsaba-Péceli út and Madaras-Halmok (County Bács-Kiskun)
Pópity Dániel: Szarmata temetőrészlet és ismeretlen korú sír Makó-Mikócsa dűlőben (M43 31. lelőhely) — A Sarmatian cemetery and a grave of unknown date at Makó-Mikócsa-dűlő (Site M43 31)
Soós Eszter: Adatok a barbaricumi bepecsételt díszítésű kerámia elterjedési köréhez. Garadna-Elkerülő út 1. lelőhely pecsételt töredékei — The distribution of stamped pottery in the Barbaricum. The stamped pottery fragments from Garadna-Bypass, Site 1
Masek Zsófia: A késő római és kora népvándorlás kori gyorskorongolt házikerámia technológiai változá-sai az Alföld központi területein — Technological changes in the production of wheel-thrown coarse pottery in the central region of the Hungarian Plain in the Late Roman and Early Migration period

AZ AVAR PUSZTÁK NÉPEI
Rácz  Zsófia:  5.  századi  sírok  Hajdúnánás-Fürj-halom-járás  (M3  41/A)  lelőhelyről  —  Gräber  aus  dem  5.  Jahrhundert von Nordost-Ungarn (Fundort Hajdúnánás-Fürj-Halom-járás)
Gallina Zsolt – Straub Péter: Fonyód-Vasúti-dűlő 2 (Mérnöki-telep) kora népvándorlás kori sírjai — The early Migration period graves from Fonyód-Vasúti-dűlő 2 (Mérnöki-telep)
Somogyi Péter: Der gegossene Silberbeschlag mit durchbrochener Verzierung im Münzgrab von Freundorf (Tulln,  NÖ,  Österreich)  —  Áttört  díszítésű,  öntött  ezüst  övveret  a  freundorfi   (Tulln, Alsó-Ausztria, Ausztria) éremmellékletes sírból  
Balogh Csilla: Kora avar sírok Felgyő-Kettőshalmi dűlőben — Early Avar graves at Felgyő-Kettőshalmi dűlő
Garam Éva: Egy avar kori falu gazdálkodásáról, kézművességéről, életmódjáról a falu temetője sírjaiban talált tárgyak tükrében — The economy, the craft industry and the life-style of an Avar period village in the light of the grave goods from the village cemetery
Pásztor Adrien: Gyöngyleletek a szegvár-oromdűlői avar kori temető szűrőkanalas sírjaiban — Beads from the burials with strainer-spoons of the Avar period cemetery at Szegvár-Oromdűlő
Prohászka Péter – Trugly Sándor: A Komárom-Bercsényi (ma Gombai) utcai 7. századi avar leletek — Die awarischen Funde von Komárno, Bercsényi (heute Gombai) Strasse aus dem 7. Jahrhundert
Bartosiewitz László – Biller Anna Zsófi a – M. Choyke Alice: Középavar nyúlláb függők a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményéből — Middle Avar period hare foot pendants in the collections of the Hungarian National Museum
S.  Perméni  Ágota: Balatonudvari-Fövenyes  195.  számú  avar  kori  sírja  —  Grave  195  of  the  Avar  period  cemetery at Balatonudvari-Fövenyes
Költő László – Szentpéteri József – Bernert Zsolt – Pap Ildikó: Családok, leletek, generációk. Egy inter-diszciplináris kísérlet tanulságai: Vörs-Papkert B — Families, fi nds and generations: an interdiscipli-nary experiment at Vörs-Papkert B
Marcsik  Antónia  –  Molnár  Erika: Szatymaz-Makraszéki  iskola  avar  kori  temető  humán  csontanyaga  —  The human skeletal remains of the Avar period series from Szatymaz-Makraszéki iskola
Bárány Annamária: Csonteszközök Daruszentmiklós F-005 avar kori településről — Avar bone tools from Daruszentmiklós Site F-005 (Fejér county, Hungary)
Vörös  István: Házityúk  étel-  és  állatáldozat  maradványok  Vác-Kavicsbánya  avar  kori  temetőjében  —  Chicken food and animal offerings in the Avar cemetery at Vác-Kavicsbánya

AZ ÁRPÁDOK BIRODALMA, A KÖZÉPKOR EMLÉKEI
Langó Péter: Egyedi függő Kiszombor B lelőhelyről —  A unique earring from the Kiszombor B site
Révész László: Honfoglalás kori áttört állatalakos hajfonatkorongok a Kárpát-medencében — All carved braid  ornament  with  a  fi  gure  mounted  on  horseback  from  the  Carpathian  Basin  from  the  era  of  the  Conquest period  
Natalja  B.  Krylaszova  –  Andrej  M.  Belavin  –  Türk  Attila:  Újabb  adatok  a  honfoglalás  kori  tarsolyok  és  tűzkészségek  klasszifi  kációjához  Volga–Káma-vidéki  analógiáik  fényében  —  The  classifi cation  of Conquest period purses and tinder sets in the light of analogies from the Volga-Kama region
Varga Sándor: Honfoglalás kori temetőrészlet Bátmonostor-Pintér tanyáról. Újabb adatok a 10–11. századi vasmerevítéses tegezek típusaihoz — A Conquest period cemetery at Bátmonostor-Pintér Tanya. Notes on the quivers with iron stiffeners of the 10th–11th centuries
Bendeguz  Tobias:  Souvenir  aus  dem  Orient?  Ein  fāṭimidischer  Glasstempel  aus  Ószőny  (Brigetio)  —  Keleti emléktárgy? Egy fāṭimida üvegpecsét Ószőnyről (Brigetio)
Mészáros Patrícia: Kora Árpád-kori temetőrészlet Felgyő-Kettőshalmi dűlőn — An Early Árpádian Age cemetery at Felgyő-Kettőshalmi dűlő
Marcsik Antónia: Felgyő-Kettőshalmi dűlő lelőhely Árpád-kori humán csontvázanyagának ismertetése — The human remains from the Árpádian Age cemetery at Felgyő-Kettőshalom
Fodor István: Előzetes beszámoló a hajdúdorogi Kövecses-halmon végzett ásatásról — Preliminary report on the excavation at Hajdúdorog-Kövecses-halom
Wolf  Mária: Gorzsai  homo  ludens.  Malomjáték  egy  Árpád-kori  házban  —  The  homo  ludens  of  Gorzsa.  A game board of Nine Men’s Morris in an Árpádian Age house
Dobó Bernadett: Egy Árpád-kori malomjáték konzerválásának kérdései és tapasztalatai —  The conserva-tion of a Nine Men’s Morris game board from the Árpádian Age
Szatmári  Imre: Árpád-kori  keresztek  és  korpuszok  a  hódmezővásárhelyi  múzeum  gyűjteményében  —  Crosses and corpuses of the Árpádian Age in the collection of the Hódmezővásárhely Museum
Kiss  Gábor  –  Zágorhidi  Czigány  Balázs: Terra  Geur.  Mutatvány  az  Árpád-kori  Vas  vármegye  történeti  topográfi ai lexikonjából — Terra Geur. A presentation from the Lexicon of the Historical Topography of County Vas during the Árpádian Age
Belényesy Károly:
A másik falu... —  The other village.

 

Oldalszám: 690

Kiadási év: 2014

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.