Nincs termék a kosárban!

Alabán Péter: Egykor volt gyárváros...

Alabán Péter: Egykor volt gyárváros...

Cikkszám : S9786156048677
Kiadó:
Kronosz Kiadó
Fogyasztói ár4.500 Ft
Ár / kg:

Az egykori acélgyári kolóniákon lakók közös identitástudattal rendelkező, jól meghatározható lokális közösségei már a rendszerváltás előtt bomlásnak indultak, a rendszerváltás után pedig felgyorsult e városrészek, az egykori bányász- és munkáskolóniák pusztulása. Túlélni és megmaradni - e két lételem lett aktuális kérdés a rohamosan csökkenő létszámú, elmaradott régiókban. Már nem a munkaalapú normatív gondolkodás és viselkedéskultúra a jellemző, sokkal inkább a létfenntartás kényszere diktálta társadalmi magatartás és viselkedési normák váltak meghatározóvá, ami viszont fenntartja, sőt állandósítja a társadalmi dezintegrációt. Nem keresünk felelősöket, nem címkézünk és nem szándékunk senkit sem megbélyegezni. Nemzetközi kitekintéssel a rendszerváltás helyi társadalomra gyakorolt hatásait térképzezzük fel, egy letűnt világ emlékképeit, egy eltűnő munkásréteg történetének utolsó időszakát, egy iparváros feledésbe merült évtizedeit, mindenkor szem előtt tartva a modern történetírás szabályait és követelményeit. - "Alabán Péter könyve a rendszerváltás utáni munkástörténet-írás maradandó teljesítménye. Megélt történelemnek is nevezhetjük a könyvet, hiszen a szerző kutatói, szaktörténészi teljesítménye mellett nagyon sokat tett és tesz azért, hogy Ózd kultúrája és munkásoktatása tovább őrizze a hagyományokat." Bartha Eszter, habilitált egyetemi docens, ELTE. - "Alabán Péter szenvedélyesen kíváncsi ember, aki szeretné megérteni a világot, amiben él. Megérteni és nem felületesen megítélni - a tisztes munka iránti elkötelezettsége mellett, ez az az alapállás, ami könyve megírása közben is vezérelte. Ennek köszönhetően olyan tudományos munkát írt Ózd és környéke rendszerváltást követő évtizedekbeli társadalmi átalakulásának történetéről, ami minden bizonnyal a jelenkori magyar társadalomtörténet egyik alapvető művévé válik." Valuch Tibor, egyetemi tanár, EKE

Tartalom

Előszó (Paládi-Kovács Attila)
Bevezetés
A KUTATÁSI TÉMA TÁRSADALOMTÖRTÉNETI JELENTŐSÉGE ÉS FORRÁSAI
Fogalmi kérdések, kutatások, a témakör szakirodalma
Kiindulási pontot jelentő alapfogalmak
Fogalmi keretek a munkásság-kategóriák és munkáslét magyarországi elemzéseiben
POSZTINDUSZTRIALIZÁCIÓ KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON! HISTORIOGRÁFIA A NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KUTATÁSOK TÜKRÉBEN
Rendszervált(oz)ás helyi szinten: társadalmi változások Ózdon
Történeti és demográfiai előzmények
Gazdaság, privatizáció, leépítés Ózdon
A válságrégió: munkaerőpiac és munkanélküliség
Út a szakemberhiányhoz: az oktatás és a szakképzés dezintegrációja Szegénység és szegregáció
A dezintegráció vizualitása: fotó és film
Fotók és szociofotók
Dokumentumfilmek és riportok
„Meddő” - Szegénységi szintek és a társadalom válsága Almási Tamás filmjeiben
A vidék válsága a filmvásznon: egyéb filmek és filmszociográfiák
VÁLSÁGBAN A VIDÉK! A FALVAK VILÁGA (ESETTANULMÁNYOK)
Bányászkolóniák a posztindusztrializációban
Farkaslyuk
Csokvaomány - Tólápa
Borsodnádasd
Domaháza
Kissikátor (példa, vagy ellenpélda?)
Összegzés
Epilógus.
Felhasznált források és irodalom
Levéltári és irattári források.
Statisztikai források
Egyéb források és kéziratok
Interjúk jegyzéke
Szakirodalom
Illusztrációk jegyzéke
Képek
Ábrák
Táblázatok
Személynév-mutató
Településnév-mutató
Summary

 

Oldalszám: 344

Kiadási év: 2020

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.