Nincs termék a kosárban!

Bayer József: A politikai gondolkodás története

Bayer József: A politikai gondolkodás története

Cikkszám : S9789633793039
Kiadó:
Osiris Kiadó
Fogyasztói ár2.700 Ft
Ár / kg:

Jó állapotú használt könyv. A könyvben sok helyen használtak szövegkiemelőt.

Tartalom

Előszó
Bevezetés: A politikai gondolkodástörténet módszeréről
A politikai gondolkodás eltérő szintjei
Tudomány, ideológia, értékek
Konzervatív és kritikai irányultság a politikai gondolkodásban
A politikai gondolkodók és a gondolattörténet folyamatossága
Mi végre a politikai elmélet- és eszmetörténet?
Az antikvitástól a középkorig
A kezdetek és az antik gondolati hagyomány
A politikai gondolkodás kezdetei
A görög hagyomány alapja: a polisz
A görög politikai gondolkodás és a szofisták
Platón államutópiája
Arisztotelész
A hellenizmus és Róma
A klasszikus korszak utáni görögök
A Római Birodalom és a politikai gondolkodás
Szent Ágoston politikai gondolatai
A birodalom felbomlása
A középkor
Aquinói Szent Tamás
A kései középkor és a reneszánsz
Machiavelli fordulata
Az újkor: A racionalizmus és a felvilágosodás elméletei
Az abszolutizmus teoretikusai: Bodin és Hobbes
Jean Bodin és a szuverenitás elmélete
Az angol polgárháború és Thomas Hobbes államelmélete
Rövid exkurzus a nemzetközi jog kezdeteiről
Az angol forradalom és John Locke
A francia felvilágosodás politikai gondolkodása
Montesquieu
Jean-Jacques Rousseau
Forradalom és alkotmányos rend
Az amerikai függetlenségi háború és a "szabadság megalapozása"
A francia forradalom és hatásai
Alkotmányos monarchia és jakobinizmus, demokrácia és diktatúra
A francia felvilágosodás és forradalom hatása Németországban
Kant és a világpolgári állapot
Fichte szubjektivista radikalizmusa
Hegel és a polgári társadalom
Az ideológiák kora - A XIX. század
A liberalizmus, konzervativizmus és szocializmus társadalmi gyökerei
A liberalizmus
A liberalizmus általános jellemzése
A liberális gondolkodás kialakulása
A liberális elvek rövid foglalata
Rövid exkurzus a szociáldarwinizmusról
Példák a liberális gondolkodásra
John Stuart Mill
Walter Bagehot
Benjamin Constant
Alexis de Tocqueville
A konzervativizmus
A konzervativizmus történeti jelentkezése és változatai
A konzervatív gondolkodás általános jellemzői
A konzervatív elvek rövid foglalata
Példák a konzervatív gondolkodásra
Edmund Burke
De Maistre és de Bonald
Politikai romantika és konzervatív reformizmus
Keresztény konzervativizmus
A szocializmus
A szocializmus általános jellemzése
A szocialista gondolkodás történeti fejlődése
A marxi szocializmus
A politika helye a marxi elméletben
A radikális demokráciától a kommunizmusig
Állam és nemzet
Az érett Marx politikai nézetei
A jövő társadalma - utópia és realitás
A marxista szocializmus politikai utóélete
Röviden az anarchizmusról
Politikai gondolkodás a XX. században (Problématörténeti vázlat)
Bevezetés
Max Weber politikai szociológiája
A tudományos módszer megújítása
A racionalizmus és a kapitalizmus kialakulása
A hatalom és uralom szociológiája
A legitim uralom elmélete
A legális-bürokratikus uralom és a plebiszciter vezérelvű demokrácia eszméje
A három nagy eszmeáramlat metamorfózisa a XX. században
A liberalizmus változásai
A konzervativizmus változásai
A neokonzervatív fordulatról
A szocialista munkásmozgalom skizmája: a szociáldemokrácia és a leninizmus
A revizionizmus és a reformizmus
Lenin és a bolsevizmus
A totalitarizmus szindrómája - elméletek és politikai változatok
A sztálinizmus
A fasizmus és a nácizmus ideológiája
Viták a demokráciáról
A klasszikus normatív demokráciafogalom
A demokratikus elituralom koncepciója
A demokrácia társadalmi feltételei és "realista elméletének" kritikája
A participációs (részvételi) demokrácia modellje
A jóléti állam kifejlődése és válsága
A szociális és jóléti állam fogalma
A jóléti állam kialakulása
Elméleti és ideológiai érvek a jóléti állam mellett és ellen
A szociális piacgazdaság modellje és válsága
A posztmodern és az új társadalmi mozgalmak
A "posztindusztriális társadalom" és a posztmodern negatív fogalma
A posztmodern mint a modernitás kritikája
Az új társadalmi mozgalmak
Zárszó helyett: rövid bibliográfiai kalauz
Az egyes korszakokhoz, illetve témákhoz ajánlott művek
Irodalom
Névmutató

 

Oldalszám: 420

Kiadási év: 2001

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.