Nincs termék a kosárban!

Szilágyi Miklós: Halászó vizeken Néprajzi tanulmányok és közlemények a népi halászatról

Szilágyi Miklós: Halászó vizeken Néprajzi tanulmányok és közlemények a népi halászatról

Cikkszám : S9786155682100
Kiadó:
Néprajzi Múzeum
Fogyasztói ár6.950 Ft
Ár / kg:

Szilágyi Miklós 40, halászati témájú, saját maga által átdolgozott írását válogatta össze, az általa legjelentősebbnek tartott tanulmányok mellett a nehezebben hozzáférhető publikációk újraközlésére törekedett. A kötet nem a végéhez közeledő életmű kronologikus ívű seregszemléje, nem törekszik földrajzi teljességre, és nem is tematikus, bár természetesen a négy nagy fejezet kirajzolja az etnográfia alapvető kutatási területeit: tudománytörténet, lokális vizsgálatok, történeti források és tematikus-tipológiai mélyfúrások.
A szerző több, ebben a kötetben olvasható tanulmánya is foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy mi az, ami a néprajzi tárgyból kiolvasható, mi az az információ, amit az eredeti összefüggéseiből kiemelt tárgy önmagában hordoz. Szilágyi Miklós halászati tanulmányai olyan – a Néprajzi Múzeum számára nagyon is – aktuális kérdésekkel kapcsolatban hordoznak mondanivalót, mint a klasszikus népi kultúra képének múzeumi megszerkesztése, jegyeinek újrafogalmazása más társadalmi-kulturális körben, a nemzeti kultúra szerveződése, a jelenkori kortárs problémákra adható reakció, a mindennapi élet esztétikuma.
Fentieken túl tágabb szaktudományi összefüggésekre is reagálnak. Kiolvasható belőlük, hogy milyen rendkívüli nyitottsággal vizsgálta a szerző a paraszti kultúra új elemeit vagy a néprajztudomány hagyományos érdeklődésén kívül eső területeket.

Tartalom

AJÁNLÁS
KIADÓI ÉS SZERKESZTŐI ELŐSZÓ
ELŐSZÓ HELYETT
A halászhagyomány megtartó ereje
Vázlat a Tisza népies halászatáról
KUTATÁSTÖRTÉNET
A magyar halászat néprajzi kutatásának elméleti és módszertani problémái
A Néprajzi Múzeum halászati gyűjteménye
Amit Hermán Ottó észrevett, és amit nem
Az „ősfoglalkozások” Ecsedi István kutatásaiban
A Körös-vidék halászata Banner János munkásságában
125 éve született Lukács Károly
Solymos Ede emlékezete
Zsákmányszerzés - gazdálkodás - sport
LOKÁLIS ÉS REGIONÁLIS VIZSGÁLATOK
Halászati adalékok a debreceni cigányoktól
Jegyzetek egy öreg halászról
Tápé halászata
Halászat a Cegléd környéki kisvizeken
Egy négyesi öreg halász mondja
Egy tolnai öreg halász mondja
A paraszthalászat technikája és gazdasági jelentősége a Tiszazugban
A Poroszló környéki halászat főbb jellemzői
Halászat Békésen
Vízi élet, halászat Algyőn
Szövegemlékek a Szernye-mocsárról
Halászat - sporthorgászat - orvhalászat Nagytárkányban
Halászat Bátán
TÖRTÉNETI FORRÁSOK
Az áradások és a gazdálkodás összefüggése az ármentesítések előtt A szegedi halászat jellege és a fisérek, halászati bérlők expanziója
Halászati vállalkozások a 18-19. században
A halászatot bérlő Madocsa község és a nemesi közbirtokosság vitája a halászó vizek értelmezéséről (1804)
Egy mindszenti halász a Tisza 19. századi halászatáról
A halászat jogi szabályozásának története a 19-20. században
HALAK, HALÁSZESZKÖZÖK, HALHASZNOSÍTÁS
A magyarországi borítóhalászat fejlődésének néhány kérdése
Egy kezdetleges halfogási mód és európai elterjedése
Egy „elemi ismeret” aktualizálásai - halfogás kézzel
Egy Szeged környéki halászszerszám történetéhez és táji kapcsolataihoz
Tiszaverés
A rekesztőhálók
Haltárolás - halszállítás
A szárított hal - halkonzerválási módok a magyar halászok gyakorlatában
A halételek mint férfiételek
A csíkkal kapcsolatos sztereotípiák napjainkban
Hiedelmek és élménytörténetek az óriás harcsákról
IRODALOM
SZEMÉLYNÉVMUTATÓ
FÖLDRAJZI NEVEK MUTATÓJA
TÁRGYMUTATÓ
KÉPJEGYZÉK

 

Oldalszám: 592

Kiadási év: 2019

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.