Nincs termék a kosárban!

Fügedi Márta: Reprezentáns népcsoportok a 19-20. század fordulójának népművészet-képében

Fügedi Márta: Reprezentáns népcsoportok a 19-20. század fordulójának népművészet-képében

Cikkszám : 9639271101
Kiadó:
Herman Ottó Múzeum
Fogyasztói ár1.500 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Ennek a kötetnek az előszavát szomorú emlékezéssel írom. A szerzőt, Fügedi Mártát középiskolás korától ismertem, az egyetemen tanára voltam, s amint a dedikációban írta és mondta, tanítványomnak is tekintette magát. Ezt a művét egyetemi habilitációs disszertációnak készítette. Többször felkeresett a téma és a benyújtandó értekezés összeállításának megbeszélése végett. A habilitáció időpontjának a kitűzése napján érkezett a lesújtó hír, hogy mind a tantervi, mind a tudományos előadás örökre elmarad. A beszédek már nem hangozhatnak el, de a művet kezünkbe vehetjük és nemcsak egy kedves, nagyszerű ember emlékezete, hanem egy kimagasló tehetségű kutató tudományos munkássága is feltárul előttünk.
A magyar népművészet kutatásának kiemelkedő eredménye Fügedi Mártának ez a munkája. Jóval több mint három jelentős etnikai csoport népművészetének a bemutatása és elemzése. Általános érvényű átfogó képet kapunk a mintegy évszázada felfedezett és legreprezentatívabbnak tekintett kalotaszegi, matyóföldi és sárközi népművészetről. Mindhárom etnikai csoport látványos - más területektől lényegesen eltérő -, etnikai jegyeket jól jellemző népművészetet alakított ki, s a lokális motívumok egyszersmind a magyarságtudat kifejezői is. A magyar történelemnek voltak olyan időszakai, amikor a népművészet önértékelésünk és nemzeti létünk hangsúlyozásának a megjelenítőjévé vált. Azonosságtudatunknak ma is fontos szimbólumait hordozzák a népművészet sajátosan magyar, érzelmeinket, lelkiségünket is kifejező tárgyai és motívumai.
Fügedi Márta számos tanulmányában, különösképpen a Mítosz és valóság: a matyó népművészet című kötetében jellemezte a népművészet szerepét a magyar paraszti és nemzeti kultúrában. Nemegyszer hangsúlyozta, hogy a népművészet rendkívül gazdag formakincse és színvilága a népi öntudat kifejezője. A különböző virágornamensek mellett olyan motívumok is megjelentek a népművészet tárgyain és eszközein, amelyek a parasztság önbecsülését és hazafiságát tükrözték. A három népcsoport népművészetének példáin át kirajzolódik az a folyamat, amely elősegítette, majd éltette a népművészet elemeinek, motívumainak az össznépi kultúrába való integrálódását. Ebben fontos szerepe volt az azonosságtudat megerősödésének. Az identitás megújulásának örök forrása a népművészet, amely a 19. századi felfedezésétől újra és újra éltető erőt ad.Fügedi Mártának ez a munkája a népművészet elméleti és gyakorlati kérdéseinek konkrét példákkal való összegzése. Pályája során a népművészet számos szerteágazó területével foglalkozott, mint például a pásztorművészettel, szőttesekkel, hímzésekkel, s önálló kötetben a magyar népművészet állatábrázolásaival. Személyében egy felkészült, széles látókörű tudós távozott el a magyar néprajztudomány művelői köréből. Utolsó írása is a néprajztudomány jelentős személyeként őrzi emlékét.


Ujváry Zoltán

 

Oldalszám: 127

Kiadási év: 2001

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.