Nincs termék a kosárban!

Enyedi György (szerk.): Magyarország településkörnyezete

Enyedi György (szerk.): Magyarország településkörnyezete

Cikkszám : S9635081669
Kiadó:
Magyar Tudományos Akadémia
Fogyasztói ár2.500 Ft
Ár / kg:

Tartalom

Táblázatok listája
Ábrák listája
Előszó (Láng István)
A településkörnyezet- Enyedi György
A településkörnyezet fogalma
A településkörnyezet konfilktusai
A településkörnyezeti konfliktusok kezelése
A településkörnyezet változásának nemzetközi irányzatai
Irodalom
A magyarországi településrendszer fejlődése - Beluszky Pál
A mai településhálózat sajátosságainak kialakulása a polgári korszakban (1848-1945)
A településhálózat átalakulásának feltételei
A dualizmuskori urbanizáció jellegzetességei
Magyarország településhálózata a két világháború között
Az urbanizáció feltételei az államszocialista korszakban (1945-1948-1989)
A "koalíciós évek" (1945-1948)
Az államszocialista rendszer: általános jellemzők
Az államszocialista rendszer időszakai
A településhálózat formálódásának feltételei 1990 után
A társadalom átalakulása
Gazdasági recesszió
Az önkormányzati rendszer
A magyarországi településállomány mai állapota
A településfejlődési regionális keretei
Településszerkezet (a települések száma, településsűrűség, a települések nagyságrendi tagolódása)
Városállomány, városodottság - a városi népesség aránya
Magyarország várostípusai
Irodalom
A települések társadalma - Beluszky Pál és Szirmai Viktória
Népességváltozások; demográfiai jellemzők
Napjaink demográfiai folyamatai
Foglalkoztatás, vándorlások
A városi társadalmi problémák és devianciák
A városi társadalmi problémák magyarázó elvei
A magyarországi urbanizáció társadalmi problémái
A városi szegénység
A városi társadalmi problémák területi megnyilvánulása
Irodalom
Településkörnyezet I.
A természet a településben - Lányi Gábor
A település mint ökoszisztéma
A falusi környezet állapota
A nagyváros mint új emberi környezet
A nagyvárosi környezet rendszerei
A nagyvárosi környezet főbb sajátosságai
A nagyvárosok élővilága
A települések környezet-egészségügyi sajátosságai
A környezetminőség biológiai indikátorai
A környezetminőség humán hatásai
Településtervezés és ökológia
Humán szükségletek a lakossági vélemények tükrében
Települések zöldfelület-gazdálkodása
Irodalom
Településkörnyezet II.
Az épített környezet - Tóth Zoltán
Bevezetés
Jellemző településszerkezetek, a változások tendenciái
A falvak jellemző településszerkezetei
A városi településszerkezet típusai
Lakókörnyezet, lakásviszonyok
A lakásállomány
Beépítési módok
Az épített környezet kulturális értékei, műemlékek
Műemlékek, műemlékvédelem
Irodalom
Környezetvédelmi kulcsproblémák - Bulla Miklós
Hulladékkezelés és -elhelyezés
A hulladékggazdálkodás jelenlegi helyzete
Előzmények, társadalmi attitűd
A hulladékok csoportosítása
Hulladékhasznosítás
A hulladékggazdálkodás fejlesztése
A légszennyezés
A légszennyezettség mérése
A levegőminőséget meghatározó kibocsátások és a legfontosabb kibocsátó ágazatok
Egyéb légszennyezőanyag-kibocsátások
Települési légszennyezettség
Háttérszennyezettség
Egészség és településkörnyezet
Demográfiai adatok
Egészségkárosító környezeti tényezők
Kémiai biztonság
Vízhigiéné
Település környezet
Irodalom
Településmenedzsment - Horváth M. Tamás és Szirmai Viktória
Önkormányzatok, településfinanszírozás
Önkormányzatok
Településfinanszírozás
Településszabályozás
Településrendezési tervezés
Település- és területfejlesztési tervezés
A helyi jogalkotás szerepe a településpolitika alakításában
Társadalmi konfliktusok szereplői, kezelésük
A település-városfejlődés és a társadalmi konfliktusok általános összefüggései
A társadalmi konfliktusok főbb szereplői
A társadalmi konfliktusok kezelése
Irodalom
Város és közösség: a fenntartható környezeti állapot felé - Mike Douglass és Yok-Shiu F. Lee
A helyi önkormányzatok erősítése a fejlődő országokban
Bevételi lehetőségek
A megfelelő szakmai háttér kiépítése
Összefogás más szereplőkkel
Feladatvállalás
A környezetgazdálkodás kérdéseinek közösségi szintű megközelítése
Szegénység és városgazdálkodás
A közösségirányítás sikerének elemei
Prioritások meghatározása
A városok és a fenntartható fejlődés
Irodalom
A városi közlekedés - Christopher Zegras
A városi közlekedés alakulása
A gépjárművek számának növekedése
A közlekedési mód megválasztása és a jövedelem
A városi településforma
A városi közlekedés fejlődésének kihatásai
Közlekedési torlódások
Energiafogyasztás és légszennyeződés
A zajártalom
Közlekedési balesetek
Társadalmi egyenlőtlenségek
A további fejlődés iránya: a kulcsfontosságú stratégiák és eszközök
Az utazási igények problémájának kezelése
A közlekedési szolgáltatás javítása
A járművek okozta szennyezés csökkentése
Összegzés
Irodalom
Magyar környezetstatisztikai adatok
Válogatott nemzetközi környezetstatisztikai adatok

Oldalszám: 465
Kiadási év: 2000

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.