Nincs termék a kosárban!

Bereczkei Tamás: Az erény természete

Bereczkei Tamás: Az erény természete

Cikkszám : S9789632790190
Kiadó:
Typotex Kiadó
Fogyasztói ár7.500 Ft
Ár / kg:

Önzetlenség, nagylelkűség, önfeláldozás, a felebarát és önmagunk egyképp való szeretése a legszebb, az igazán igazi emberi tulajdonság. Igen ám, de a nagy szívjóságnak evolúciós szempontból éppúgy haszonnal kell járnia, mint a létért való küzdelem agressziójának. Az altruizmus evolúcióelméleti szemlélete a legújabb tudományok egyike. Hazánkban a szerző a téma egyik legkiválóbb képviselője. A jócselekedet kiváltja a rokonszenvet, növeli a csoporton belüli presztízst és ezzel biztonságot ad - írja. De a témához hozzátartozik a kísérleti játékelmélet kooperatív stratégiájának vizsgálata, az antropológiai kutatások, illetve a kognitív és idegtudományok sok-sok eredménye is. Ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy átfogó és a lehetőségeinkhez mérten teljes képet kapjunk az emberi önzetlenség természetéről. Az evolúciós erők szelekciós folyamatai éppenséggel az együttműködési stratégiához vezetnek. Ezt a tanulságot pedig jó tudni. Ebben bízhatunk a jövőben is.
Bereczkei Tamás egyetemi tanár, az MTA doktora. Az evolúciós pszichológia nemzetközileg ismert képviselője. Kutatásaiban elsősorban az emberi viselkedés alapvető indítékaival és pszichológiai mechanizmusaival foglalkozik. Az önzetlenség és együttműködés problémakörén túlmenően a párválasztás, szülői gondoskodás és a szocializáció kérdéseiben is jelentős pszichológiai eredményeket ért el.

Tartalom

ELŐSZÓ
ROKONSÁG
A yanomamők
Társadalmi egységek
Romák
Személyes támogatás és termékenység
Tömegtársadalmak
A társadalmi felelősség normája
Hamilton-szabály
Evolúciós algoritmusok az emberi viselkedésben
CSALÁD
Rokonfelismerő rendszerek
Tulajdonságillesztés
Tanulás
Érzelmi közelség
HASONLÓSÁG
Sajátarc-kísérletek
Agyi szabályozás
Attitűdök
Nevek
Csoportok és rasszok
Bizalomjáték
EGYMÁSRAHANGOLÓDÁS
Homogámia: házaspárok és barátok
Bevésődés
Párválasztás
EGYÜTTMŰKÖDÉS
Evolúciós múlt
Gazdasági cserekapcsolatok
Társadalmi együttműködés
Következtetési szabályok
A megtérülés valószínűsége
Késleltetés
Az együttműködés mint jutalom
CSALÁS
A csalók arca
Árulkodó érzelmek
A csalókeresés magasabb rendű folyamatai
Az együttműködők azonosítása
Rugalmas stratégiák
BIZALOM
A társas csere heurisztikája
A bizalom hormonja
A viszonzás kényszere, a reciprocitás normája
A személyiség sokfélesége
Érzelmi állapotok
Érzelem és értelem
Barátság
TÚL AZ ÖNÉRDEKEN
Az igazságosság elve
Büntetés és jutalmazás
Tranzakciók a csoportban
BÜNTETÉS
Altruista büntetés
A büntetés ára és haszna
Negatív érzelmek
Agyi központok
NORMÁK ÉS SZANKCIÓK
Az erős reciprocitás evolúciója
Csoportszelekció és társadalmi normák
Tradicionális társadalmak
Busmanok
Az idegenek: együttműködés és rivalizáció
Csoporttagság és büntetés
HÍRNÉV
Közvetett kölcsönösség és hírnévszerzés
Azachék
Jó cselekedet és jó hírnév
Döntési folyamatok
A megfigyelők
Az ítélők
Reputáció és büntetés
Versengő önzetlenség
NAGYLELKŰSÉG
Támogatás csoporton kívüli személyeknek
A kísérleti játékok korlátjai
Egy „valódi" élethelyzet vizsgálata
A jótevő presztízse
Önző és önzetlen motivációk
KÉRKEDÉS
A költséges jelzés elmélete
Antropológiai vizsgálatok
Modern ipari társadalmak
Karitatív segélyakciók - egy kísérlet tanulságai
EGYÜTTÉRZÉS
Önző önzetlenség
„Valódi" altruizmus
Empátia: szinkronizáció
Empátia: érzelmi válasz és nézőpontcsere
Elmeteória
Elmeteória és szociális kapcsolatok
Machiavellizmus
OKOK ÉS INDÍTÉKOK
Evolúciós stratégiák
Érzelmi reakciók
Kognitív folyamatok
Motivációs állapot
Személyiség
Szituáció
Kölcsönhatás
Kulturális normák
A modell: összefoglalás
FÜGGELÉK
IRODALOM
Név- és tárgymutató

 

Oldalszám: 313

Kiadási év: 2009

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.