Nincs termék a kosárban!

Szabó Miklós, Borhy László: Magyarország története az ókorban Kelták és rómaiak

Szabó Miklós, Borhy László: Magyarország története az ókorban Kelták és rómaiak

Cikkszám : S9789632369952
Kiadó:
L' Harmattan Kiadó
Fogyasztói ár5.990 Ft
Ár / kg:

Több mint 30 év után először jelenik meg újra Magyarország ókori történelmét, a kelták és a rómaiak kultúráját, régészeti hagyatékát tárgyaló összefoglalás. Csaknem 1000 évről van szó, amely a kelták Kárpát-medencében történő megtelepedésével kezdődött, a római hódítással és az őslakos népesség romanizálódásával folytatódott, és a római uralom megszűnésével végződött. Szabó Miklós és Borhy László akadémikusok több évtizedes kutatási tapasztalatukra és tudományos eredményeikre támaszkodva készítették el ezt az összefoglalást, amely részletesen és széles földrajzi valamint történelmi és kulturális összefüggéseiben taglalja Magyarország területe késő vaskori népeinek és római kori lakosságának történelmét. Mindkét korszak nagy egységbe illeszkedik: a Magyarország területén élő vaskori népek történelmüket, kultúrájukat és művészetüket illetően részei voltak az Írországtól a Fekete-tenger partvidékéig terjedő kelta kulturális koinénak, míg római kori lakossága a kontinenseken átívelő Római Birodalomhoz tartozott. A szerzők, akik az ELTE BTK Régészettudományi Intézetének régészprofesszorai, és az MTA-ELTE Interdiszciplináris Régészettudományi Kutatócsoport korábbi és jelenlegi vezetői, a kutatás legújabb eredményeinek figyelembe vételével készítették el Magyarország ókori történelmének új szempontokat követő összefoglalását, amelyet informatív térképekkel, továbbá látványos és az utóbbi évek legfontosabb régészeti leleteit is bemutató színes képekkel illusztráltak. A kötetet kronológiai összeállítás és részletes bibliográfia teszi teljessé.

Tartalom
BEVEZETÉS
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A KELTÁK MAGYARORSZÁGON (SZABÓ MIKLÓS)
A Közép-Duna-vidék a kelták előtt
A kelták bevándorlása a Kárpát-medencébe
A Kr. e. 4. századi „történeti" vándorlás
Támadások a hellénisztikus világ ellen
A hellénisztikus világ elleni invázió kudarcának következményei
A thrákiai kelta királyság
A kis-ázsiai galaták
A keleti irányú kelta vándorlás
A volcae tectosages és a visszatérés Közép- és Nyugat-Európába
A scordiscusok és a Kárpát-medence teljes keltizálódása
A kelta világ új súlypontja
Társadalom és művészet
A keleti kelták kulturális közössége
A kelta hatalom a Kr. e. 2. században: boiusok, tauriscusok, scordiscusok
Az oppidum-kultúra
A scordiscusok alkonya
A kelta függetlenség vége: Burebista és a dákok
A római foglalás a kelta kor szemszögéből
A "kelticitás” alkonya és továbbélése
A RÓMAIAK MAGYARORSZÁGON (BORHY LÁSZLÓ)
A rómaiak látókörében: Pannónia területe a római hódítás előtt
Pannónia fekvése, földrajza és népei az ókori irodalomban
Pannonia a római hódítás előtt
Hódítas és integráció
Pannonia meghódítása és provinciává szervezése
Pannónia provincia létrehozása
Az alávetett pannoniai törzsek civitas peregrinákba szervezése
Városok és a limes a Kr. u. 1. és 2. században
Városalapítások és a pannoniai városok fejlődése
A pannoniai limes kiépítése és története a Kr. u. 1-2. században
Pannonia története a principatus korában (Kr. u. 1-2. század]
A markomann háborúk Pannoniában
A Severus-kor Pannoniában
Septimius Severus és a pannoniai hadsereg
Közigazgatási átszervezések Pannoniában
Pannónia városai a Severus-korban
Pannónia etnikai összetétele a Severtus-korban
Pannónia a Severus-dinasztia uralkodásának végén
Társadalom, gazdaság, művészet és vallás Pannoniában a Severus-kor végéig
Pannónia társadalma és gazdasági élete a Kr. u. 3. század elejéig
Római villák Pannoniában
A pannoniai fazekasság: az ún. „pannonische Glanztonware"
A római művészet Pannoniában: Mozaikok és falfestmények köz- és magánépületekben, valamint katonai létesítményekben
Római istenek és a római vallás Pannoniában
Pannónia és Illyricum a Kr. u. 3. században és a pannoniai-illyricumi katonacsászárok kora
Történelmi háttér
A pannoniai katonacsászárok
A válság kibontakozása: katonákból, helytartókból és parancsnokokból lett császárok
A reformokhoz vezető út: Valerianus és Gallienus
Konszolidáció: Aurelianus és Probus uralkodása
Pannónia története a késő császárkorban
Az első tetrarchia és a Constantinus-dinasztia
Valentinianus, Valens és Gratianus uralkodása
Pannónia késő római limesrendszere
Pannónia hármas tagozódású védelmi rendszere: Az Ördögárok, a dunai limes és a belső erődök
A pannoniai belső erődök rendszere
Erődítmények a Dunakanyarban
Erődítmények a Barbaricumban
Pannónia városai a késő császárkorban és az ókereszténység emlékei
Pannónia utolsó évtizedei
A római uralom vége Pannoniá bán
A római provinciális lakosság továbbélésének kérdése
KRONOLÓGIAI ÁTTEKINTÉS: MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE AZ ÓKORBAN (Összeállította: Szabó Dániel - Borhy László)
MAGYARORSZÁG ÓKORI RÉGÉSZETÉNEK ÉS TÖRTÉNETÉNEK VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA (Összeállította: Szabó Miklós - Szabó Dániel - Borhy László)
A kelták Magyarországon
A rómaiak Magyarországon
RÖVIDÍTÉSEK FELOLDÁSA (Összeállította: Szabó Dániel - Borhy László)
Latin és görög szerzők nevének és műveinek feloldása
Felhasznált műfordítások, forrás- és feliratgyűjtemények

 

Oldalszám: 263

Kiadási év: 2015

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.