Nincs termék a kosárban!

Szabó Attila: Művészettörténet vázlatokban, Művészettörténet képekben

Szabó Attila: Művészettörténet vázlatokban, Művészettörténet képekben

Cikkszám : S9636504857
Kiadó:
AKG Kiadó
Fogyasztói ár19.800 Ft
Ár / kg:

Szabó Attila könyvét mindazok örömmel fogják használni, akik a művészetek bármely ágával foglalkoznak, akár általános iskolai tanulók, középiskolások, felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók, vagy a művészek történetét, történelmet, irodalmat, zenét tanító pedagógusok. A könyv elsősorban a műalkotások és történelmi, szellemi hátterük megértéséhez nyújt összefoglaló ismeretanyagot, de mindazok haszonnal forgathatják, akik szeretnék, ha nagyobb rálátásuk lenne egy-egy stílustörténeti korszakra, egy-egy nép mai kultúrájának gyökereire, művészetének eredetére és alapvető fejlődéstörténetére. Bemutatja a kezdetektől napjainkig született legfontosabb művészeti eredményeket, a különböző művészeti ágak adott korra jellemző stílusjegyeit, kiemeli és megmagyarázza azokat az építészeti, művészeti alapfogalmakat, amelyek ismerete egy-egy kor művészetének és műalkotásainak elemzéséhez nélkülözhetetlen. Irodalmat kínál a részletesebb művészettörténeti tanulmányokhoz, és megemlít műalkotásokat, amelyek egy-egy korszak művészetében és az emberiség történetében kiemelkedő jelentőségűek, vagy legalább példaértékűek.
Az egyetemes művészettörténet részeként rámutat a fontosabb hazai művészeti értékekre, emlékekre is. Tankönyvként és művészettörténeti jegyzetként egyaránt használható. Folyamatos olvasás helyett azonban folyamatos ismeretszerzésre, a megszerzett művészettörténeti ismeretek összefoglalására, felidézésére szolgál.
A vázlatgyűjteményre szervesen ráépül a Művészettörténet képekben a kezdetektől napjainkig című kötet. A két könyv egyszerre használható: a vázlatokban felsorolt műalkotások jelentős részének színes reprodukcióit a képkötetben találja meg az olvasó, ezért a két kötetet célszerű együtt forgatni.
A mintegy 1036 műremek színes reprodukcióját tartalmazó kötet művészettörténeti korszakonként és időbeli egymásutánban szemlélteti a különböző művészettörténeti összefüggéseket, az egyes korszakok stílussajátosságait, a különböző korok és népek művészetének tárgyköreit.

Tartalom

Ősművészet (i. e. 2500-ig)
Bronzkori művészet (i. e. XX-V. század)
Egyiptom művészete (az i. e. III. évezredétől az i. e. XI. századig)
Mezopotámia művészete (az i. e. III. évezredétől az i. e. IV. századig)
Izrael művészete (az i. e. XV. századtól az i.sz. III. századig)
India művészete (az i. e. III. évezredétől az i. sz. XII. századig)
Kína művészete (az i. e. III. évezredétől az i. sz. XIII századig)
Japán művészet (az i. e. I. évezredétől az i. sz. XVIII. századig)
Indián művészet (i. el. I. évezred-i. sz. XVI. sz.)
Törzsi művészet
Kréta-Mükéné művészete (i. e. III-II. évezred)
Görög művészet (i. e. VIII-i. e. I. sz.)
Etruszk művészet (i. e. VII-IV. század)
Római művészet (i. e. VI. sz.-i sz. IV. sz.)
Pannónia provincia (i. e. I. sz. vége-i. sz. III. század)
Ókeresztény művészet (IV-X. sz.)
Bizánc művészete (V-XV. század)
Kopt művészet (IV-VIII. század)
Iszlám művészet (VII-XVII. század)
A népvándorlás korának művészete (X. századig)
Karoling művészet (VIII-IX. század)
Ottó-kori művészet (X. század vége, XI. század eleje)
Román művészet (Kb. XI-XIII. század közepe)
Gótikus művészet (XII-XV. század)
Reneszánsz művészet (XIV-XVI. század)
Manierizmus (kb. 1530-1600)
Barokk művészet (XVII-XVIII. század)
Klasszicizmus (a XVIII. sz. végétől a XIX. sz. közepéig)
Biedermeier (1820-1850)
Szentimentalizmus (a XVIII. század vége XIX. század eleje)
Nazarénusok (a XIX. század eleje)
Romantika (XIX. század)
Preraffaelita testvériség (a XIX. század közepe)
Realizmus (XIX. század)
Naturalizmus (a XIX. század közepétől a XX. század elejéig)
Plein air festészet (a XIX. század második fele)
Impresszionizmus (1874- a XX. sz. elejéig)
Neoimpresszionizmus (a XIX. század vége)
Posztimpresszionizmus (a XIX. század utolsó harmada)
Nagybányai festészet (1896-1902)
Nabis (1891-1899)
Szimbolizmus (a XIX. század második fele)
Historizmus, Akadémizmus (a XIX. sz. vége, XX. sz. eleje)
Eklektika (a XIX. sz. második fele)
A szecesszió (a XIX. sz. utolsó évtizede-XX. sz. első harmada)
Kecskeméti művésztelep (1912-)
A XX. század művészete
Építészet
Avantgárd törekvések
Fauvizmus (1905-1907)
Expresszionizmus (1905-1920)
Kubizmus (1907-1914)
Section d'or (1912-től)
Purizmus (1918-tól)
Vorticizmus (1912-1915)
A nyolcak (1909-1912)
Futurizmus (1909-1944)
Dadaizmus (1916-1922)
Szürrealizmus (1924-től 1945-ig, de ma is jelen van)
Szentendrei iskola (1921-1945)
Európai iskola (1946-1949)
Kút (1924-1949)
Római iskola (1929-1942)
Gresham-kör - Posztnagybányai iskola (1920-1945)
Szocialisa törekvések (1922-1945)
Absztrakt művészet (1910-)
Geometrikus absztrakció
Radiantizmus vagy rayonizmus (1911-1913)
Szuprematizmus (1913-1920)
Konstruktivizmus (1917-)
Neoplaszticizmus (1919-1944)
De stijl (1917-1928)
Abstraction-création (1931-1936)
Aktivisták (1914-től az 1920-as évekig)
Lírai absztrakció
Orfizmus (1912-től)
Gesztusfestészet (1940-)
Kalligrafikus iskola (1934-)
Art brut ('40-es, '50-es évek)
Neoavantgárd törekvések (az '50-es évektől a '70-es évekig)
Informel (1945-)
Tasizmus (1950-)
Cobra-csoport(1948-1950)
Tudományos, technicista
Művészeti irányzatok (az '50-es évektől)
Op art (az '50-es évektől)
Kinetika (az '50-es évek végétől)
Strukturalizmus (az '50-es évek végétől)
Szisztematikus művészet (a '60-as évek elejétől)
Minimal art (a '60-as évek második felétől)
"Festőiség utáni absztrakció"
Konceptuális művészet (a '60-as évek végétől)
Analitikus festészet (a '60-as évek végétől)
Land art (a '60-as évek)
Earth art (a '70-es évek)
Arte povera (1967-)
Project art (a '70-es évek elejétől)
Pop art és rokon jelenségek (az '50-es évek közepétől)
Pop art (az '50-es évek második felétől)
Combine painting (az '50-es évek végétől)
Assemblage (az '50-es évek elejétől)
Environment (a '60as évektől)
Nouveau realisme (1960-)
Hiperrealizmus (1965-től)
Akcióművészet (az '50-es évektől)
Happening (az '50es évektől)
Body art (a '60-as évektől)
Process art (a '70-es évek)
Performance (a '60-as évek végétől)
Fluxus (a '60-as évektől)
Politkunst (kb. 1965-1975)
Mail art (a '60-as évektől)
A magyar neoavantgárd vége
Posztmodern művészet (a '60-as évek végétől)
Transzavantgárd (a '70-es évek II. felétől a '80-as évekig)
Heftige malerei (a '70-es évek harmadik harmadától)
Neue wilde (a '70-es évek harmadik harmadától)
Pattern painting (a '70-es évek II. felétől)
Magánmitológiák (a '70-es évektől)
Spurensicherung (a '70-es évektől)
Magyar transzavantgrd
XX. századi irodalmi vázlat
A XX. század zenéje
A XX. századi táncművészet
Mellékletek (Ábrák)

 

Oldalszám: 227+222

Kiadási év: 1996

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.