Nincs termék a kosárban!

Stirling János: Magyar reneszánsz kertek a XVI-XVII. században

Stirling János: Magyar reneszánsz kertek a XVI-XVII. században

Cikkszám : S9789632770055
Kiadó:
Szent István Társulat
Fogyasztói ár2.950 Ft
Ár / kg:

A művelődéstörténet sajátos, sokak által perifériálisnak tekintett része a kertkultúra, mely sokrétűsége ellenére a magyar történetkutatásban eddig nem kapott olyan figyelmet, amelyet megérdemelt volna. A kertkultúra történetének kutatása nem tekinthet vissza olyan hosszú múltra, mint a vele sok ponton érintkező határterületek, különösen a botanika-, orvos-, agrár-, építészet- és művészettörténet, ami elsősorban a diszciplína szerteágazó megközelítési módja miatt is indokolható, ha a szintetizáló feldolgozás felől nézzük a kérdéskört. Például a szőlőkultúra történeti vizsgálata - elsősorban a néprajzi, gazdaságtörténeti érintkezések miatt - lényegesen gazdagabb szakirodalmi áttekintéssel rendelkezik, mint a kertészet egyéb területei, főként a díszkertészet és kertművészet. Ez utóbbi kutatása során érződik, mennyire egysíkúvá válhat a bemutatás, ha csak az építészettörténet módszereit alkalmazzuk mindazon egyéb eljárások mellőzésével, melyek éppen az árnyaltabb és a határterületekkel való ok-okozati összefüggéseket lennének hivatva érzékeltetni.

Tartalom

Bevezetés
A nyugat-magyarországi humanista kör és hatása díszkertkultúránkra
Nemesi udvarházak és kastélyok kertjei, különös tekintettel a Felvidékre és Erdélyre
A virágoskert
A lugaskert
A halastó
A filagóra a XVII. századi kertjeinkben
Kerítések
A hódoltsági területek díszkertkultúrája
Városi polgárok kertjei
Lippay György esztergomi érsek pozsonyi kertje
A művészet- és tudománypártoló főpap, Lippay György
A prímás érsek nyaralójának kertje Pozsonyban
A reneszánsz korának kuriózum- és divatnövényei Magyarországon
A kertészeti szakirodalom fejlődése a XVII. században
Lippay János és művei
A Calendarium oeconomicum perpetuum és díszkertészeti vonatkozásai
Posoni Kert
A nagyszombati enciklopédia díszkertészeti vonatkozásai
Egyéb kertészeti tárgyú művek
Kitekintés: Bél Mátyás kézirata a kertekről
A kertek művelése
Kertek vagyonbecslései a XVII. századból
A kertek pusztulása
Függelék: P. Lippay János: Posoni Kert - Virágos Kert (Nagyszombat 1664)
Jegyzetek
Irodalmi források
Bibliográfia
Hely- és névmutató


Oldalszám: 283
Kiadási év: 2008

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.