Nincs termék a kosárban!

Géra Eleonóra Erzsébet: A polgárváros rendje Társadalom, tér, nyilvánosság Budán 1686-1741

Géra Eleonóra Erzsébet: A polgárváros rendje Társadalom, tér, nyilvánosság Budán 1686-1741

Cikkszám : S9786155635243
Kiadó:
Budapest Fõváros Levéltára
Fogyasztói ár3.900 Ft
Ár / kg:

A kötet Buda példáján mutatja be a kora újkori polgárvárosok értékrendjét, társadalmi problémáit. A szabad királyi város nyilvánosságának legfontosabb ismérvei a személyes jelenlét és a szóbeliség voltak. Elválaszthatatlanul hozzátartoztak az olyan közösségi összetartást, a társadalom rendjének megerősítését szolgáló rituálék, mint a közös ünnepek, a tiszt-újítások, lakomák. A politikai kommunikáció hivatalos színterének egyértelműen a városházát tekintették, de legalább ilyen fontos nyilvános terek voltak az informális eszmecseréknek helyet adó fürdők, fogadók és a lövölde.
A nyilvános terek használata gyakran eltért a maitól, a városházán például minden ősszel szőlőt préseltek. A városi tereket korrupt tanácsosok, elégedetlen polgárok, fogadóban hetvenkedő katonák, fürdőben verekedők, vásári tolvajok, éjszaka hangoskodó diákok töltik meg élettel. Az 1739-es tabáni pestislázadás eseményeiből pedig megérthetjük, a hatóságok miért fordítottak kiemelt figyelmet a rend megőrzésére.

Tartalom

Köszönetnyilvánítás
Buda város igazgatása 1686-1741
Bevezetés
Cultural Turns: kora újkori várostörténet-írás új utakon
Levéltári források
Társadalom, mentalitás és terek a kora újkori polgárvárosokban
Polgárok és családfők a városi társadalomban
Tisztesség és rend a városban
Premodern városok és társadalmuk
Társadalmi rend és városi nyilvánosság
Társadalmi helyzet és épített környezet
Nyilvánosság és magánszféra a kora újkori városban
A nők és a város nyilvánossága
A város szíve a városháza és az előtte lévő tér
Városházák a középkori és kora újkori Közép-Európában
„Pompás nyilvános épület”: szabad királyi városhoz illő városháza
A város önrendelkezésének jelképe: a kezdetek
A hagyományos funkciók háttérbe szorulása: üzletek és lakások helyett hivatali központ
A városháza mint a város joghatóságának szimbóluma
Egy lépés a fővárossá válás felé: a tárnoki levéltár elhelyezése a budai városházán
Habsburg reprezentáció a budai városházán
A városháza mint szakrális tér: Szent Kereszt és Alamizsnás Szent János kápolnája
A városigazgatás zárt szentélye: a tanácsszoba
Szimbólumok és reprezentáció: a tanácsszoba berendezése
A tanácsosok a tanácsszobában: kommunikációs technikák és illendő viselkedés
Tanácsteremhez méltatlan viselkedés: normasértő budai tanácsosok
„In pleno Sessione”: a tanács nyilvánossága előtt
A polgárterem, ami egyre kevesebb polgáré
A nagyterem vagy polgárterem
Városházi nagy rituálék
Polgármester-választás és tisztújítás
A jogszolgáltatás és ítéletvégrehajtás színterei a városházán
ítélkezés, börtön és fogda
A városgazdálkodás központja
A város jól őrzött raktára
A városházi pince
A városi pince felelősei
A városháza kocsmája
Pénz helyett bor: borjárandóság, ajándékbor
Hová lett a bor a városháza pincéjéből?
Muslicák a városházán
A közösségi élet szimbolikus központja: a városháza előtti tér
A város multifunkciós nyilvános tere a városháza előtt
Piactér és a megszégyenítő büntetések helye
A város Szent Ignác kútja
A város szakrális életének központi eleme: a Szentháromság-oszlop
Buda, az istenfélő, katolikus város
„A polgárság fogadalmának méltó müve”: a Szentháromság-oszlop
Katolikus reprezentáció és városi ünnepek
Állami ünnep - egyházi ünnep-városi népünnepély
A politikai kommunikáció sajátos formái: a kis rituálék
A városi nyilvánosság városházán kívüli színterei
Duna-part: vásárok szárazon és vízen
Kereskedelem, hajózás és kikötőhelyek
A Víziváros folyóparti vásárterei
A tabáni dunai átkelőhely és környéke
A Halászváros kamarai kikötőhelye
Vásári életképek: multifunkciós piacterek
Piac és vásártér: a szerencsejátékosok és tolvajok találkahelye, az ítéletvégrehajtás helye
Az utca rendje: köztisztaság és közrend
Kereskedelmi és ipari tevékenység közterületen
Az utca nyilvánossága és a rendzavaró ifjúság
Becsületsértés az utcán és a boltban
Lövölde és polgárőrség
A polgári lövölde: önvédelem, reprezentáció és szórakozás
A polgárőrség a városi ünnepeken
A közösségi kommunikáció elsődleges színtere: a sokoldalú fogadó és kocsma
A térbeli fordulat és a fogadók kutatása
A budai fogadók és kocsmák látogatói
A fogadó- és kocsmalátogatás térbeli és időbeli határai
A fogadó, a magisztrátus ellen szervezkedő polgárok gyülekezőhelye
Társadalmi rétegek találkozásából eredő konfliktusok, kvázi hatóságként eljáró fogadósok
Fogadós a bajban: hetvenkedő katonák és hősködő legények között
Betegápolás és hagyatéki ügyintézés a fogadóban
Beszállásolt katonák a fogadókban
Tisztességes üzlettől az orgazdaságig és a prostitúcióig
Gyógykúra, társasági élet, társadalmi feszültségek: a budai gyógyfürdők
A budai fürdőkultúra újjáéledése
Fürdőélet: a gyógykúrától a prostitúcióig
A fürdő, a társadalmi konfliktusok színtere
A közrend és az erkölcsök önkéntes őrei: a szomszédok
Szomszédok, bérlők, lakótársak
Mindent látó szomszédság
A szomszéd, akire mindig lehet számítani
Láthatatlan kontroll: a bántalmazott asszonyok és gyermekek érdekében közbelépő szomszédság
Elviselhetetlen szomszédság: a notórius rendzavarok
A társadalmi különbség mint a szomszédok összefogásának korlátozója
A város rendjének felbomlása: az 1739-es tabáni tumultus és következményei
Nincstelenek és jognélküliek lázadása?
A pestis Budára érkezése
A tabáni tumultus
Az erőszak és az elszabaduló járvány háttere: járványtagadó városatyák, engedetlen polgárok
Emberek a pestis hálójában: a fertőzött ház, a lazarétum és a veszteglőház fogságában
A pestis hálójában: egészségesek a zárlat alá került városban
A város rendje helyreáll: a hálaadó ünnepség
A rend biztosítása: a tabáni elkövetők megbüntetése
A városvezetés a pestis után
Utószó: Buda a fővárossá válás útján
Függelék
A kötetben előforduló és a korban használatos mértékegységek
Budai mértékrendszer
A magyar rendszer súlymértékei
A bécsi rendszer
Illusztrációk jegyzéke
Budapest Főváros Levéltára
Magyar Nemzeti Múzeum
Österreichisches Staatsarchiv
Szent Ferenc Sebei-templom (Budapest, Víziváros)
Források
Levéltári források
Budapest Főváros Levéltára (BFL)
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (MNL OL)
Österreichisches Staatsarchiv (ÖStA)
Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) Kézirattár
Nyomtatott források
Hivatkozott szakirodalom
Személynémutató
Helynévmutató
Budapest Főváros Levéltára Várostörténeti tanulmányok című sorozatának eddig megjelent kötetei

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.