Nincs termék a kosárban!

Czaga Viktória, Garbóczi László, Szabó Csaba(szerk.): Dokumentumok Budafok-Tétény történetéhez 1731-1950

Czaga Viktória, Garbóczi László, Szabó Csaba(szerk.): Dokumentumok Budafok-Tétény történetéhez 1731-1950

Cikkszám : S9637323325
Kiadó:
Budapest Fõváros Levéltára
Fogyasztói ár2.500 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Jelen kötetben a főváros XXII. kerületének egykori önálló települései kerülnek bemutatásra. Budafok-Tétény esetében három önálló közigazgatási egység, valamint egy kialakulóban levő negyedik (Baross Gábor-telep) történetét kell bemutatni. A gazdag történeti múlt ellenére kötetünk nem ismerteti meg az olvasót az ókori és középkori előzményekkel, a közölt dokumentumok a Buda felszabadítását követő be- és újratelepítéssel kezdődnek.

Tartalom

Előszó
Bevezetés
Kronológia
DOKUMENTUMOK
Savoyai Jenő herceg nevében Meskó Sámuel tiltakozik a csepel-promontori serfőző jogtalan megadóztatása ellen Pest, 1731. január 18
Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlésének határozata a Tétény felé vezető postaút kiszélesítéséről. Pest, 1738. október 30.
A megyegyűlés feliratban kéri a királyi kancellária segítségét a pestisjárvány miatt Buda köré vont kordon megerősítésében, mivel a tabáni rácok erőszakkal próbálnak tétényi és promontori szőlőikbe jutni. Rátót, 1739. június 2
Lélekösszeírás. Promontor, 1748
Canonica visitatio. Promontor, 1759
Főesperesi canonica visitatio. Promontor, 1760
Canonica visitatio. Promontor, 1778
Tétény birtok 1828. évi országos összeírásához készült észrevételek
Promontor birtok 1828. évi regnicoláris összeírásához készült észrevételek. Promontor, 1828. szeptember 10
Iskolabevallás a promontori római katolikus iskoláról. Promontor, 1857. március 30
A promontori Szent Lélek gyógyszertár vizsgálata. Promontor, 1862. április 25
A cs[ászári] és kir[ályi] Szab[ad] Déli Lomb[ard] Velencei és Olasz Középponti Állam Vasúti Társaság kérvénye a Buda és Fehérvár közti
vasútvonal tárgyában. 1863. április
Fogarasi Sándor helytartótanácsi tisztviselő értesíti Kapy Ede főispáni helytartót, hogy a Helytartótanács a tétényi csendőrőrs létesítéséhez hozzájárul. Buda, 1865. május 12
A megye értesíti a 6. számú csendőrparancsnokságot a Helytartótanács intézkedéséről az állandó tétényi csendőrállomás tárgyában.
Pest, 1865. május 31
Promontor község képviselő testületének jegyzőkönyve a nappali és éjjeli őrök szervezése tárgyában. Promontor, 1873. szeptember
Kistétény iskolaszékének gyűlése a tanítói állás betöltése végett. Kistétény, 1875. november 14
Promontor község képviselő testületének jegyzőkönyve a himlőjárvány tárgyában. Promontor, 1882. február 10
A „Törley József és társa" pezsgőgyár alapításának bejelentése a királyi törvényszéken. Szabadka, 1883. szeptember 26
Nagytétény község képviselő testületének jegyzőkönyve Nagytétény és Kistétény község egyesítésének előkészítéséről.
Nagytétény, 1888. október 23
Nagytétény község képviselő testületének jegyzőkönyve a hegymesteri állás megszüntetéséről és három hegyőri
állás létesítéséről. Nagytétény, 1889. február 23
Nagytétény község képviselő testületének jegyzőkönyve az országos és heti vásári jog kérvényezéséhez szükséges adatok
beszerzéséről. Nagytétény, 1889. augusztus 11
Budafok község képviselő testületének jegyzőkönyve a hegyi költségvetés tárgyában. Budafok, 1891. augusztus 28
Nagytétény község képviselő testületének jegyzőkönyve az amerikai szőlővesszők elfogadásáról, a szőlőtőkék szakszerű kezelésétől
és a költségek viseléséről. Nagytétény, 1892. február 14
Nagytétény község képviselő testülete határozatban állapítja meg a község 1892. évi közmunka összeírását és kivetését.
Nagytétény, 1892. március 6
Budafok község képviselő testületének jegyzőkönyve az árvíz elleni óvintézkedések és a söritaladó beszedése tárgyában.
Budafok, 1893. február 16
Budafok község képviselő testületének jegyzőkönyve a Duna fürdő tárgyában. Budafok, 1893. május 13
Budafok község képviselő testületének jegyzőkönyve a szőlő dézsmaváltság tárgyában. Budafok, 1894. április 13
Budafok község képviselő testületének jegyzőkönyve a felállítandó csendőrőrs tárgyában. Budafok, 1894. június 29
Budafok község képviselő testületének jegyzőkönyve az országút locsolása tárgyában. Budafok, 1894. augusztus 8
Budafok község elöljárósági ülésének jegyzőkönyve a Péter Pál utcai csatorna-árok tárgyában. Budafok, 1894. augusztus 14
Budafok község képviselő testületének jegyzőkönyve a községi kölcsön és Francois Lajos községi illetősége tárgyában.
Budafok, 1894. december 8.
Budafok község képviselő testületének jegyzőkönyve a villanyvilágítás tárgyában. Budafok, 1895. március 2
Budafok község képviselő testületének jegyzőkönyve két új elemi iskolai osztály és egy óvoda felállítása tárgyában. Budafok, 1895. április 1
Budafok község képviselő testületének jegyzőkönyve új községi segédszemélyzet tárgyában. Budafok, 1895. szeptember 6
Budafok község képviselő testületének jegyzőkönyve az utak, járdák és a vásárjog tárgyában. Budafok, 1895. december 18
Budafok község képviselő testületének jegyzőkönyve egy új községháza tárgyában. Budafok, 1896. február 24
Nagytétény község képviselő testületi jegyzőkönyve a magyar állam ezeréves fennállásának emlékezetére rendezendő iskolai nnepségről és költségéről. Nagytétény, 1896. április 29
Nagytétény község képviselő testületének jegyzőkönyve egy súlyos, halálos kimenetelű baleset tárgyában. Egyúttal határozatában kéri
a buda-grazi útjavítását az illetékes hatóságoktól. Nagytétény, 1897. szeptember 18
Nagytétény képviselő testületének közgyűlési határozata a piaci árusoktól szemétdíj szedésére. Nagytétény, 1898. január 26.
Budafok község képviselő testületének jegyzőkönyve elemi iskola építése tárgyában. Budafok, 1898. július hó 15
Budafok község képviselő testületének jegyzőkönyve a tűzoltóság szervezése tárgyában. Budafok, 1898. november hó 25
Budafok község képviselő testületének jegyzőkönyve egy felállítandó polgári iskola tárgyában. Budafok, 1899. október hó 25
Budafok község képviselő testületének jegyzőkönyve a vasárnapi kocsmazárás ügyében. Budafok, 1900. március 6
Nagytétény község képviselő testülete elutasítja az ingyenes népkönyvtár felállítására vonatkozó kérelmet. Nagytétény, 1900. május 5
Budafok község képviselő testületének jegyzőkönyve a római katolikus plébános járandóságairól. Budafokon, 1901. március 14.
A budafoki Haggenmacher sörgyár kölcsönügylete, eszközeinek közjegyzői összeírása. Budapest, 1902. augusztus 13.
Budafok község képviselő testületének jegyzőkönyve a jegyzői hivatalba történt betörés ügyében. Budafokon, 1902. december 12.
Nagytétény község képviselő testületének határozata, hogy a község alkalmazottait beíratja a gazdasági munkás- és cselédsegély pénztárba. Nagytétény, 1902. december 29
Budafok község képviselő testületének jegyzőkönyve a vízdíjak tárgyában. Budafok, 1903. június 4
Budafok község képviselő testületének jegyzőkönyve az új tanítók kinevezése és Tóth József tanfelügyelő nyugállományba vonulása
tárgyában. Budafok, 1903. július 20
Budafok község képviselő testületének jegyzőkönyve Sacelláry György vízdíj mérséklési kérelme tárgyában. Budafok, 1905. március 6
Budafok község képviselő testületének határozata a járványkórház épületének szegényházzá alakítása tárgyában. Budafok, 1905. szeptember 14
Budafok község képviselő testületének jegyzőkönyve a helyi villamos sebessége tárgyában. Budafok, 1906. március 14.
Budafok község képviselő testületének jegyzőkönyve Francois Lajos köszöntése tárgyában. Budafok, 1907. július 23
Budafok község képviselő testületének jegyzőkönyve a községi beruházások és fedezetük tárgyában. Budafok, 1907. október 10.
A család Törley József halála után a cég képviseletére és vezetésére a hagyatéki eljárás teljes befejezéséig özvegy Törley Józsefné,
született Sacelláry Irént bízza meg. Budapest, 1907
Budafok község képviselő testületének jegyzőkönyve egy községi népkönyvtár tárgyában. Budafok, 1908. január 3
Budafok község képviselő testületének jegyzőkönyve bérházak építése tárgyában. Budafok, 1908. március 26
Budafok község képviselő testületének jegyzőkönyve az új polgári iskola felszerelése tárgyában. Budafok, 1908. június 16
Budafok község képviselő testületének jegyzőkönyve a polgári iskola építésének befejezéséről. Budafok, 1908. július 16.
Budafok község képviselő testületének jegyzőkönyve a Budapest-Budafoki HÉV vágányainak meghosszabbításáról
és egy második vágány építéséről. Budafok, 1908. november 10.
Budafoki lakosok kérelme a képviselő testülethez a község utcáinak csatornázása tárgyában. Budafok, 1911. augusztus
Dósa Kálmán községi mérnök kérelme a képviselő testülethez túlórái elszámolása tárgyában. Budafok, 1911. december 31
Kimutatás a Dósa Kálmán községi mérnök által elvégzett munkákról. Budafok, 1911. december 31
A Budafoki Ifjúsági Kör kérelme a képviselő testülethez egy sportlétesítmény tárgyában. Budafok, 1913. január 20
A főjegyző válasza Budafok község közigazgatási állapota miatti névtelen feljelentésre. Budafok, 1913. június 11
Nagytétény község képviselő testületének határozata a helyi közvágóhíd rendben tartásának feltételeiről. Nagytétény, 1914. április 21
Nagytétény község képviselő testületének határozata szerint, amennyiben a hatóság a lakosság és a községben dolgozó munkások
számára a szükséges lisztmennyiséget biztosítja, a liszt kifizetését magára vállalja. Nagytétény, 1915. március 6
A Szociális Missió Társulat budafoki szervezetének anyagi támogatást kérő levele. Budafok, 1917. december 7
Nagytétény község néptanácsa megválasztja a községi birtokrendező választmány tagjait. Nagytétény, 1919. március 17.
A Budapesti Államrendőrség budafoki kirendeltség-vezetőjének jelentése. Budafok, 1919. október 5
A budafoki jegyző levele a biai járás főszolgabírójának a helyi szakszervezetek tárgyában. Budafok, 1919. december 10
Nagytétény község képviselő testületének határozata a legeltetési díjak felemeléséről. Nagytétény, 1921. március 29
Nagytétény község képviselő testületének határozata arról, hogy a Baross Gábor-telepi római katolikus iskola fenntartásáról és elhelyezéséről az államosítás után is gondoskodni fog. Nagytétény, 1923. augusztus 9.
Nagytétény község képviselő testületének határozata arról, hogy a községi kötelezett tűzoltóság megalakítása helyett önkéntes tűzoltói testületet szervez. Nagytétény, 1923. december 3.
Budafok község elöljárósága megbízza Orbán Antal szobrászművészt egy hősi emlékmű elkészítésével. Budafok, 1925. március 31
Budafok város képviselő testületének jegyzőkönyve a polgármester-választással kapcsolatban. Budafok, 1926. június 28.
Budafok város képviselő testületének jegyzőkönyve a városi tisztviselők megválasztásáról. Budafok, 1926. június 28.
Budafok város képviselő testületének jegyzőkönyve a városi kislakások építése tárgyában. Budafok, 1927. február 25
Nagytétény község képviselő testülete a községre kirótt iskola-fenntartási költség elengedését kéri. Nagytétény, 1927. április 12
Budafok város képviselő testületének jegyzőkönyve a városban felállítandó központi mentőállomás tárgyában. Budafok, 1927. július 25
Budafok város képviselő testületének jegyzőkönyve Budatétény községgel való egyesülés tárgyában. Budafok, 1927. október 11
Nagytétény község képviselő testülete az I. világháborús hősi emlékmű felállítási helyéről határoz. Nagytétény, 1929. június 14.
Nagytétény község képviselő testülete a munkanélküliség enyhítésére közmunkáról határoz. Nagytétény, 1932. augusztus 19.
Budatétény község elöljárósága jelenti a járási főszolgabírónak az ínségakció előkészítésére tett intézkedéseket. Budatétény, 1933. szeptember 22
Nagytétény község képviselő testülete elutasítja a Fürdő Építő Vállalat strandfürdő létesítésére vonatkozó ajánlatát.
Nagytétény, 1933. december 5
Nagytétény község képviselő testülete a helybeli gyümölcstermesztők által megalakítandó szövetkezet tervét törvényhatósági jóváhagyásra felterjeszti. Nagytétény, 1934. február 28
Budatétényi képviselő testületi tagok indítványára a közgyűlés a községnek Budafokhoz csatolásáról tárgyal. Budatétény, 1934. november 3
Nagytétény község képviselő testületének határozata a társulati polgári iskola természetbeni támogatásáról. Nagytétény, 1935. szeptember 27
Nagytétény község képviselő testületének határozata minta-, illetve törzsgyümölcsös létesítéséről. Nagytétény, 1936. november 27
A budatétényi elöljáróság méltatása a Budatétényi Gazdasági Egyesület alapítójának, Nemes Antalnak gyümölcsnemesítői
és -termesztői munkásságáról. Budatétény, 1937. május 31
Nagytétény község pótszabály rendelete a községi pecsét őrzéséről. Nagytétény, 1937. július 23
Budatétény község elöljárósága értesíti az autótulajdonos lakosokat és a kocsmárosokat a honvédelmi miniszter által elrendelt elsötétítési gyakorlattal kapcsolatos teendőkről. Budatétény, 1937. október 10.
Budafok város képviselő testületének jegyzőkönyve a Magyar Egyesített Városi Kölcsön, az úgynevezett Speyer-kölcsön végleges felhasználásának elszámolásáról. Budafok, 1937. december 13
Nagytétény község képviselő testületének határozata gyümölcs-szeszfőzde engedélyezéséről. Nagytétény, 1939. szeptember 29
A nagytétényi képviselő testületi jóváhagyja a kislakás-építő akció végszámláját. Nagytétény, 1939. október 27
Budatétény község elöljárósága az I. Hadtest Légvédelmi Parancsnokságának jelenti a figyelőőrs felállítását és a riasztás
megszervezését. Budatétény, 1939. november 2.
Nagytétény község képviselő testülete az árvízvédelmi intézkedésekről és kiadásokról határoz. Nagytétény, 1940. november 4
Budafok város képviselő testületi jegyzőkönyve az 1941. év eleji árvízzel kapcsolatban. Budafok, 1941. február 21.
Budatétény képviselő testületének határozata a piac ideiglenes helyéről és piactartási rendelet megalkotásáról. Budatétény, 1941. március 13.
Nagytétény község képviselő testületének határozata a helybeli légoltalmi liga segélyezéséről. Nagytétény, 1941. július 30
Nagytétény község képviselő testületének határozata a Gamma Finommechanikai és Optikai Művek Rt. kérelméről, miszerint
400 lakásos lakótelep létesítésére ingatlant kér. Nagytétény, 1942. április 15
Budafok város képviselő testületi jegyzőkönyve az 1941. évi polgármesteri jelentés tárgyalásáról. Budafok, 1942. június 5
A nagytétényi képviselő testület rendkívüli közgyűlésen elhalasztja az állásfoglalást Nagy-Budapest megalakításának ügyében.
Nagytétény, 1942. július 9
Nagytétény község képviselő testületének határozata a Sorg Antal Építőipari Rt. részére ipartelep létesítésére ingatlan átengedéséről.
Nagytétény, 1942. szeptember 26
Polgármesteri megemlékezés a háború első budafoki polgári áldozatáról. Budafok, 1944. április 4
Budafok város közgyűlése megemlékezett a fokozódó légitámadások újabb polgári áldozatairól. Budafok, 1944. augusztus 10
A jászóvári premontrei kanonokrend Szent István Gimnáziumának tantestületi értekezlete. Budafok, 1944. szeptember 2
Budatétény község vezető jegyzőjének jelentése a pártok alakulásáról, a közigazgatás újjászervezéséről, az alkalmazotti létszámról, a megszálló katonaság garázdálkodásáról. Budatétény, 1945. március 5.
Budatétény község hivatalának, ingó- és ingatlan vagyonának átadásáról a Nemzeti Bizottság képviselői részére.
Budatétény, 1945. március 16
Budatétény község elöljáróságának terve a lakosság anyagi, erkölcsi és kulturális felemelésére. Budatétény, 1946. január 14.
Budatétényben felállítandó orosz (szovjet) hősi emlékmű tervezete. Budatétény, 1946. május
A budafoki barlanglakásokra vonatkozó adatok a polgármesteri évnegyedes jelentés mellékletéből. Budafok, 1946
Budafok megyei városban működő népi demokratikus szervek és a Nemzeti Bizottság együttes ülése panaszügyekkel kivizsgálására.
Budafok, 1947. január 7
Horváth József iskolaigazgató jelentése a Nemzeti Bizottságnak az általa vezetett budatétényi általános iskola épületének,
felszereltségének, a tanítói lakásnak állapotáról és hiányosságairól. Budatétény, 1947. évi november hó 24
Budatétény község tisztviselőinek és alkalmazottainak munkabeosztása. Budatétény, 1948. január 14
Budatétény község elöljáróságának jelentése a község helyzetéről és hangulatáról. Budatétény, 1948. április 17
A hadifogságból hazatért Által Béla a hadifoglyoknak járó segély kiutalását kéri. Budatétény, 1948. október
Nagytétény község képviselő testületének határozata utcanevek megváltoztatásáról. Nagytétény, 1949. március 25
Nagytétény község képviselő testülete új piactér nyitása helyett a pincelakások megszüntetését segítő, lakásátalakítási hitelről dönt.
Nagytétény, 1949. június 8
Nagytétény község képviselő testületének ünnepi, rendkívüli közgyűlése az alkotmány megünneplése tárgyában. Nagytétény, 1949. augusztus 9.
Felterjesztés a Törley József és Társa Pezsgőgyár végelszámolásáról és feloszlatásáról. Budapest, 1950. május 24
A Budapesti XXII. kerületi tanács alakuló ülésének jegyzőkönyve (Részletek). Budafok, 1950. augusztus 15
ADATTÁR
Statisztikai adatok
Díszpolgárok
Választott tisztviselők
Egyházi vezetők
Levéltári iratok
Ajánló bibliográfia
Névmutató 

 

Oldalszám: 421

Kiadási év: 2002

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.